26Paź2016

Jak przygotować ucznia do życia w społeczeństwie?

Około 250 osób reprezentujących instytucje oświatowe, w tym dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi, wzięło udział w trzeciej konferencji z cyklu EDUinspiracje. Wydarzenie odbyło się 24 października w Jeleniej Górze.

EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych.
–Podczas spotkań odbywających się w ramach tego cyklu chcemy pokazać, jak w praktyczny sposób można realizować działania w tych obszarach pracy szkoły, których dotyczy reforma edukacji – wyjaśnia dr Paweł Poszytek dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Jak zapowiadają organizatorzy, spotkania z cyklu EDUinspiracje będą odbywać się w kilkutygodniowych odstępach. Najbliższe będzie miało miejsce 8 listopada br. w Grudziądzu.

Konferencję w Jeleniej Górze otworzyli: poseł na Sejm VIII kadencji Marzena Machałek, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk oraz dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek. W swoich wystąpieniach przybliżyli obszary planowanych zmian w edukacji, ich cele oraz priorytety. – Należy cały czas pamiętać o tym, że najważniejszy jest uczeń oraz to jak go przygotujemy do życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz w rodzinie. Miejscem, w którym powinno się przygotować dzieci do pełnienia tych funkcji, jest przecież szkoła – podsumowała poseł na Sejm VIII kadencji Marzena Machałek.

Realizacji tych założeń służyły merytoryczne sesje warsztatowe prowadzone przez ekspertów w sześciu obszarach: „Wolontariat i współpraca szkoły z NGO”, „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”, „Języki obce”, „Innowacyjne projekty edukacyjne – Ucz się i baw”, „Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym” oraz „Innowacje pedagogiczne i nauczanie programowania – eTwinning”. Uczestnicy spotkania mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy i doskonalenia warsztatu w realizacji tak istotnych zadań, jak rozwijanie kompetencji językowych uczniów, motywowanie najmłodszych uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, zachęcanie młodzieży do angażowania się w wolontariat. Regionalne spotkanie to również okazja do tego, aby zastanowić się nad tym, jakie działania edukacyjne podjąć w wybranym województwie we współpracy z samorządem terytorialnym oraz jakie cele można osiągnąć, realizując unijne projekty edukacyjne. Instytucje oraz organizacje z województwa dolnośląskiego bardzo chętnie angażują się w takie inicjatywy.

W 2015 r. w ramach Erasmus+ dofinansowanych zostało 118 projektów realizowanych przez dolnośląskie podmioty. Uniwersytet Wrocławki w ubiegłym roku zrealizował aż 356 mobilności pracowników. Uczelnię wyprzedził jedynie Uniwersytet Warszawski, który zorganizował 365 wyjazdów.

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!