08Mar2018

Konferencja informacyjna dot. Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego

Serdecznie zapraszamy zainteresowane instytucje działające w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego na konferencję informacyjną dotyczącą Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

W konferencji mogą wziąć udział instytucje, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów mobilności o dobrej jakości i spełniają minimalne wymagania, określone w Zaproszeniu do składania wniosków. Instytucje, które otrzymają Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, czyli tzw. akredytację, będą mogły w kolejnych konkursach wniosków na projekty mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego aplikować w uproszczonej procedurze.

Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestnictwa i zarejestrować się na spotkanie konieczne jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego. Termin zgłoszeń upływa 2 kwietnia 2018 r. Ankieta rejestracyjna

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Kontakt:

Katarzyna Tulkis-Błesnowska ktulkis@frse.org.pl, tel. 22 46 31 297

Kategorie