21Lis2014

International Dimension in Higher Education. Erasmus+ Information Day

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 21 listopada 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Celem spotkania jest:

  • przedstawienie możliwości współpracy wspieranej przez program Erasmus+ (sektor szkolnictwa wyższego) pomiędzy uczelniami z krajów uczestniczących w programie a uczelniami w krajach partnerskich;
  • omówienie zasad wymiany studentów i pracowników między krajami programu i krajami partnerskimi (credit mobility);
  • omówienie założeń projektów prowadzących do poprawy potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich (projekty typu Capacity Building).

Spotkanie jest adresowane do koordynatorów programu Erasmus+ zainteresowanych realizacją wymiany studentów i pracowników z krajami partnerskimi oraz nauczycieli akademickich zainteresowanych poznaniem założeń projektów typu Capacity Building.

Rejestracja

Rejestracja

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty ewentualnego dojazdu i zakwaterowania.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w hotelu Novotel Centrum przy ul. Marszałkowskiej 94/98.

Kontakt:

Erasmus+  Szkolnictwo wyższe
tel. 22 46 31 052,
e-mail: he2@erasmusplus.org.pl

Program spotkania informacyjnego

Pobierz

Kategorie