22Paź2014

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego gwarancją wysokiej jakości mobilności studentów i pracowników?

O znaczeniu mobilności dla jakości kształcenia oraz o kompetencjach społecznych nabywanych przez uczestników wymian 23 października w Warszawskim Centrum Zielna będą dyskutować uczestnicy seminarium pt: „Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego gwarancją wysokiej jakości mobilności studentów i pracowników?”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Seminarium jest skierowane do prorektorów ds. kształcenia oraz uczelnianych koordynatorów programu Erasmus+. Udział w nim wezmą: dr Tomasz Saryusz-Wolski, dyrektor  Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej i ekspert w zakresie mobilności edukacyjnej oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu Studentów RP, Stowarzyszenia ESN Polska, a także Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnicy seminarium będą dyskutować o rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego, znaczeniu internacjonalizacji oraz efektów kształcenia poza uczelnią macierzystą. Ponadto w trakcie spotkania zostanie poruszony temat dotyczący Karty Erasmusa oraz wyzwań, jakie stoją przed placówkami, które ją otrzymały.

W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele polskich placówek wyróżnionych w ubiegłym roku w prestiżowych konkursach organizowanych przez Komisję Europejską: ECTS oraz Diploma Supplement Label (DS Label), czyli reprezentanci Politechniki Łódzkiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. W trakcie seminarium zostaną im wręczone certyfikaty ECTS Label oraz DS Label.

Certyfikat ECTS jest przyznawany uczelniom za poprawne stosowanie systemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – narzędzia wspierającego organizację i zarządzanie procesem dydaktycznym. ECTS Label to prestiżowa nagroda, która umożliwia promocję uczelni w kraju i za granicą. W konkursie rozstrzygniętym w 2013 roku Komisja Europejska przyznała takie certyfikaty 25. europejskim uczelniom.

Drugi dokument, czyli certyfikat DS Label, przyznawany był szkołom wyższym, które wydają suplement do dyplomu bezpłatnie, w jednym z powszechnie stosowanych w Europie języków oraz zgodnie ze wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy UNESCO i Komisję Europejską. W konkursie rozstrzygniętym w ubiegłym roku Komisja Europejska przyznała tego typu certyfikaty 90. europejskim uczelniom.

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!