Formularze wniosków – archiwum 2017

Poniżej znajdują się oficjalne formularze wniosków obowiązujące w programie Erasmus+ w ramach konkursu wniosków w roku 2017.

×Uwaga! Z uwagi na błąd w wyliczaniu daty zakończenia projektu we wnioskach w konkursie 2017 (przy projektach rozpoczynających się 31.12.2017 r. i trwających 24 miesiące, wniosek najpierw wylicza prawidłową datę zakończenia projektu 30.12.2019 r., jednak po zamknięciu pliku i ponownym jego otwarciu, data samoczynnie zmienia się na 30.12.2020 r.), przed złożeniem wniosku, prosimy o ponowne wyliczenie prawidłowej daty (wystarczy raz jeszcze wybrać z listy czas trwania) lub zmianę daty rozpoczęcia na inny dzień, np. 29.12.2017 r.! Błąd pojawia się w najnowszej wersji ‘Adobe Reader DC’ na Windows.
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Jak złożyć wniosek

Przed złożeniem i wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w zakładce „Jak złożyć wniosek” oraz w przewodniku do formularzy wniosków eForm na rok 2017 (wersja w j. angielskim i w j. polskim) opracowanym przez Komisję Europejską dla wszystkich akcji zdecentralizowanych w programie Erasmus+.

Formularze wniosków

Akcja 1. Mobilność edukacyjna (ang. KA1: Learning Mobility of Individuals)


Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 1. (KA1) [PDF]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [PL]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate – wyłącznie dla członków konsorcjum [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wniosek eForm „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (KA101) | tura z dn. 2 lutego 2017 r.
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego (KA102)

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Kartą Jakości Mobilności (KA116)

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych (VET Mobility Charter)

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Uzupełnienie zasad konkursu wniosków o dofinansowanie projektów mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Pełnomocnictwo prawnego przedstawiciela (zalecany wzór) [DOC]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Akredytacja

Akredytacja dotyczy konsorcjów-wnioskodawców w działaniu KA103 i/lub KA107 nie posiadających certyfikatu konsorcjum ważnego w konkursie 2017 r., które zostało utworzone w celu realizacji mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego (wniosek składany równolegle z wnioskiem KA103 i/lub KA107).

 • Wykaz wniosków złożonych w konkursie [PDF]
 • Zasady konkursu wniosków (KA108) [PDF]
 • Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania wniosku [EN] [PL]
 • Wniosek o certyfikat – wniosek eForm „Akredytacja (KA108)” [ZIP]

Mobilność z krajami programu (KA103), konkurs 2017

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Mobilność z krajami partnerskimi (KA107), konkurs 2017

 • Wykaz wniosków złożonych w konkursie [PDF]
 • Zasady konkursu wniosków [PDF]
 • Wysokość stawek – KA107 [PDF]
 • Informacja o regionach geograficznych i szacunkowym budżecie [PDF]
 • For partner countries HEIs planning to cooperate with Polish HEIs [PDF]
 • Do’s and Don’ts for Applicants [PDF]
 • Fragmenty Do’s and Don’ts w języku polskim [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania wniosku [EN] [PL]
 • Pełnomocnictwo (mandate) – wyłącznie dla członków konsorcjum [PL] [EN]
 • Wniosek eForm „Mobilność z krajami partnerskimi (KA107) | tura z dn. 2 lutego 2017 r.
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Wysokość stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych (KA104)

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Grupy nieformalne nie są uprawnione do samodzielnego występowania o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]

Akredytacja

 • Akredytacja organizacji wolontariatu młodzieżowego [ZIP]
 • Instrukcja wypełniania wniosku eForm [PDF]

Projekty mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą (KA105)

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Projekty strategiczne Wolontariatu Europejskiego (KA 135)

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

 

Przejdź do archiwum wniosków.


Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2017 [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 [PDF]

Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – Akcja KA219

Dokumenty dodatkowe

 • Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 2. (KA219) [PDF]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły do podpisania wniosku [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej – Akcja KA201
(dot. partnerstw strategicznych – współpraca między regionami i partnerstw strategicznych – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji)

Dokumenty dodatkowe

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora szkoły do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Baza danych

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2017 [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 [PDF]

Dokumenty dodatkowe

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm KA2 | [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]

Dokumenty dodatkowe

 • Zasady konkursu wniosków 2017 [PDF]
 • Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2017 [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 [PDF]

Dokumenty dodatkowe

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]
 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]

Wniosek wraz z załącznikami

×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Komunikaty:

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dot. dopłat uzupełniających do wysokich kosztów podróży krajowych [PDF]
 • Grupy nieformalne nie są uprawnione do samodzielnego występowania o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Młodzież [PDF]
 • Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych [PDF]
 • Komunikat NA dot. europejskich priorytetów, które są szczególnie istotne w kontekście krajowym, dla partnerstw strategicznych programu Erasmus+ w roku 2017 [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2017 [PDF]

Dokumenty dodatkowe:

 • Instrukcja techniczna wypełniania wniosku eForm [PDF]
 • Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku [DOC]
 • Pełnomocnictwo do podpisania mandate [DOC]
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [PDF]

Wniosek wraz z załącznikami:

 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży” [PDF – PL] [PDF-EN] | tura z dn. 2 lutego 2017 r.
 • Wniosek eForm „Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży” [PDF – PL] [PDF-EN] | tura z dn. 26 kwietnia 2017 r.
 • Harmonogram działań projektowych [XLS]
 • Pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy (mandate) [PL] [EN]
×Uwaga! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi wypełniania elektronicznych formularzy wniosków, wydanymi przez Komisję Europejską (wersja w j. angielskim i w j. polskim).

Przejdź do archiwum wniosków.


Akcja 3. Wsparcie reform w edukacji (ang. KA3: Support for Policy Reform)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją techniczną wypełniania wniosku Web Form.

Komunikaty

 • Komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+ [PDF]
 • Komunikat NA dotyczący języków w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ [PDF]

Projekty dialogu między młodzieżą i osobami odpowiedzialnymi za politykę (KA347)

 

Przejdź do archiwum wniosków.


Kalkulator odległości

W celu określenia kosztów podróży w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+, wszelkie odległości dotyczące podróży muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości we wniosku eForm.

Oświadczenie prywatności

Prosimy o zapoznanie się z założeniami dotyczącymi ochrony prywatności w projektach składanych w ramach Programu Erasmus+ (dane przechowywane i przetwarzane w systemach informatycznych Komisji Europejskiej oraz formularzach elektronicznych):

Zapisz