07Wrz2015

Goście z całego świata

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów każdego roku gromadzi młodzież z całej Europy. Na ulicach Nowego Sącza od rana słychać było różne języki. Przez kilka wrześniowych dni w roku to małopolskie miasto zmienia swoje oblicze i staje się młodzieżową stolicą Starego Kontynentu.

– Przedsięwzięcia międzynarodowe to ważne dla nas wydarzenia, ponieważ umożliwiają polskim liderom skonfrontowanie swojej aktywności z aktywnością ich rówieśników z całej Europy i nie tylko – wyjaśnia Ewelina Miłoń z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Oczekujemy, że tu i teraz, na Forum Ekonomicznym Młodych Liderów młodzi ludzie będą mieli możliwość skonfrontowania się wyzwaniami, przed którymi obecnie stoi Europa. Dzięki temu, że dyskutują zarówno z decydentami, reprezentantami świata polityki i ekonomii, jak i między sobą, z gronie młodzieży ze Wschodu i Zachodu, mogą poznać różne punkty widzenia i wyrobić sobie własne zdanie. Te umiejętności będą im służyły w przyszłości, kiedy sami będą decydować o losach Europy, jak i teraz, kiedy ich zdanie zostanie usłyszane przez obecnych liderów. Istotą Forum jest dialog i debata. Ale Forum służy też przecież do wypracowywania wspólnych rozwiązań dla najważniejszych problemów w Europie. Jeżeli głos młodzieży będzie spójny, będzie on bardziej słyszalny i wpłynie na decydentów – komentuje Michał Wójcik, prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Zanim oficjalnie rozpoczęto Forum młodzi goście mieli okazję poznać się i nawiązać pierwsze, nie tylko biznesowe, kontakty. Organizatorzy zapewnili wycieczkę po Nowym Sączu – można było poznać wtedy nie tylko pozostałych uczestników spotkania, ale też kulturę i historię regionu. Wieczorem natomiast odbyła się sesja networkingowa, podczas której każdy z uczestników miał możliwość przedstawienia siebie i swojej organizacji.

Kategorie