Targi dobrych praktyk

Podczach Ogólnopolskiego Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny” organizowanego w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży, odbędą się także targi dobrych praktyk, w których udział weźmie kilkadziesiąt organizacji. Uczestnicy forum będą mogli odwiedzić targi: projektów w ramach edukacji szkolnej, zawodowej i pozaformalnej, zrealizowanych w latach 2012-2014 w Polsce; informacji młodzieżowej – Eurodesk; dialogu usystematyzowanego. Spotkanie z doświadczonymi organizacjami może okazać się bardzo inspirujące dla wszystkich osób, które szukają pomysłu na realizację własnego projektu edukacyjnego. To również szansa na nawiązanie kontaktów z instytucjami poszukującymi partnerów.

Poniżej przedstawiamy listę instytucji biorących udział w targach projektów:

 • Instytucja:abcwiedzy
  „ABC Wiedzy” Profesjonalne szkolenia i doradztwo Beata Henry
  Nazwa projektu:
  Kulinarna Francja – początkiem drogi zawodowej
  Strona internetowa: www.abcwiedzy.com.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:domspotkan
  Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku (DMK)
  Nazwa projektu:
  The Voluntary as a factor Inspiring the Conciliation and Integration
  Strona internetowa: www.dmk.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:sprawniinaczej
  Fundacja „Sprawni inaczej”
  Nazwa projektu:
  Let’s make together a difference in people’s everyday life! Supporting&developing FSI activities dedicated to disable people and local community in Gdańsk
  Strona internetowa: www.fsi.gda.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:sprawniinaczej
  Fundacja „Sprawni inaczej”
  Nazwa projektu:
  The best chestnuts are at Northern Street – re-edition. Connect volunteers with disabled people and local community in Gdańsk.
  Strona internetowa: www.fsi.gda.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:sprawniinaczej
  Fundacja „Sprawni Inaczej”
  Nazwa projektu:
  Where the Baltic Sea breeze blows. Developing a new Centre for Integration and Education with disabled people and the local people community in Gdańsk
  Strona internetowa: www.fsi.gda.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:fordewind
  Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind”
  Nazwa projektu:
  Pay it Forward
  Strona internetowa: www.fundacjafordewind.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:ise
  Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
  Nazwa projektu:
  Follow history – Medieval mysteries
  Strona internetowa: www.irse.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:frkf
  Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
  Nazwy projektów:
  MultiSport
  Mały Mistrz
  Akademia Animatora
  Nasz Orlik
  Strona internetowa: www.frkf.pl
  Opisy projektów: [PDF]

 • Instytucja:starogard
  Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim
  Nazwa projektu:
  Take the bull by the horns! Youth in the world of creativity and entrepreneurship
  Strona internetowa: www.mrps.oppstarogard.pl, www.oppstarogard.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:kolo
  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku
  Nazwa projektu:
  Connection against exlcusion
  Strona internetowa: www.psouu.gda.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:douzelage
  Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie
  Nazwa projektu:
  Focus on quality
  Strona internetowa: www.douzelage.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:douzelage
  Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie
  Nazwa projektu:
  Twoja praca, twoja przyszłość
  Strona internetowa: www.douzelage.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:eduq
  Stowarzyszenie EDUQ
  Nazwa projektu:
  Akcja-Edukacja – wolontariusze zagraniczni w Stowarzyszeniu EDUQ
  Strona internetowa: www.eduq.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:elblag
  Stowarzyszenie Elbląg Europa
  Nazwa projektu:
  Digital Generation
  Strona internetowa: www.elblageuropa.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:sim
  Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych
  Nazwa projektu:
  European stereotypes = stereotypes in Europe
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:sim
  Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych
  Nazwa projektu:
  Youth@Work
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja: morena
  Stowarzyszenie Morena
  Nazwa projektu:
  SEFA – Sport Education for All
  Strona internetowa: www.morena.org.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:gdynia
  Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
  Nazwa projektu:
  School for Young Entrepreneurs
  Strona internetowa: www.zsae.gdynia.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:zsgh
  Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku
  Nazwa projektu:
  Hiszpańskie smaki, polska gościnność
  Strona internetowa: www.zsgh.gda.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:reda
  Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum nr 2 w Redzie
  Nazwa projektu:
  Europe – Go Green!
  Strona internetowa: www.zs2.reda.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:
  Zespół Szkół Samochodowych w Gdańskuzsss
  Nazwa projektu:
  Migration in the past, the present and the future – problems and opportunities
  Strona internetowa: www.zss.gda.pl
  Opis projektu: [PDF]

 • Instytucja:
  Dialog usystematyzowany Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
  Strona internetowa: www.prom.info.pl
  Opis instytucji: [PDF]

 • Instytucja:eurodesk
  Eurodesk Polska
  Strona internetowa: www.eurodesk.pl
  Opis instytucji: [PDF]

 • Instytucja:
  Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego
  Opis instytucji: [PDF]

 • Instytucja:morena
  Stowarzyszenie Morena
  Strona internetowa: www.morena.org.pl
  Opis instytucji: [PDF]