05Gru2016

Jak kształcić przyszłych pracowników?

Odporni na stres, łatwo nawiązujący kontakty, zaangażowani, profesjonalni, chętni do współpracy, kompetentni  takie osoby są najbardziej cenione na rynku pracy. O tym dlaczego tak trudno znaleźć dziś idealnego pracownika oraz jak radzić sobie z takimi trudnościami dyskutowali uczestnicy konferencji pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”.

Rośnie odsetek pracodawców, którzy mają trudności z pozyskiwaniem pracowników o wymaganych kompetencjach. W 2014 r. aż 43 % pracodawców przyznało, że konieczne jest podniesienie umiejętności ich pracowników (PARP i Uniwersytet Jagielloński 2015).  Wśród najbardziej pożądanych kompetencji, które wskazali zatrudniający, znalazły się: zdolności organizacyjne, profesjonalizm i umiejętności interpersonalne. O tym, jak podnosić umiejętności osób poszukujących pracy, dyskutowali uczestnicy konferencji Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”, która odbyła się 5 grudnia w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Partnerami merytorycznymi konferencji zostały: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kompetentni i odporni na stres

Uczestnicy spotkania  jednogłośnie stwierdzili, że przed szkoleniami i kształceniem zawodowym, z którego skorzystała prawie połowa przedstawicieli siły roboczej w Europie,

stoi dziś wiele nowych wyzwań. – W Polsce aż 30 proc. absolwentów szkół zawodowych nie podejmuje pracy lub podejmuje w innym zawodzie niż wyuczony.  Dlatego trzeba dopasować kompetencje do potrzeb rynku pracy – postulowała, otwierając konferencję, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka. Odpowiedzią na to wyzwanie ma być m.in. nowy tym szkoły zawodowej. – Szkoła branżowa ma wyposażyć przyszłych fachowców w wiedzę oraz umiejętności interpersonalne. Przyszłość jest bowiem bardzo blisko, dlatego musimy być gotowi na wszystkie wyzwania – podsumowała Sekretarz  Stanu.

Wśród najbardziej pożądanych na rynku pracy umiejętności interpersonalnych, na które uwagę zwróciła minister, znalazły się odporność na stres, umiejętność komunikowania się oraz pracy w grupie.

Wsparcie na wyciągnięcie ręki

Narzędziem, które pomaga rozwijać kompetencje miękkie oraz dopasować umiejętności pracowników do oczekiwań pracodawców, jest największy unijny program edukacyjny Erasmus+. – Dzięki niemu uczniowie oraz nauczyciele wyjeżdżają za granicę, gdzie nabywają potrzebne umiejętności – wyjaśniał dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Krzysztof Świerk. Program funkcjonuje od 2014 r. Od samego początku budzi bardzo duże zainteresowanie. Jest dostępny niemal dla wszystkich dla wszystkich. – Erasmus + jest narzędziem, które jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko chcieć z niego skorzystać – zachęcała podczas konferencji Aleksandra Ścibich-Kopic, dyrektor programu Erasmus+. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która zarządza programem, nie tylko wspiera beneficjentów podczas realizacji projektów, ale również upowszechnia dobre praktyki. Dzięki temu z wypracowanych rezultatów może korzystać wiele podmiotów działających na rzecz rozwoju edukacji.

Kolejne mechanizmy, które wspierają rozwijanie kompetencji oraz zdobywanie wiedzy, przedstawił szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grzegorz Kądzielawski. ­– Resort nauki oferuje dziś takie narzędzia jak „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, SOWA, czyli Strefa Odkrywanie Wiedzy Aktywnej oraz DIALOG, którego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej – wyjaśnił Grzegorz Kądzielawski.

Nowa unijna inicjatywa

W konferencji pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów” uczestniczyli również dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Anna Świebocka-Nerkowska, ekspert – badacz, politolog, polityk społeczny Irena Wolińska, prezes zarządu ZDZ Katowice Jacek Kwiatkowski.

Konferencja „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów” rozpoczęła Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce. To nowa inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych. W ramach Tygodnia Umiejętności zorganizowano szereg spotkań, podczas których uczestnicy prezentowali swoje działania, dzielili się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawiali rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora edukacji.

Obchody rozpoczęły się 5 grudnia oficjalnym otwarciem w Brukseli i trwały do 9 grudnia.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronatem medialnym konferencję objęło czasopismo „My Zawodowcy”.

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!