18Sty2014

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została Narodową Agencją Programu Erasmus+

18 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Dzięki zmianie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji formalnie stała się odpowiedzialna za realizację programu Erasmus+ w Polsce.

Program wystartował 1 stycznia 2014 roku. Pod szyldem Erasmus+ skupione są działania prowadzone dotychczas w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” (Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus) oraz „Młodzież w działaniu”. Nowe inicjatywy mają się koncentrować na kształceniu formalnym i nieformalnym ponad granicami Unii Europejskiej w celu kształtowania umiejętności studentów, młodzieży oraz nauczycieli, a także poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Budżet programu wynosi 14,7 mld euro. Środki finansowe na inicjatywy realizowane w ramach programu będą rozdzielane prawie do końca 2020 roku.

 

Materiały dla mediów:

Kategorie

You have Successfully Subscribed!