17Cze2015

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego: Wdrażanie procesu bolońskiego

Opracowany przez Eurydice, Eurostat, Eurostudent oraz ekspertów bolońskich raport zawiera informacje na temat wdrażania procesu bolońskiego w 47 krajach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Znajdują się w nim wskaźniki zarówno jakościowe jak i ilościowe służące monitorowaniu reformowania szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach.

Z raportu wynika, że głównym problemem EOSW jest mały odsetek osób, które z sukcesem kończą studia. Obecnie tylko 7 na 10 studentów otrzymuje dyplom ukończenia studiów. Z raportu wynika także, że głównymi barierami w mobilności są brak znajomości języków obcych i niedostateczne fundusze.

Raport można pobrać ze strony Polskiego Biura Eurydice.

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!