Eurodesk

Jednym z najważniejszych narzędzi wspierającym program Erasmus+ i politykę młodzieżową UE jest Europejski Portal Młodzieżowy, którego zarządzanie Komisja Europejska powierzyła sieci informacyjnej Eurodesk. Sieć działa w Polsce od ponad 10 lat. W programie Erasmus+ wspierana jest w ramach akcji 3 „Wspieranie reform w edukacji”. Swoją misję Eurodesk będzie więc kontynuował przez co najmniej najbliższe 7 lat. A jaka to misja? Przypomnijmy.

Misją Eurodesku jest informacja. Informacja europejska. Informacja europejska dla młodzieży. Eurodesk gromadzi informacje, przetwarza informacje, aktualizuje informacje, udziela informacji, rozpowszechnia informacje… A bardziej konkretnie: prowadzimy bazę programów grantowych, organizacji, źródeł informacji i projektów młodzieżowych. Odpowiadamy na pytania, piszemy newsy i artykuły, wydajemy publikacje, prowadzimy zajęcia dla młodzieży…

Do naszych grup docelowych – młodzieży i osób pracujących z młodzieżą – docieramy na wszelkie możliwe sposoby. Poprzez strony internetowe (www.eurodesk.pl i Europejski Portal Młodzieżowy), media społecznościowe (Faceboook), eurolekcje i warsztaty, elektroniczne newslettery, publikacje („Na biało”, „Altruista w Akcji”, „Studiowanie to wyzwanie”). Wspólnie z koleżankami i kolegami z Narodowej Agencji Erasmus+ wydajemy kwartalnik „Europa dla Aktywnych”.

Kluczową rolę w działalności Eurodesku odgrywa sieć, do której należy ponad 1300 organizacji i instytucji w Europie (w tym ponad 80 w Polsce). To w większości organizacje młodzieżowe prowadzące działalność informacyjną. Dzięki nim Eurodesk dociera do najdalszych zakątków Polski i Europy.

Zmiana z „Młodzieży w działaniu”, której częścią był Eurodesk, na akcję 3 Erasmusa+ nie wpłynie znacząco na działania Eurodesku w Polsce. Co nas czeka? Na pewno systematyczny rozwój odnowionego Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Trwają prace nad nową stroną Eurodesk Polska, w planach  nowy newsletter, większe zaangażowanie w media społecznościowe oraz dalsza rozbudowa sieci. Będziemy też systematycznie informować o programie Erasmus+. Na początek rozebraliśmy go na czynniki pierwsze – wszystkie granty dostępne w ramach Erasmusa+ opisaliśmy w bazie programów Eurodesk Polska.

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback