20Lut2014

Jak pozyskać środki z UE na realizację projektów edukacyjnych i sportowych w nowym programie Erasmus+?

Ponad 1500 osób spotka się we wtorek, 25 lutego, z ekspertami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+, by dowiedzieć się, w jaki sposób skutecznie aplikować o unijne finanse na realizację szkoleń, programów stażowych, stypendiów, wolontariatu i projektów sportowych. Budżet programu w 2014r. wynosi 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR przeznaczono dla Polski.

Mam nadzieję, że cieszące się ogromną popularnością wydarzenie przełoży się na sukces programu Erasmus+. Poprzez aktywne uczestnictwo w programach realizowanych w perspektywie 2007-2013 Polacy dowiedli, że potrafią dobrze wykorzystywać fundusze Unii Europejskiej. Wierzymy, że plus, który figuruje w nazwie nowego programu pomoże zrobić jeszcze więcej, jeszcze bardziej skutecznie.
Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Dzięki niemu po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem. Jego realizację zaplanowano na siedem lat, czyli do roku 2020. Siedmioletni budżet Erasmusa+ wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Budżet przewidziany na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR przeznaczono dla Polski. Z programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony osób – studentów, młodzieży, uczniów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. Pierwszy termin składania wniosków w ramach Akcji 1 „Mobilność Edukacyjna” upływa za niespełna miesiąc – 17 marca 2014 r.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy dotyczące sportu na poziomie najbliższym obywatelowi i promować jego społeczny i edukacyjny charakter oraz wspierać zwalczanie przemocy, dyskryminacji korupcji oraz dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Seminaria, warsztaty, konferencje w ramach Akademii Erasmus+ cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród beneficjentów. Spotkanie informacyjne, które towarzyszy konferencji prasowej planowane jest dla około 1500 zainteresowanych programem osób. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie informujące o nowym programie i jego założeniach. Zostanie ono podzielone na 12 sesji warsztatowych. Uczestnicy tych spotkań uzyskają informacje na temat oferty Erasmus+ w ramach wszystkich sektorów, składania wniosków oraz zmian, które zaszły w związku ze startem nowego programu.

Akredytacja

 

Więcej informacji:
Małgorzata Piekarska | Zespół Promocji i Informacji | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
tel. 22 463 11 73 | media@frse.org.pl

 

Materiał o programie Erasmus+

 

Materiały dotyczące programów realizowanych w latach 2007-2013

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Pobierz informację prasową

Kategorie