28Kwi2015

Europejski Tydzień Młodzieży w Wielkopolsce – Forum „Miasto dla Młodych”

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 28 kwietnia 2015
Miejsce: Poznań
Erasmus+ Młodzież, Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Grupa docelowa

Młodzież, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele innych instytucji zajmujących się młodzieżą i edukacją pozaformalną z terenu województwa wielkopolskiego.

Cel szkolenia

Panel I
Przybliżenie założeń programu Erasmus + Młodzież, Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolenia Zawodowe; przekazanie informacji o zasadach przystępowania do programu w latach 2015 -2020.

Panel II
Przedstawienie możliwych mobilności młodzieży.

Panel III
Debata o tematach związanych z młodzieżą.

Co pokrywa organizator/ co uczestnik?

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Deadline nadsyłania zgłoszeń i termin informowania o zakwalifikowaniu

Na bieżąco.

Rejestracja / dodatkowe dokumenty

Program oraz dodatkowe informacje dot. spotkania na stronie: www.jedenswiat.org.pl
Zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu proszę przesyłać na adres mailowy: wojtek@jedenswiat.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

Wojciech Szczepanik,
tel. 503605535,
e-mail: wojtek@jedenswiat.org.pl

Kategorie