20Lis2015

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe „Erasmus+ szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego”

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 20 listopada 2015 r.
Miejsce: Radom
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób pracujących z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd. Nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych; osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie). Uczniowie szkół zawodowych i technicznych; osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy; absolwenci – tzw. „recent graduates”. Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, izby rzemieślnicze, władze lokalne i regionalne z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Celem spotkania informacyjnego „Erasmus+ daje możliwości i zmienia życie na plus” jest zaznajomienie potencjalnych beneficjentów z założeniami programu Erasmus+ VET oraz wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania. Spotkanie realizowane przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Program

9.00 – 09.30 | Rejestracja uczestników
09.30 – 09.45 | Powitanie
09.45 – 11.30 | Ogólne informacje na temat programu Erasmus+, rejestracja instytucji do systemu ECAS i portalu URF
11.30 – 11.45 | Przerwa
11.45 – 12.45 | Prezentacja sektora VET
12.45 – 13.00 | Przerwa
13.00 – 13.30 | Zasady finansowania i realizacji projektów VET
13.30 – 14.00 | Dobre praktyki VET
14.00 – 14.15 | Podsumowanie i zakończenie spotkania Po zakończeniu spotkania informacyjnego udzielane będą konsultacje indywidualne.

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez stronę organizatora szkolenia. Termin zgłoszeń mija 19 listopada br.
Wszystkie koszty udziału w szkoleniu pokrywa organizator w tym przerwę kawową.
Uczestnik nie pokrywa żadnych kosztów.

Miejsce

ZSO nr 6 im. J. Kochanowskiego
Ul. Kilińskiego 25, Radom
godzina 09:00-14:15

Kontakt

Fundacja Suwak
Patricia Mitro
tel. 534 478 017
www.prawnikon.com
prawnikon@op.pl

Kategorie