04Lut2015

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus w programie Erasmus+

Rodzaj spotkania: seminarium
Terminy spotkań: 4 lutego 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy na spotkanie pt. „Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus w programie Erasmus+„. Spotkanie odbędzie się 4 lutego 2015 r. w Warszawie.

Celem spotkania jest:

  • przedstawienie koncepcji wspólnych studiów (programów wspólnego kształcenia) według założeń programu Erasmus+;
  • przybliżenie zasad dofinansowania wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus w programie Erasmus+;
  • przybliżenie wymagań konkursowych oraz sposobu wypełnienia formularza wniosku przedstawicielom uczelni zamierzającym przystąpić do najbliższego konkursu wniosków w programie Erasmus+.

Spotkanie jest adresowane do:

  • osób zainteresowanych wnioskowaniem o dofinansowanie realizacji wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus w ramach programu Erasmus+;
  • nauczycieli akademickich włączonych w proces przygotowania i realizacji programu wspólnego kształcenia;
  • pracowników jednostek administracyjnych, którzy powinni poznać koncepcję wspólnych studiów lub zaktualizować wiedzę na temat ich przygotowania i realizacji.

 

Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2015 r. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia Pani/a zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat spotkania zostaną wysłane po zakończeniu rejestracji, tj. najpóźniej 28 stycznia 2015 roku na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Rejestracja

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania. Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Miejsce

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2.

Kontakt

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

tel. 22 46 31 052, e-mail: he2@erasmusplus.org.pl

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie