Komitet ekspercki

Komitet Ekspercki wspiera Narodową Agencję podczas opracowywania założeń projektów badań, konsultując adekwatność przyjętych metod i narzędzi badawczych. Skład komitetu stanowi grupa ekspercka złożona z przedstawicieli środowiska naukowego, akademickiego oraz praktyków i ekspertów merytorycznych, którzy reprezentują wszystkie sektory edukacji objęte wsparciem finansowym programu Erasmus+. Współpraca z przedstawicielami Komitetu pomoże w zachowaniu bezstronności i transparentności badań. Ważną rolą ekspertów będzie również zaangażowanie w proces analizy wypracowanych rezultatów, dzięki możliwości recenzowania opracowanych raportów oraz komentowania wyników zrealizowanych projektów badawczych.

Skład Komitetu Eksperckiego zostanie podany po zakończeniu procesu nominacji.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!