Zapraszamy! Razem zmieniajmy edukację w Polsce!

Konferencje regionalne programu Erasmus+

Celem konferencji regionalnych jest wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, aby realizowane w ramach programu projekty miały wysoką jakość,  mobilizowały do działania maksymalną liczbę organizacji oraz wspierały rozwój edukacji zawodowej w Polsce.

Program konferencji

Uczestnicy zapoznają się z ofertą edukacyjną programów wdrażanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji , które mają na celu wsparcie kształcenia zawodowego w Polsce. Omówione zostaną możliwości edukacyjne jakie stwarza program Erasmus+ oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk szkół zawodowych, które z sukcesem realizują projekty zagranicznych staży i praktyk w przedsiębiorstwach. Dodatkowo w trakcie każdej konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, w trakcie którego poruszane będą ważne dla szkolnictwa zawodowego tematy związany z zacieśnianiem współpracy z pracodawcami oraz angażowaniem pracodawców w rozwój oferty kształcenia.

Na spotkaniach  omówione zostaną priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego nauczycieli, roli projektów edukacyjnych w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się. Poruszane podczas konferencji tematy będą dotyczyć m.in.: kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych, edukacji szkolnej oraz młodzieży. W trakcie wydarzenia dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępny będzie też punkt informacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje na temat pozyskania środków unijnych na rozwój szkół w regionie. Ponadto  będzie można poznać interesujące projekty realizowane przez naszych wnioskodawców oraz wymienić się doświadczeniami, w ramach dobrych praktyk.

Wspólnie z uczestnikami będziemy zastanawiać się, w jaki sposób szkoły powinny nawiązać współpracę z biznesem, jak odkrywać talenty wśród uczniów oraz jak kształtować kompetencje przyszłych pracowników.

Uczestnicy

Do udziału zapraszamy: dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia, specjalistów w przedsiębiorstwach, przedstawicieli kształcenia zawodowego, pracowników uczelni wyższych, centrów kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak ofertę edukacyjną dostosować do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie.

Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Honorowy patronat nad cyklem konferencji objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kolejne konferencje odbędą się w:

  • Kielcach
  • Rzeszowie
  • Gorzowie Wielkopolskim

Galeria

Bolesławiec

Konferencja_regionalna_Bolesławiec_ 18.06.2018 A (82)

Grudziądz

grudziadz

Wrocław

41074581815_1323c174cc_m

Szczecin

Szczecin

Wałbrzych

42168079671_0525cf47b1_m

Patroni