Polskie Biuro Eurydice

Eurydice jest siecią informacji o edukacji, która została utworzona w roku 1980 wspólnie przez Komisję Europejską i kraje członkowskie UE w celu wymiany informacji o krajowych systemach edukacji. Eurydice nie przyznaje grantów i nie prowadzi projektów. Sieć składa się z Europejskiego biura Eurydice, które mieści się w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli oraz 40 biur krajowych w 36 krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Co robimy?

Główna misja Eurydice to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Realizacja tej misji obejmuje, miedzy innymi, przygotowanie następujących typów publikacji i opracowań:

  • Eurypedia – Europejska encyklopedia krajowych systemów edukacji;
  • Thematic reports (Publikacje tematyczne)raporty  dotyczące bieżących zagadnień będących przedmiotem europejskiej współpracy;
  • Key Data Series (Kluczowe dane) seria raportów zawierających wskaźniki ilościowe i jakościowe dotyczące edukacji;
  • Facts and Figures (Fakty i liczby) publikacje opisujące strukturę i inne charakterystyczne cechy systemów edukacji.

W swoich działaniach Eurydice współpracuje m.in. z Eurostatem, Cedefopem oraz wspiera Komisję Europejską w jej współpracy z OECD, Radą Europy oraz UNESCO.

Publikacje Sieci dostępne są bezpłatnie dla wszystkich użytkowników zainteresowanych edukacją. Wszystkie raporty Sieci publikowane są na stronach internetowych Europejskiego i Polskiego Biura Eurydice, część z nich dostępna jest także w druku. Polskie Biuro Eurydice przygotowuje tłumaczenia wybranych publikacji na język polski.

Jak działanie Sieci wpisuje się w priorytety unijnej polityki edukacyjnej w tym programu Erasmus+?

Systemy edukacji w Europie są bardzo zróżnicowane, zrozumienie zasad ich organizacji i funkcjonowania staje się coraz ważniejsze w dobie intensywnego rozwoju współpracy i mobilności na poziomie europejskim i międzynarodowym. Sieć Eurydice zbiera informacje dotyczące legislacji, regulacji i polityki edukacyjnej w poszczególnych krajach oraz dane statystyczne. Analizy uzupełniane są wynikami badań edukacyjnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Pozwala to na wychwycenie pewnych trendów i prowadzi do formułowania wniosków stanowiących podstawę do refleksji nad efektywnością poszczególnych rozwiązań strategicznych w edukacji. Eurydice wspiera prace prowadzone w kontekście realizacji strategii Europa 2020 i innych kluczowych inicjatyw  w dziedzinie europejskiej edukacji.

 

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback