26Paź2014

EuroPeers Training Course

Rodzaj spotkania: szkolenie
Termin spotkania: 26-30 października 2014 r.
Miejsce: Konstancin-Jeziorna
Erasmus+ Młodzież

Edukacja typu peer-to-peer jest jedną z najbardziej efektywnych form zdobywania wiedzy. Doświadczenia rówieśników odnoszą się bowiem do podobnych wartości czy sposobu postrzegania rzeczywistości. Szkolenie EuroPeers jest doskonałą okazją do szerzenia idei, jakie Unia Europejska stara się promować poprzez projekty edukacyjne.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z całej Europy, które brały udział w projektach programu „Młodzież w działaniu” i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami, a także „zarazić” ich motywacją do aktywnego działania, podróżowania i zaangażowania w społeczne inicjatywy.

W trakcie międzynarodowego szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi w trakcie zajęć poświęconych:

  • możliwościom aktywizacji młodzieży w Europie;
  • programom mobilnościowym;
  • zarządzaniu projektami oraz podstawom PR;
  • dzieleniem się ideami zjednoczonej Europy.

Profil uczestnika

Na szkolenie zapraszamy osoby w wieku 18-30 lat, które uczestniczyły w projektach programu „Młodzież w działaniu”, pragnące dzielić się swoimi doświadczeniami z młodymi ludźmi i motywować ich do podjęcia podobnych działań.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży międzymiastowej (oprócz transportu miejskiego w miejscu zamieszkania, w Warszawie i na trasie Warszawa – Konstancin-Jeziorna) zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego raportu oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów i dowodu na wkład własny.

Aby udokumentować wkład uczestnika w koszty wydarzenia razem z rozliczeniem kosztów należy przesłać bilety komunikacji miejskiej, jeśli z niej korzystano dojeżdżając na wydarzenie, w innym przypadku jako wkład własny potraktowany zostanie najtańszy przesłany bilet.

Posiadanie ubezpieczenia jest odpowiedzialnością uczestnika.

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 września 2014 r. poprzez wypełnienie ankiety on-line na stronie www.salto-youth.net (wymagana wcześniejsza rejestracja na stronie).

Rejestracja zakończona.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, informujemy, iż przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie zostaną przesłane 28 września 2014 r.

Kontakt

Agata Nowacka
anowacka@frse.org.pl
22 4361 418

Kategorie

You have Successfully Subscribed!