08Kwi2015

Już gotowa! Strategia dotycząca włączania i różnorodności w sektorze Młodzieży na lata 2014-2020

Jakiego rodzaju narzędzia i możliwości oferuje program Erasmus+ w sektorze Młodzieży, aby wspierać włączanie i uczestnictwo młodzieży z mniejszymi szansami i specjalnymi potrzebami? Na to pytanie odpowiada najnowszy dokument poświęcony Strategii włączania i różnorodności w sektorze Młodzieży na lata 2014-2020.

Strategia wskazuje konkretne możliwości, w które wyposażony jest program Erasmus+, aby ułatwiać uczestnictwo młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn mają ograniczone szanse zdobywania wiedzy i umiejętności (np. z powodu niepełnosprawności, zamieszkiwania w rejonach słabo skomunikowanych z ośrodkami miejskimi, przynależności do mniejszości narodowych).

Dlaczego Strategia jest potrzebna?

  • aby zapewnić dotarcie z potencjałem program Erasmus+ do młodzieży mającej mniejsze szanse niż jej rówieśnicy w dostępie do możliwości edukacyjnych,
  • aby zapewnić, że program Erasmus+ w swoich założeniach uwzględnia otwartość na różnorodność i włączanie młodzieży z mniejszymi szansami,
  • aby ułatwić realizację projektów dotyczących różnorodności i służących zwiększaniu szans edukacyjnych młodzieży.

W jaki sposób Strategia może być pomocna?

  • definiuje, w  jaki sposób w programie Erasmus+ rozumiane jest pojęcie różnorodności i mniejszych szans w kontekście młodzieży,
  • wskazuje możliwości i narzędzia programu Erasmus+ w kontekście wspierania projektów dotyczących włączania i różnorodności,
  • zawiera szereg pomocnych wskazówek, jak zapewnić wysoką jakość w projektach dotyczących różnorodności i uczestnictwa młodzieży z mniejszymi szansami,
  • inspiruje przykładami dobrych praktyk.

Oficjalne ogłoszenie Strategii odbędzie się 7 maja 2015 r. w ramach wydarzeń Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Polskie tłumaczenie dokumentu będzie dostępne latem 2015 r.

Strategia jest wynikiem pracy specjalistów z Narodowych Agencji programu Erasmus+, ośrodków wsparcia programu Erasmus+  SALTO-Inclusion i SALTO Cultural Diversity oraz ekspertów zajmujących się na co dzień pracą z młodzieżą. Został opracowany na bazie poprzedniej strategii dla programu „Młodzież w działaniu” i wzbogacony o szereg aktualizacji.

 

Kategorie