08Lut2019

Komunikat Komisji Europejskiej do beneficjentów programu Erasmus+ współpracujących z Wielką Brytanią

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym planu działań awaryjnych na wypadek braku porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską, dot. wyjścia ze struktur UE. Przyjęte rozwiązania mają chronić m.in. uczestników programu Erasmus+, którzy będą przebywać w Wielkiej Brytanii w dniu opuszczenia przez nią UE.  Na stronie Komisji można znaleźć odpowiedzi na pytania dot. projektów realizowanych z Wielką Brytanią w ramach programu Erasmus+, po 30 marca 2019 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-65_en.pdf

FAQ dot. beneficjentów Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en

Komunikat ogólny: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_pl.htm

Kategorie