27Lis2015

Jakość mobilności

Nad tym, jak podnosić jakość wymian studenckich oraz zachęcać studentów do wyjazdów w celach edukacyjnych zastanawiali się uczelniani i wydziałowi koordynatorzy programu Erasmus+. Debata z ich udziałem odbyła się 27 listopada br.

Program Erasmus+ każdego roku umożliwia wyjazd do zagranicznej uczelni ok. 200 tysiącom europejskich studentów, którzy podnoszą swoje kompetencje oraz uczą się, jak funkcjonować w międzynarodowym zespole. – Chcemy, aby wyjazdy w programie Erasmus+ jak najlepiej osiągały stawiane przed nimi cele. Chcemy zminimalizować zjawisko wyjazdów nieprzemyślanych, nietrafionych, nieprowadzących do podniesienia kompetencji ich uczestników – wyjaśniała Beata Skibińska, zastępca dyrektora programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. W czasie spotkania eksperci Narodowej Agencji oraz przedstawiciele uczelni dyskutowali na temat tego, jak motywować studentów do zagranicznych wyjazdów oraz, jaką rolę mogą w tym procesie odegrać nauczyciele akademiccy. – Najlepszym motywatorem dla studentów jest pracownik uczelni, który sam wyjechał za granicę w celach edukacyjnych – wyjaśniała Renata Decewicz, ekspert Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W trakcie debaty podjęto również temat uznawalności mobilności oraz zastanawiano się nad obawami, które towarzyszą wyjeżdżającym osobom. – Studenci mają głównie problem z barierą językową. Często jest to całkowicie nieuzasadnione, ponieważ na tle innych wypadamy dosyć dobrze – tłumaczyła Aleksandra Bogacka, przedstawicielka Erasmus Student Network. Ważnym zagadnieniem, które omówiono podczas spotkania, była także mobilność pracowników uczelni. Nauczyciele akademiccy coraz chętniej bowiem uczestniczą w wyjazdach w celach szkoleniowych i jednocześnie coraz rzadziej decydują się na dłuższe wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zebrane podczas debaty uwagi i rekomendacje mają posłużyć przygotowaniu rozwiązań, które podniosą jakość wymian realizowanych w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe.

Prezentacje:

  • Ogólnopolski Dzień Erasmusa 2015 [PDF]
  • Czy mobilność pracowników uczelni jest gwarancją poprawnej realizacji mobilności studentów? [PDF]
  • Uznawanie efektów uczenia się uzyskanych podczas mobilności [PDF]
  • Przygotowanie „Porozumienia o programie studiów/praktyki” – rola studenta, uczelni wysyłającej [PDF]

Kategorie