17Lis2014

Game, SET, Matching – Sport as an Educational Tool

Rodzaj spotkania: szkolenie
Termin spotkania: 17-21 listopada 2014 r.
Miejsce: Gruzja
Erasmus+ Młodzież

Działasz w organizacji młodzieżowej lub instytucji pracującej z młodzieżą? Chciałbyś podnieść swoje umiejętności w zakresie stosowania sportu jako edukacyjnej i wychowawczej formy pracy z młodym człowiekiem?

Skorzystaj z niepowtarzalnej szansy jaką dają Ci organizatorzy szkolenia „Game, SET, Matching”. Szkolenie kierowane jest do 30 uczestników z krajów Programu Erasmus+ (UE, Turcja, Norwegia, Liechtenstein, Islandia, Macedonia), Gruzji, Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Egiput, Izraela, Algierii, Tunezji, Maroka, Jordanii, Libanu, Libii oraz Syrii i Palestyny.

To świetna okazja na zdobycie bezpośrednich kontaktów i partnerów do międzynarodowych projektów!

Cele spotkania:

  • umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie metod pracy stosowanych w innych krajach,
  • poznanie nowych form pracy, metod pracy sportem z młodzieżą,
  • pogłębienie znajomości zasad Programu Erasmus+ oraz EuroMed Youth IV,
  • zaplanowanie przyszłych wspólnych projektów z przedstawicielami kilkudziesięciu organizacji i instytucji.

Dodatkowe informacje dla uczestników:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 15 września 2014 r. za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się w serwisie).

Uwaga: Osoby które przedstawią pomysł na przyszły projekt będą miały pierwszeństwo przy wyborze uczestników. Zachęcamy do opisania pomysłu w specjalnej, krótkiej ankiecie.

Zgłoszenia:

Szczegółowe informacje i program szkolenia, a także link do formularza zgłoszeniowego znajdują się na portalu SALTO, poprzez który należy przesyłać zgłoszenia: Wypełnij formularz. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2014.

Rejestracja zakończona.

Kontakt do organizatorów:

Mikołaj Różycki
Mikolaj.rozycki@frse.org.pl
tel. 22 46 31 415

Kategorie