13Sty2015

Europejski Tydzień Młodzieży w 2015 roku!

27.04 – 10.05.2015

Od początku funkcjonowania europejskich programów wspierających uczestnictwo młodzieży w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej, istniała silna potrzeba, by uwzględnić głos młodych ludzi w dyskusji o kierunkach rozwoju polityki młodzieżowej.

Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) odbędzie się po raz siódmy w historii. Działania dotyczące Europejskiego Tygodnia Młodzieży będą skupiały się na priorytetach strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży, a sam ETM będzie integralną częścią dialogu usystematyzowanego.

ETM to przede wszystkim okazja, aby zaprezentować program Erasmus+ Młodzież jako narzędzie, które wzmacnia potencjał młodych ludzi, zarówno na rynku pracy jak i w życiu społecznym.

Erasmus+ Młodzież to program, który poprzez doświadczenie realizacji projektu, stwarza szanse na rozwinięcie kompetencji, które przydadzą się zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu.

Tematem tegorocznego ETM jest rozwijanie potencjału młodych ludzi poprzez wzmacnianie ich aktywnego uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

Poprzez organizację różnych wydarzeń na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim chcemy sprawić, by głos młodzieży w sprawach dla niej istotnych był słyszalny. Chcemy aby młodzież aktywnie brała udział w życiu politycznym, publicznym i rozwijała swój potencjał zawodowy oraz dzieliła się sukcesami!

 

Celami szczegółowymi ETM 2015 są:

  1. Podniesienie świadomości młodych ludzi nt. możliwości uczestnictwa w konsultacjach UE w zakresie:
    • dialogu usystematyzowanego;
    • kreowania nowych pomysłów i przestrzeni współpracy z pracodawcami, politykami i decydentami.
  2. Informowanie młodych ludzi o możliwościach wzmacniania ich potencjału zawodowego i społecznego poprzez udział w europejskich programach, a w szczególności w szerokiej ofercie programu Erasmus+.
  3. Wspieranie potencjału młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w  życiu społecznym, publicznym i zawodowym.

 

Nadaj nowy wymiar lokalnym działaniom z udziałem młodzieży i osób tworzących politykę młodzieżową; skieruj dyskusję o udziale młodzieży w życiu publicznym i zawodowym na nowy tor; dodaj siły i energii współpracy między władzami lokalnymi a młodzieżą, tam gdzie jest ona faktem oraz rozpocznij tę współpracę tam, gdzie jest ona dopiero pomysłem. Inspiruj, motywuj, zmieniaj na lepsze!

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!