Konferencje regionalne

Celem konferencji regionalnych jest dotarcie do jak największej grupy potencjalnych beneficjentów Fundacji, rozwój edukacji w Polsce na możliwie jak najwyższym poziomie przy wsparciu europejskich programów edukacyjnych w tym programu Erasmus+.

Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+, która od ponad 25 lat wspiera podnoszenie poziomu kształcenia w naszym kraju, realizując wiele międzynarodowych (unijnych) programów edukacyjnych i młodzieżowych.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Nauczanie języków obcych w szkołach, Warszawa, 25 marca 2019 r.

600x300 Jez.obce 01A

W trakcie konferencji przedstawiony zostanie obecny stan szkolnej edukacji językowej: możliwości skutecznej nauki języków obcych wedle nowych zapisów w Podstawie programowej, analiza wyników zewnętrznych egzaminów językowych, aktualna sytuacja edukacji dwujęzycznej, a także całościowa ocena kształcenia językowego  na tle sytuacji europejskiej.

W drugiej części wydarzenia zapraszamy do udziału w sesjach tematycznych poświęconych aspektom efektywnych działań dydaktycznych: od rozwijania kompetencji rozumienia ze słuchu i sprawności czytania ze zrozumieniem pod kątem wymagań nowego egzaminu 8-klasisty, przez odpowiednie podejście do kreatywności nauczycielskiej i uczniowskiej, po refleksje nad skutecznością nauczania i  postawą skutecznego nauczyciela, a trenerzy programu eTwinning zaprezentują praktyczne możliwości wykorzystania nowych technologii w nauczaniu języków obcych. Dla wszystkich uczestników będzie dostępny punkt informacyjny FRSE, w tym programu Erasmus+, z  którego w  ciągu siedmiu lat skorzysta 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tys. instytucji.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół i nauczycieli języków obcych oraz przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli.

 Edukacja z Informatyką, Warszawa, 11 marca 2019 r.

600x300 Informatyka 01

Tematem przewodnim konferencji będzie prezentacja jakościowej zmiany w edukacji, wynikającej z podstawy programowej w zakresie wykorzystania nowych technologii w  nauczaniu. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z ofertą programów cyfryzacji dla szkół.  Zapraszamy do udziału w sesjach tematycznych poświęconych praktycznemu wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Jedna z sesji odbędzie się w Mobilnym Centrum Edukacyjnym FRSE – nowoczesnej ciężarówce edukacyjnej i przestrzeni dydaktycznej dla nauczycieli, których zapraszamy do świata wirtualnej nauki. Dla wszystkich uczestników będzie dostępny punkt informacyjny Erasmus+, programu z którego w ciągu siedmiu lat skorzysta 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tysięcy instytucji.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół i nauczycieli każdego szczebla oraz  ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem sesji tematycznych:

Podczas warsztatu trenerzy opowiedzą o możliwościach programu eTwinning – to europejski program edukacyjny umożliwiający szkołom współpracę poprzez Internet z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Od 2017 roku program jest zalecany przez podstawę programową jako narzędzie wzbogacające zajęcia z języka obcego na każdym poziomie edukacyjnym.

Podczas warsztatu zostanie przestawiony wykorzystania języka programowania jako procesu wspomagającego rozwiązywanie problemów i myślenia algorytmicznego w nauczaniu/nauce każdego przedmiotu. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi elementami nauki programowania zarówno z wykorzystaniem komputera i narzędzi online, jak również prostych materiałów dydaktycznych (programowanie offline). Sesja w szczególności skierowana do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej –  realizacja edukacji informatycznej w zakresie nauki programowania i rozwiązywania problemów.

Sesja skierowana jest do nauczycieli z każdego poziomu edukacyjnego, którzy chcą się zapoznać ze sposobami wykorzystania tablicy interaktywnej na zajęciach lekcyjnych. Podczas sesji zostaną zaprezentowane przykładowe zadania do zrealizowania podczas zajęć jak również źródła darmowych aplikacji. Tablica interaktywna jest jednym z narzędzi proponowanym w warunkach i sposobach realizacji wielu przedmiotów podstawy programowej.

Cyberbezpieczeństwo – prezentacja praktycznych aspektów działań szkoły zaangażowanej w programy eTwinning i Erasmus+”. Prezentacja narzędzi podnoszących świadomość uczniów i nauczycieli dot. zagrożeń internetowych; technik  wspomagających cyberbezpieczeństwo w szkole oraz metod  kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci na przykładzie działań prowadzonych w ramach projektów eTwinning i Erasmus+

Sesja tematyczna odbędzie się w nowoczesnej ciężarówce edukacyjnej i przestrzeni dydaktycznej. To w niej trenerzy zaprezentują narzędzia TIK przydatne do realizacji projektów edukacyjnych, jak również realizacji elementów programu nauczania w klasie na różnych poziomach edukacyjnych.

Organizator

Patroni