Formularze wniosków – archiwum 2015

Poniżej znajdują się oficjalne formularze wniosków obowiązujące w programie Erasmus+ w ramach konkursu wniosków w roku 2015.

×Uwaga! Informujemy, że wersja Programu Adobe Reader 2015.008 (15.8) powoduje generowanie błędu w formularzu wniosku, dlatego też do obsługi wniosków należy używać najnowszą wersję programu Adobe Reader 2015.009 (15.9) lub wersję poprzedzającą – Adobe Reader 2015.007 (15.7) i starsze.

Przeczytaj informację o zabezpieczeniach i konfiguracji – w j. polskim oraz j. angielskim.

Jak złożyć wniosek

Przed złożeniem i wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w zakładce „Jak złożyć wniosek” oraz w przewodniku do formularzy wniosków eForm na rok 2015 (wersja w j. angielskim i w j. polskim) opracowanym przez Komisję Europejską dla wszystkich akcji zdecentralizowanych w programie Erasmus+.

Formularze wniosków

Akcja 1. Mobilność edukacyjna (ang. KA1: Learning Mobility of Individuals)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją techniczną wypełniania wniosku eForm w danym sektorze.


Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Projekty

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 1. (KA1) [PDF]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność kadry edukacji szkolnej” | tura z dn. 4 marca

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET Mobility Charter)

 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Wniosek eForm – Akredytacja instytucji działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego [PL]

Projekty

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Konkursy wniosków

Mobilność z krajami programu

Mobilność z krajami partnerskimi

Konkurs wniosków 2015, runda I

Konkurs wniosków 2015, runda II – termin składania wniosków: 24 września 2015 r., godz. 12:00

 • Informacja o regionach geograficznych dostępnych w II rundzie [PDF]
 • Wskazówki dla wnioskodawców [PDF]
 • Zasady finansowania i stawki [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność z krajami partnerskimi” [PDF]
 • Jak złożyć wniosek o mobilność z krajami partnerskimi w II rundzie konkursu 2015 r.? [FILM] [PDF]
×Uwaga! Informujemy, że najnowsza wersja Programu Adobe Reader 2015.008 (15.8) powoduje generowanie błędu w formularzu wniosku, dlatego też do obsługi należy używać Adobe Reader w wersji 2015.007 (15.7) lub starszej.

Akredytacja

 • Wskazówki dla wnioskujących o akredytację dla konsorcjów szkół wyższych [PDF]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – dla członków konsorcjum [DOC]
 • Wniosek eForm Akredytacja (dot. konsorcjów szkół wyższych) [ZIP – EN]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Projekty

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Projekty

Akredytacje

Przejdź do archiwum wniosków.


Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją techniczną wypełniania wniosku eForm w danym sektorze.


Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Projekty

×Uwaga! Prosimy o wybór właściwego formularza wniosku. W przypadku partnerstwa wyłącznie pomiędzy szkołami/przedszkolami należy obowiązkowo wypełnić wniosek KA219.

Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – Akcja KA219

Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej – Akcja KA201
(dot. partnerstw strategicznych – współpraca między regionami i partnerstw strategicznych – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji)

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 2. (KA2) [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]
×Uwaga! W dniu 19 marca br. Komisja Europejska opublikowała nową wersję formularza wniosku dla akcji KA201 (wersja formularza 2.06). Zalecane jest użycie najnowszej wersji formularza (2.06), jednak wnioski złożone w wersji 2.05 również będą akceptowane przez Narodową Agencję. W przypadku użycia wersji 2.05, prosimy o załączenie do wniosku dokumentu 2015 KA201 Załącznik do formularza wniosku 2.05 w wersji językowej zgodnej z treścią wniosku. Zmiana formularza nie dotyczy akcji KA219 – Współpraca Szkół.

Uwaga! Wnioskodawcy pobierający w dniach 24.03 lub 25.03 polską wersję 2.06 formularza KA201 proszeni są o pilny kontakt z Narodową Agencją pod adresem: se@erasmusplus.org.pl

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Projekty

Pełnomocnictwa dla polskich organizacji posiadających organ prowadzący
(należy dołączyć do wniosku)

 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Projekty

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Projekty

Pełnomocnictwa dla polskich organizacji posiadających organ prowadzący
(należy dołączyć do wniosku)

 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Projekty


Akcja 3. Wsparcie reform w edukacji (ang. KA3: Support for Policy Reform)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją techniczną wypełniania wniosku eForm.

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Projekty

Przejdź do archiwum wniosków.


Kalkulator odległości

W celu określenia kosztów podróży w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+, wszelkie odległości dotyczące podróży muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości we wniosku eForm.

Oświadczenie prywatności

Prosimy o zapoznanie się z założeniami dotyczącymi ochrony prywatności w projektach składanych w ramach Programu Erasmus+ (dane przechowywane i przetwarzane w systemach informatycznych Komisji Europejskiej oraz formularzach elektronicznych):