05Paź2016

How CSR works?

Rodzaj spotkania: szkolenie międzynarodowe
Termin spotkania: 5-9 października 2016 r.
Miejsce: Konstancin-Jeziorna
Erasmus+ Młodzież

How CSR works? to międzynarodowe szkolenie skierowane do liderów organizacji pozarządowych i osób odpowiedzialnych za realizację projektów młodzieżowych i na rzecz młodzieży służące zdobyciu wiedzy i umiejętności budowania współpracy z sektorem biznesu. Tematyka szkolenia w głównej mierze będzie skoncentrowana na zagadnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i fundraisingu.

Zgodnie z definicją wskazaną przez Komisję Europejską, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) oznacza, że firmy − z własnej inicjatywy i niezależnie od uregulowań prawnych − w swojej codziennej działalności podejmują działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Tematyka szkolenia wpisuje się w cele i priorytety Programu Erasmus+, który ma na celu promowanie współpracy i synergii między podmiotami działającymi na rzecz edukacji młodzieży, wykorzystującymi metody edukacji pozaformalnej (organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kluby młodzieżowe itp.) a sektorem biznesowym (spółki, przedsiębiorstwa, korporacje).

Cel i tematyka:

 • zaprezentowanie możliwości współpracy z sektorem biznesowym w ramach strategii CSR;
 • poznanie szans, jakie stwarza CSR i fundraising dla organizacji pozarządowych i ich działań na rzecz młodzieży;
 • zapoznanie uczestników z przykładami dobrych praktyk i przykładów owocnej współpracy;
 • zagrożenia i zyski w kontekście CSR;
 • umożliwienie spotkania z reprezentantami sektora biznesowego i zrozumienie, na jakich platformach można podejmować współpracę;
 • przekazanie praktycznej wiedzy i narzędzi z zakresu fundraisingu;
 • przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących nawiązywania partnerstw z sektorem biznesowym.

Profil uczestnika

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które:

 • są pełnoletnie
 • sprawnie posługują się językiem angielskim, który będzie językiem roboczym szkolenia;
 • posiadają doświadczenie w zakresie inicjowania i realizacji projektów, w tym na rzecz młodzieży (zarówno w zakresie zarządzania projektem i finansami);
 • są zainteresowane nawiązywaniem współpracy z sektorem biznesowym (preferowane będą zgłoszenia osób, które mają za sobą pierwsze podejścia do nawiązania takiej współpracy).

Zgłoszenia

Przedłużono termin rejestracji na szkolenie! Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 4 września  za pośrednictwem portalu internetowego SALTO-Youth. Uwaga! Wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim.

Warunki uczestnictwa

Szkolenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży pokrywają organizatorzy.

Kategorie