--------------------

Konferencje regionalne
programu Erasmus+

„Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym”

Grudziądz, 2 marca 2018 r.

--------------------

Zapraszamy! Razem zmieniajmy edukację w Polsce!

Konferencje regionalne programu Erasmus+

Celem konferencji regionalnych jest wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, aby realizowane w ramach programu projekty miały wysoką jakość,  mobilizowały do działania maksymalną liczbę organizacji oraz wspierały rozwój edukacji zawodowej w Polsce.

Program konferencji

Uczestnicy zapoznają się z ofertą edukacyjną programów wdrażanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji , które mają na celu wsparcie kształcenia zawodowego w Polsce. Omówione zostaną możliwości edukacyjne jakie stwarza program Erasmus+ oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk szkół zawodowych, które z sukcesem realizują projekty zagranicznych staży i praktyk w przedsiębiorstwach. Dodatkowo w trakcie każdej konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, w trakcie którego poruszane będą ważne dla szkolnictwa zawodowego tematy związany z zacieśnianiem współpracy z pracodawcami oraz angażowaniem pracodawców w rozwój oferty kształcenia.

Na spotkaniach  omówione zostaną priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego nauczycieli, roli projektów edukacyjnych w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się. Poruszane podczas konferencji tematy będą dotyczyć m.in.: kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych, edukacji szkolnej oraz młodzieży. W trakcie wydarzenia dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępny będzie też punkt informacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje na temat pozyskania środków unijnych na rozwój szkół w regionie. Ponadto  będzie można poznać interesujące projekty realizowane przez naszych wnioskodawców oraz wymienić się doświadczeniami, w ramach dobrych praktyk.

Wspólnie z uczestnikami będziemy zastanawiać się, w jaki sposób szkoły powinny nawiązać współpracę z biznesem, jak odkrywać talenty wśród uczniów oraz jak kształtować kompetencje przyszłych pracowników.

Uczestnicy

Do udziału zapraszamy: dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia, specjalistów w przedsiębiorstwach, przedstawicieli kształcenia zawodowego, pracowników uczelni wyższych, centrów kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak ofertę edukacyjną dostosować do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie.

Najbliższa konferencja:

Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym

2 marca 2018 r., Grudziądz (Centrum konferencyjne Hotelu Ibis)

Kolejne konferencje odbędą się w:

  • Szczecinie
  • Bolesławcu
  • Gdyni
  • Kielcach
  • Rzeszowie
  • Gorzowie Wielkopolskim

Organizator

Patroni