28Kwi2015

EuroAktywni – spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w woj. łódzkim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne w ramach ETM
Termin spotkania: 28 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Łódź
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Spotkanie skierowane jest szczególnie do liderów i członków instytucji szkoleniowych, organizacji pozarządowych, instytucji VET oraz instytucji sektora edukacji, a także do młodzieży  i osób pracujących z młodzieżą.

Celem spotkania jest pokazanie potencjału programu oraz zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, a także podniesienie wiedzy  na temat pozyskiwania środków oraz realizacji projektów w programie Erasmus.

Giełda dobrych praktyk będzie możliwością konfrontacji wizji i pomysłów uczestników spotkania z realizatorami projektów europejskich z regionu łódzkiego. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z praktykami Erasmusa i zobaczyć w jaki sposób można pozyskać środki, a później z sukcesem zrealizować projekt, przedsięwzięcie, warsztat, wernisaż lub inne wydarzenie.

Program spotkania

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Powitanie

10.15-10.45 Ogólne informacje na temat programu Erasmus+

10.45-11.45 Prezentacja sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

11.45-12.05 Przerwa

12.05-13.05 Prezentacja sektora Edukacja Szkolna

13.05-13.25 Przerwa

13.25-14.25 Prezentacja sektora Młodzież

14.25-16.00 Giełda Dobrych Praktyk – pytania i odpowiedzi, zakończenie spotkania

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 23 kwietnia 2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Miejsce

Siedziba Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
sala 210

Kontakt

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
tel. 42 632 27 20
e-mail: projekty@newtechlodz.com

 

Kategorie