Ambasadorowie platformy EPALE w Polsce

Zadaniem ambasadorów wybranych na 2017 rok jest wspieranie Krajowego Biura EPALE w działaniach promocyjnych i wyszukiwaniu/tworzeniu wysokiej jakości treści publikowanych na platformie. Udzielają również konsultacji osobom zainteresowanym platformą EPALE w swoim regionie bądź w swoim środowisku zawodowym związanym z edukacją dorosłych. Ambasadorowie reprezentują instytucje/organizacje z różnych obszarów szeroko pojętej edukacji dorosłych, zlokalizowane w różnych regionach Polski. Zapraszamy do kontaktu z ambasadorami i do korzystania z ich doświadczenia w zakresie korzystania z platformy EPALE!

Zapraszamy do zapoznania się z filmem z udziałem ambasadorów EPALE:

bciezka

Beata Ciężka

Od 1995 pracuje jako ewaluator m.in. programów i projektów Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny, Leonardo da Vinci), Trust for Civil Society (USA), General Electric Life Skills (USA), Norweski Mechanizm Finansowy (EEG), Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Bank Światowy). Jest autorką i realizatorską szkoleń z zakresu ewaluacji oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych i analizach eksperckich.

edlugon

Edyta Długoń

Edukatorka z wykształcenia i zamiłowania. Z edukacją osób dorosłych związana od wielu lat pracując na rzecz instytucji zajmującej się szkoleniami zawodowymi. Zarządzała placówką kształcenia ustawicznego. Jest certyfikowanym trenerem biznesu. Autorka i koordynatora wielu projektów szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych. Współzałożycielka i członek zarządu «Instytutu Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju w Olsztynie». Miłośniczka obcowania z przyrodą (w towarzystwie męża oraz trójki dzieci) oraz odkrywania tego co dobre, piękne i prawdziwe.

mgromadzka

Monika Gromadzka

Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, trener, konsultant w zakresie efektywności osobistej. W ramach pracy trenerskiej prowadzi warsztaty komunikacji interpersonalnej, asertywności, organizacji czasu, efektywności osobistej oraz treningi umiejętności wychowawczych (związane m.in.: z problematyką defaworyzacji w instytucjach wychowawczych). Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnych programach rozwoju zawodowego i osobistego. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim tematyką edukacyjnych formy wspierania rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nieformalnego), orientacji temporalnych i ich wpływu na rozwój osobisty jednostki oraz kulturą popularną. Jest członkinią Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Studia Dydaktyczne” oraz  ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) i ATA (Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego).

midzkowska

Maria Idźkowska

Wieloletnia działaczka społeczna, związana z powiatem pruszkowskim i aktywnością na rzecz środowiska lokalnego. Rozwijająca działalność w Fundacjach – muzycznej im. Bogny Sokorskiej i edukacyjnej – Rodzice Szkole. Inicjatorka i organizatorka licznych działań angażujących młodzież, a zwłaszcza uczniów gimnazjum, liceum, szkół policealnych, w których pracowała jako nauczycielka bądź nadzorowała z tytułu pełnionych funkcji. Współpracująca z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Obecnie działająca na rzecz rozwoju zawodowego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy w Warszawie. Prywatnie: miłośniczka muzyki i sportu.

jedlinska_www

dr Maria Jedlińska

Główny specjalista ds. integracji społecznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Od 2007 roku współtworzy i koordynuje partnerski program WBP w Krakowie i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie pt. „Szkoła @ktywnego Seniora” (www.sas.tpnk.org.pl). Inicjatywa ta została wyróżniona w kwietniu 2015 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz m.in. za skuteczną integrację między- i wewnątrzpokoleniową oraz za promowanie idei „uczenia się przez całe życie”. Ambasador LABIB.

kicdrgas

dr Joanna Kic-Drgas

Absolwentka lingwistyki stosowanej i pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Autorka licznych artykułów z zakresu komunikacji interkulturowej, metodyki oraz dydaktyki nauczania języków obcych. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych jest nauczanie języków specjalistycznych (w szczególności języka gospodarczego).

Anna Kwiatkowska

Magister inżynier informatyki; wieloletnia pracownica dydaktyczna Politechniki Warszawskiej. Od ośmiu lat współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI, d. PSOUU) opracowując aplikacje wspierające terapię i edukację dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez warsztaty i szkolenia przybliża tej grupie multimedia, internet oraz media społeczne. Jednocześnie pracuje nad zwiększeniem bezpieczeństwa tych osób w internecie. Realizatorka wielu projektów międzynarodowych. Autorka broszur o komputerach i internecie opublikowanych przez PSOUU w ramach cyklu wydawniczego „Biblioteka self-adwokata” oraz współautorka poradnika metodycznego „Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w świecie nowych technologii cyfrowych”. Specjalistka ds. Systemów Zarządzania Bazami Danych, Systemów Wspomagania Decyzji, Informatycznych Systemów Monitoringu i Zarządzania Środowiskiem. W 2017 roku powołana przez Komisję Europejską do pełnienia funkcji Ambasadorki 30-lecia programu Erasmus+.

 

enowak

Ewa Nowak-Koprowicz

Studia na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie w ramach programu Socrates-Erasmus wywarły na tyle duży wpływ na ówczesną studentkę zarządzania i marketingu Politechniki Rzeszowskiej, że w zainteresowaniach zawodowych połączyła wykształcenie kierunkowe z obszarem edukacji europejskiej. A ponieważ bliskie jest jej przesłanie myśl globalnie, działaj lokalnie po Lizbonie, Warszawie i Brukseli to rodzimy Rzeszów i Podkarpacie stały się głównym miejscem jej aktywności w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wiążąc się z rzeszowską WSIiZ, bez rezygnacji z obszaru zarządzania i marketingu, rozpoczęła trwającą do dziś przygodę z sieciami informacji europejskiej – począwszy od Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej przekształconych w Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej, poprzez Eurodesk, Europe Direct czy Enterprise Europe Network – i współpracę z różnorodnymi, także wiekowo, grupami odbiorców.  Ambasadorką platformy EPALE jest od 2016 roku.

ppeszko

Piotr Peszko

Inżynier chemik, który korzysta garściami z wiedzy technicznej i procesowej, a mniej z organicznej. Pracownik uczelniany i korporacyjny. Przedsiębiorca, prowadzący własną firmę. Szkoli, doradza, projektuje, tworzy i wdraża, realizuje większe lub mniejsze projekty. Organizator konferencji EduCamp i założyciel studiów podyplomowych z e-Learningu w WSE. Ostatnio nagrywa podcasty i szkoli online z projektowania elearningu. Prowadzi bloga www.blog.2edu.pl.

asarnacka

Anna Sarnacka-Smith

Jest konsultantem HR, trenerem biznesu, Master Certified DISC D3 Consultant w firmie  EFFECTIVENESS, co oznacza, że pomaga Klientom w podejmowaniu właściwych decyzji rekrutacyjnych, w budowaniu efektywnych zespołów, byciu jeszcze lepszym liderem, doradza w sytuacjach konfliktowych oraz diagnozuje, dlaczego jedni osiągają efekty a inni nie. Dzięki temu Klienci mogą skupić się na rozwoju biznesu, mając do tego zmotywowany zespół, rozumiejący ich cele i wartości. Regularnie współpracuje z mediami, pisząc na temat badań kompetencji, podnoszenia efektywności zespołów i skuteczności liderów oraz prowadzi bloga www.disc.com.pl

dsowinska_www

Daria Sowińska-Milewska

Związana z sektorem pozarządowym i edukacją, działa w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych www.stowarzyszeniestop.pl, trenerka z certyfikatem jakości Stowarzyszenia, przeprowadziła ponad 3000 h szkoleniowych, doradczyni, asesorka i realizatorka projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł polskich i zagranicznych. Mieszka i pracuje w Warszawie, pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego, ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Zainteresowania: nowe technologie w uczeniu, public relations w ngo, trendy w edukacji. Prywatnie: miłośniczka Zumby i truskawek.

dszczepan

Dorota Szczepan-Jakubowska

Psycholog biznesu, prezes Grupy TROP, współzałożycielka i opiekun merytoryczny Akademii TROP — pierwszej w Polsce szkoły trenerów biznesu i coachów. Współautorka Metody TROP. W 2013 otrzymała tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet. Od ponad 20 lat trener, coach, mentor, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wspiera firmy w procesie przeprowadzania zmian, pracy menedżerów nad własnym stylem zarządzania w oparciu o mocne strony i preferencje osobowościowe. Pracuje nad rozwojem psychologicznych umiejętności sprzyjających byciu liderem, mentorem, coachem oraz trenerem.

Od ponad 20 lat wspiera organizacje w przeprowadzaniu zmian – przy restrukturyzacji, rebrandingu, łączeniu i optymalizacji. Inicjuje i monitoruje proces budowania nowej kultury organizacyjnej. Prowadzi coachingi indywidualne i grupowe dla kadry zarządzającej międzynarodowych korporacji, instytucji państwowych, MŚP i firm rodzinnych. Prowadzi działania kon­sul­tin­gowe i wdrożeniowe w zakresie wpro­wa­dza­nia TQM (Total Quality Management).

Jest autorką wielu publikacji dotyczących kompetencji lidera i pracy z organizacją.

jwolagiewicz_www

Jolanta Wołągiewicz

Współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia Akademia plus 50. Jej motto to słowa Mahatmy Gandhiego „Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie”. Od zawsze aktywna społecznie, inicjatorka i organizatorka licznych działań angażujących młodzież – uczniów gimnazjum i liceum, w których pracowała jako nauczycielka języka angielskiego, a obecnie działań edukacyjnych i aktywizujących osoby starsze z Białegostoku. Autorka i koordynatorka wielu projektów realizowanych przez Akademię plus 50, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych. Członkini Zespołu Konsultacyjnego Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw organizacji pozarządowych dwóch ostatnich kadencji. Przedstawicielka środowisk białostockich seniorów w Obywatelskim Parlamencie Seniorów I kadencji.

rwrona

Renata Wrona

Trenerka rozwoju osobistego i Trenerka biznesu, Akredytowana Coach ICF, PR managerka, właścicielka Firmy Prime Image,  Autorka książki z zakresu sukcesu, rozwoju i relacji w życiu kobiety „Szczęśliwa kobieta – rozwój, kariera, miłość” oraz wielu artykułów z zakresu budowania marki, komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem.

Ekspertka w dziedzinie budowania marki i kreowania marki osobistej, komunikacji interpersonalnej, Public Relations, wystąpień publicznych, savoir vivre w biznesie oraz budowania pewności siebie i asertywności. Prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich, pomagając uczestnikom w osiąganiu najlepszej wersji siebie samego. Na stałe współpracuje z firmą szkoleniową Human Skills.

rzak

Rafał Żak

Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Robi to w czterech rolach: trenera, mówcy, coacha i autora tekstów (www.rafalzak.com). Jako trener lubi pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju większych części organizacji. Zalicza do tej grupy przede wszystkim menedżerów różnych szczebli, koordynatorów czy szefów zespołów projektowych. W roli mówcy stara się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną, której niewiele można zarzucić. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i zwycięzcą konkursu na najlepszą mowę biznesową 2014 roku. Jako coach (akredytacja ICF) pracuje głównie z menedżerami w zakresie business coachingu. W roli autora publikuje teksty dotyczące rozwoju kompetencji. Jest autorem książek „Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi” oraz „Nie myśl, że NLP zniknie” wydanych przez wydawnictwo MT Biznes. Promuje rozwój oparty na dowodach. Nieco bezczelnie twierdzi, że w tym co robi zauważa różnicę pomiędzy rozwojem, który ma sens, a takim, który jest celem samym w sobie.