Jak mierzyć zakres i jakość umiędzynarodowienia oraz relacji z otoczeniem społeczno-biznesowym? Jak badać wpływ udziału w edukacyjnych programach międzynarodowych na umiędzynarodowienie i współpracę z przedsiębiorstwami w polskich instytucjach edukacyjnych?

Aspekty te będą przedmiotem seminarium organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiemy, że dobrze wykorzystane umiędzynarodowienie kształcenia przekłada się na jego jakość. Wiemy, że kształcenie musi zaspokajać potrzeby społeczne i gospodarcze. Czy polskie uczelnie, szkoły i inne placówki edukacyjne są umiędzynarodowione oraz jak współpracują z zewnętrznymi interesariuszami? Gdzie szukać danych, które można byłoby wykorzystać do pomiaru umiędzynarodowienia i współpracy z otoczeniem zewnętrznym?

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) od ponad 20 lat wspiera rozwój polskiej edukacji i jest instytucją zarządzającą wieloma europejskimi programami edukacyjnymi, w tym aktualnie najbardziej kompleksowym, obejmującym wszystkie poziomy i formy kształcenia, programem Erasmus+. FRSE, wykonując zadania statutowe, zgromadziła zbiory danych, które można wykorzystać do badania stanu umiędzynarodowienia polskiej edukacji.

FRSE jest gotowa udostępnić posiadane zasoby osobom i instytucjom, których zainteresowania badawcze obejmują umiędzynarodowienie oraz związki uczelni z otoczeniem zewnętrznym i serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium, podczas którego:

  • przedstawiciele FRSE przedstawią zbiory posiadanych danych, poinformują o badaniach dotyczących umiędzynarodowienia przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej oraz przez inne narodowe agencje programu Erasmus+;
  • w dyskusji z uczestnikami spotkania zostaną zdefiniowane obszary badań interesujące dla grup badawczych i badaczy indywidualnych, którzy działają w Polsce.

Miejsce konferencji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20 w Warszawie, sala konferencyjna 117

Kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Pauliną Macherą (pmachera@frse.org.pl) lub Malwiną Górecką (mgorecka@frse.org.pl).

Program

Organizator