20Kwi2016

„International Youthwork in rural areas – praca z młodzieżą na wsi” – wizyta studyjna w Polsce

Rodzaj spotkania: wizyta studyjna
Termin spotkania: 20-24 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Warszawa (w trakcie wizyty w kilku miejscowościach centralnej Polski)
Erasmus+ Młodzież

Działacie w środowisku wiejskim? Macie świetlicę, klub sportowy? Działacie przy OSP lub parafii? Staracie się organizować czas wolny młodzieży? Zobaczcie jak inni robią to w Polsce i jak robią to ludzie za granicą. Zapraszamy na czterodniową wizytę studyjną. Wezmą w niej udział Finowie, Węgrzy, Irlandczycy, Litwini, Portugalczycy oraz przedstawiciele takich krajów jak Ukraina, Gruzja, Armenia czy Azerbejdżan.

 

Jaki jest jej cel?

 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami;
 • poznanie sposobu pracy kilku organizacji i środowisk wiejskich w centralnej Polsce, które do swojej codziennej działalności dokładają także cegiełkę międzynarodową korzystając z możliwości programu Erasmus+ (wolontariat europejski, wymiany młodzieżowe, partnerstwa strategiczne);
 • Inspiracja, podpatrzenie rozwiązań, zaprezentowanie własnych dobrych praktyk;
 • Umożliwienie nawiązania kontaktów międzynarodowych;
 • Przybliżenie założeń i zasad sektora młodzieżowego programu Erasmus +.

 

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • które mają ukończone 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • działają w lokalnych środowiskach wiejskich w organizacjach, instytucjach, klubach, świetlicach, grupach nieformalnych, grupach rówieśników;
 • otwartych na możliwość nawiązania współpracy w celu organizacji działań międzynarodowych (np. wymiana młodzieży);
 • gotowych do poznania dobrych praktyk i podzielenia się swoimi.

 

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem  strony SALTO-Youth https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/international-rural-regions-youth-work-on-the-countryside-in-central-poland.5583/   (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie). Termin na przygotowanie zgłoszenia upływa 15 marca 2016.

 

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia. 20 kwietnia i 24 marca to dni przeznaczone na podróż i tylko pojedyncze aktywności.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Dla polskich uczestników przewidziane jest od 4 do 6 miejsc.

 

Kontakt:

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Mikołaj Różyckiego:

Mikolaj.rozycki@frse.org.pl

 

Warto wiedzieć/przydatne informacje:

 1. Przykłady zrealizowanych projektów
 2. Sektor młodzież – co to właściwie jest?
 3. Przewodnik po Programie Erasmus+
 4. Prezentacja o sektorze Młodzież

Kategorie