Ambasadorzy Platformy EPALE w Polsce

Zadaniem Ambasadorów wybranych na 2018 rok jest wspieranie Krajowego Biura EPALE w działaniach promocyjnych i wyszukiwaniu/tworzeniu wysokiej jakości treści publikowanych na Platformie. Ambasadorzy udzielają również konsultacji osobom zainteresowanym Platformą EPALE w swoim regionie bądź w swoim środowisku zawodowym związanym z edukacją dorosłych. Reprezentują instytucje/organizacje z różnych obszarów szeroko pojętej edukacji dorosłych, zlokalizowane w różnych regionach Polski. Zapraszamy do kontaktu z Ambasadorami EPALE!

Beata Ciezka

Beata Ciężka

Od 1995 roku zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator (freelancer). Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych m.in. dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszu Współpracy, Fundacji im. Stefana Batorego, Instytutu Spraw Publicznych, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Pracowała jako ewaluator zewnętrzny wielu projektów i programów. Specjalizuje się w programach i projektach edukacyjnych. Jest autorką programów szkoleń z zakresu ewaluacji. Jest członkinią-założycielką, w latach 2004-2010 Prezeską Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, od 2010 członkinią Zarządu.

mgromadzka

Monika Gromadzka

Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki, trener, konsultant w zakresie efektywności osobistej. W ramach pracy trenerskiej prowadzi warsztaty komunikacji interpersonalnej, asertywności, organizacji czasu, efektywności osobistej oraz treningi umiejętności wychowawczych (związane m.in.: z problematyką defaworyzacji w instytucjach wychowawczych). Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w różnych programach rozwoju zawodowego i osobistego. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim tematyką edukacyjnych formy wspierania rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nieformalnego), orientacji temporalnych i ich wpływu na rozwój osobisty jednostki oraz kulturą popularną. Jest członkinią Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Studia Dydaktyczne” oraz  ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) i ATA (Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego).

anna dyjak

Anna Dyjak

Trener, Coach, Doradca. Od 13 lat prowadzi własną firmę szkoleniowo – doradczą współpracując jako ekspert i trener z uznanymi na rynku firmami i fundacjami. Jest współautorką narzędzi diagnostycznych dla zdolnej młodzieży. Ukończyła studia wyższe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od ponad 12 lat aktywnie udziela się na rynku usług szkoleniowo-doradczych. Tworzy i wdraża autorskie programy rozwojowe i diagnostyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb. Odznacza się wysokimi umiejętnościami organizacyjnymi, trenerskimi oraz komunikacyjnymi. Zawsze dba o komfort psychologiczny uczestników i pełną realizację postawionych celów doradczych i szkoleniowych. Jej największym talentem jest odnajdywanie talentów w innych. Pracuje z pasją. Jest kobietą dojrzałą, empatyczną i pełną energii. Wciąż się rozwija i uczy, nie ocenia tylko stara się zrozumieć. Zawsze jest uśmiechnięta i aktywna. Uwielbia poznawać nowych ludzi, dla których zawsze stara się być otwarta i ciepła. Prywatnie szczęśliwa mężatka, spełniona mama dwuletniej Igi, pasjonatka tańców latynoamerykańskich.

Tomasz Szustakiewicz

Tomasz Szustakiewicz

Psycholog, coach, trener i doradca działający pod szyldem Openminder. W 2013 roku zdobył akredytację coacha Associate Certyfied Coach w International Coach Federation. Doświadczenie zdobywał pracując dla dużych korporacji, małych firm oraz klientów indywidualnych. Pełnił między innymi funkcję Kierownika Sekcji Szkoleń w T-mobile oraz HR Leadera w AmRest. Tytuł Magistra Psychologii oraz Magistra Prawa zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Skończył studia podyplomowe „Coaching Profesjonalny” oraz kurs CoachWise Essentials™ na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada Certyfikat Konsultanta Extended DISC oraz Certyfikat Trenera i Edukatora profilaktyki uzależnień. Jako psycholog specjalizuje się w zakresie skuteczności działania. Dzięki połączeniu zasad psychologii pozytywnej oraz metodologii coachingu skutecznie wspiera klientów poprzez coaching, szkolenia, doradztwo lub poradnictwo psychologiczne. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata dwójki maluchów.

barbaraszymanska

Barbara Szymańska

Psycholog, doradca zawodowy, konsultant. Od 2004 roku związana z obszarem doradztwa zawodowego i rynku pracy. Realizatorka projektów badawczych, edukacyjnych, rozwojowych. Przez wiele lat zajmowała się adaptacją szwedzkich rozwiązań w zakresie wspierania klientów urzędów pracy, których specyfika koncentruje się na praktycznym działaniu – stwarzaniu szans i przestrzeni do doświadczenia sukcesu osiągniętego własnymi siłami, nastawieniu na budowanie relacji, holistycznym spojrzeniu na zasoby osobiste i zawodowe, w tym uwzględnianie kondycji zdrowotnej. Autorka publikacji z obszaru doradztwa, rynku pracy i psychologii. Pasjonuje ją rozwój, innowacje i psychologia głębi. Prywatnie miłośniczka gór i żagli.

malgorzata mazurek

Małgorzata Mazurek

Nauczycielka akademicka i tłumaczka, absolwentka Instytutu Anglistyki UW i podyplomowych studiów dla tłumaczy (IPSKT ILS UW). Od 2005 r. związana jako lektorka j. angielskiego z Akademią Obrony Narodowej, a obecnie wykładowczyni w Akademii Sztuki Wojennej, specjalizująca się w nauczaniu dorosłych i przygotowaniu kandydatów do specjalistycznych egzaminów językowych według normy NATO (STANAG 6001). Autorka skryptu dla słuchaczy specjalistycznych kursów językowych w dziedzinie wojskowości na poziomie A2. Autorka i wydawca podręcznika/samouczka w tej samej dziedzinie na poziomie B2+. Autorka bloga poświęconego egzaminom językowym dla wojskowych (www.stanagexpert.com).

Rosalska Małgorzata

dr hab. Małgorzata Rosalska

Pedagog, doradca zawodowy, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, w ramach specjalizacji doradztwo zawodowe i personalne, prowadzi zajęcia za zakresu diagnostyki w doradztwie zawodowym, metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz metodologii badań społecznych w doradztwie. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Autorka książek „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” (2012), „Dyrektor szkoły – administrator, menedżer, przywódca. Między szkolną codziennością a polityką oświatową” (2016). Współautorka książek „Praca w Polsce – Dobry Start. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców” (2007), „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych” (2012) „Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (2013), „Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych” (2014).

dav

dr Marta Kosińska

Kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożycielka, działaczka i badaczka w Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek w Poznaniu. Jest animatorką środowiska edukacji kulturowej, doradczynią i konsultantką projektów dla edukatorów i animatorów kulturowych, ewaluatorką projektów edukacyjnych, badaczką i projektodawczynią badań z zakresu edukacji kulturowej. Współautorka raportu Edukacja kulturowa w Poznaniu. Raport z pierwszego etapu badań (2014). Autorka hasła „edukacja kulturowa” w: Edukacja kulturowa. Poręcznik (2014). Redaktorka raportu CPE Edukacja kulturowa w Wielkopolsce. Badania w działaniu (2016). Autorka książek: Problemy analizy kulturowej (2017); Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej (2012). Współredaktorka i współautorka książek: Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona (2010); Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? (2012); Artysta – Kurator – Instytucja – Odbiorca (2012); Zawód kurator (2014); Cultural Theory and History: The Change of Everyday Life (2014). Zajmuje się komunikologiczną analizą kulturową, kulturą audiowizualną, edukacją i animacją kulturową.

Monika Dawid Sawicka zdjecie

Monika Dawid–Sawicka

Ekspertka ds. rynku pracy. Z branżą HR związana od ponad 15 lat. Posiada bardzo dobrą znajomość polskiego rynku pracy, branży HR-owej, rozwiązań dotyczących strategicznego budowania wizerunku pracodawcy. Zajmuje się doradztwem i wsparciem organizacji w obszarze budowania partnerstwa HR z biznesem oraz rozwiązań employer branding. Autorka tekstów, analiz i opracowań dotyczących tematyki rynku pracy i kapitału ludzkiego. Współautorka raportów dotyczące polskiego rynku pracy: „Pracodawcy o rynku pracy” oraz „Rynek pracy widziany oczami pracodawców”. Członek Rady Ekspertów THINKTANK. Organizatorka debat oraz licznych konferencji dedykowanych środowiskom HR. Pomysłodawczyni największego corocznego spotkania dyrektorów HR – HR Directors Summit.
Certyfikowany trener narzędzia diagnostycznego Stylów Myślenia i Działania FRIS. Coach ICF na poziomie ACC. Specjalizuje się w coachingu osób, które dokonują zmiany swojego życia zawodowego.
Absolwentka Politologii na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej, Erickson Coaching International, Francuskiego Instytutu Zarządzania oraz MBA.

monika hausman pniewska

Monika Hausman-Pniewska

Trenerka i animatorka, od wielu lat związana z sektorem pozarządowym i edukacją dorosłych, zwłaszcza tą pozaformalną i nieformalną, w działaniu. Jest wiceprezeską Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Pracuje w Federacji Organizacji  Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie.

Monika Sulik

dr Monika Sulik

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt, wykładowca akademicki. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze rozwija przede wszystkim w obszarze zagadnień związanych z rozwojem człowieka dorosłego w ujęciu interdyscyplinarnym, z szczególnym uwzględnieniem kontekstów biograficznych. Prowadzi autorskie zajęcia dydaktyczne z zakresu przedmiotu biografia w edukacji, w ramach którego przeprowadza warsztaty związane z wykorzystaniem metody biograficznej w andragogice i edukacji dorosłych. Certyfikowany trener i mentor akademicki. Kompetencje zawodowe rozwija poprzez aktywne uczestnictwo w licznych konferencjach naukowych, odbywając staże zagraniczne oraz angażując się w różnych inicjatywach badawczych oraz dydaktycznych dotyczących człowieka dorosłego. Jest członkinią Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego oraz Stowarzyszenia Gerontologów Polskich. Od 2018 jest również sekretarzem redakcji czasopisma „Edukacja Dorosłych”. Prywatnie –  mama 10 letniego Witolda, miłośniczka przyrody oraz literatury biograficznej.

monika schmeichel

Monika Schmeichel-Zarzeczna

Historyk sztuki, animatorka kultury, bibliotekarka, grafik i kurator wystaw. Studiowała historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyła Akademię Liderów Kultury prowadzoną przez wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Akademię Animatorów Stowarzyszenia „Klanza”. Obecnie pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie gdzie prowadzi warsztaty i spotkania dla różnych grup wiekowych.  Od 9 lat współpracuje z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Członkini Ogólnopolskiej Sieci Bibliotekarzy LABiB.

nina woderska

dr Nina Woderska

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, z wykształcenia pedagog, wykładowca w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu i Studium Kształcenia Kadr, pracownik Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu oraz trener w Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. Ambasadorka EPALE wiedzę i kompetencje zdobywała w ramach edukacji formalnej w Polsce (studiowała na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej), jak i za granicą – m.in. studiując na uniwersytecie Ankara University w Turcji czy odbywając praktyki pedagogiczne w Niemczech.

piotr-maczuga

Piotr Maczuga

Od ponad dekady zajmuje się zagadnieniami wykorzystania nowych technologii w edukacji dorosłych. Tworzy i wdraża w organizacjach oparte o technologie, które łączą w sobie nowoczesny marketing i edukację. Współautor podręczników w zakresie webinariów, webcastów, knowledge pills i innych. Metodyk, autor szkoleń z zakresu wykorzystania multimediów w uczeniu i biznesie oraz publikacji poświęconej tej tematyce. Na co dzień kieruje Digital Knowledge Lab – studiem produkcji multimedialnych treści edukacyjnych w Polsce działającym w ramach ekosystemu Digital Knowledge Village. Jego misją zawodową jest usuwanie barier technologicznych przed wszystkimi, którzy mają ambicje uczyć innych, aby wspomagać tworzenie społeczeństwa świadomie i sprawnie posługującego się otaczającymi nas narzędziami.

Sebastian cieslak

Sebastian Cieślak

Od 2004 roku związany z obszarem HR, jako HR Biznes Partner a wcześniej jako Specjalista ds. Rekrutacji w jednym z dużych polskich banków. W swojej pracy zajmuje się wspieraniem menedżerów w zakresie zarządzania ich zespołami, rozwijania, motywowania i budowania zaangażowania pracowników. Brał udział w wielu projektach związanych z oceną pracowników, wyceną stanowisk, rozwojem talentów itp.

rzak

Rafał Żak

Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Robi to w czterech rolach: trenera, mówcy, coacha i autora tekstów (www.rafalzak.com). Jako trener lubi pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju większych części organizacji. Zalicza do tej grupy przede wszystkim menedżerów różnych szczebli, koordynatorów czy szefów zespołów projektowych. W roli mówcy stara się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną, której niewiele można zarzucić. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i zwycięzcą konkursu na najlepszą mowę biznesową 2014 roku. Jako coach (akredytacja ICF) pracuje głównie z menedżerami w zakresie business coachingu. W roli autora publikuje teksty dotyczące rozwoju kompetencji. Jest autorem książek „Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi” oraz „Nie myśl, że NLP zniknie” wydanych przez wydawnictwo MT Biznes. Promuje rozwój oparty na dowodach. Nieco bezczelnie twierdzi, że w tym co robi zauważa różnicę pomiędzy rozwojem, który ma sens, a takim, który jest celem samym w sobie.