Europejski Tydzień Młodzieży to międzynarodowe i lokalne wydarzenia organizowane w całej Europie, dzięki którym młodzi ludzie mają szansę na przedstawienie swoich poglądów. ETM to inicjatywa Komisji Europejskiej, która chce poznać zdanie młodego pokolenia.

Tegoroczne wydarzenia mające miejsce podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży
będą koncentrować się na trzech kluczowych zagadnieniach:

 • solidarność młodych ludzi
  i Europejski Korpus Solidarności

 • możliwości programu Erasmus+
  (w związku z 30-leciem programu Erasmus+)

 • udział młodzieży w kształtowaniu
  polityki młodzieżowej

ETM 2017 odbywać się będzie na trzech poziomach:

 • regionalnym

  eurolekcje i spotkania młodzieży w całej Polsce

 • ogólnokrajowym

  warsztaty i debata w Warszawie

 • ogólnoeuropejskim

  różnego rodzaju wydarzenia w każdym państwie w UE

Aktualności

Pokaż wszystkie »

Kontakt

Weronika Walasek-Jordan
Zespół Promocji i Komunikacji
tel. 22 46 31 171
e-mail: wwalasek@frse.org.pl

Do wydarzenia pozostało...

2017/05/01 08:00:00