23Maj2016

Erasmus+ szansą dla Polaków

O roli programu Erasmus+ dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej 23 maja w Częstochowie. W spotkaniu brali udział Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, posłowie, senatorowie, przedstawiciele Narodowej Agencji Programu Erasmus+, rektorzy częstochowskich uczelni, a także reprezentanci władz samorządowych z powiatów częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.

Rodzina będzie silna, ale gdy edukacja będzie ją wspierała. Stąd pomysł, by przedstawiciele programu Erasmus+ dotarli do nas z informacją dotyczącą programu” – mówiła inicjatorka wydarzenia, posłanka na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lidia Burzyńska podczas otwarcia.

Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Andrzej Wyczawski przedstawił gościom zakres działania programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Podkreślił, że program jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, jakie przed nią stoją. Działania w nim realizowane nie tylko zwiększają szanse młodych ludzi na zatrudnienie oraz wspomagają rozwój osobisty uczestników, ale również wspierają rozwój systemów edukacji oraz szkoleń. „Uczestnicy programu zdobywają swoje kompetencje, nawiązują nowe kontakty, oswajają się z pracą w międzynarodowym zespole, rozwijają umiejętności językowe, pogłębiają swoją wiedzę, nabywają pewności siebie, a także uczą się pokonywania stereotypów” – zaznaczył w swoim wystąpieniu Wyczawski. Udział w programie przynosi również określony pożytek na poziomie instytucjonalnym. Możliwe jest budowanie międzynarodowych partnerstw, udoskonalanie oferty dydaktycznej, rozwijanie nowych metod i importowanie zagranicznych rozwiązań do Polski.

Kategorie