Konsultanci regionalni

Program Erasmus+ oferuje wsparcie w regionach poprzez następujące formy:

1. Spotkania informacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w miastach wojewódzkich. Podczas trwającego zazwyczaj jeden dzień spotkania konsultanci regionalni kompleksowo przedstawiają program Erasmus+: jaka jest specyfika poszczególnych sektorów; na jakie dzieli się akcje, jakie są ich założenia jakościowe, priorytety i jakie są zasady finansowania działań. Ponadto konsultanci regionalni udzielają informacji na temat kwestii technicznych, związanych z wypełnianiem wniosków, obsługą systemów URF i ECAS oraz uzyskaniem numeru PIC.

Zainteresowanych udziałem w regionalnych spotkaniach informacyjnych zapraszamy na stronę Akademii Erasmus+, gdzie można sprawdzić kalendarz planowanych wydarzeń i zarejestrować się na nie.

2. Konsultacje:

Zapraszamy również do kontaktu z osobami przeszkolonymi przez Narodową Agencję, z którymi można indywidualnie przedyskutować pomysł na projekt, zasięgnąć porady jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie, porozmawiać o realizacji zaakceptowanego już projektu, bądź o ogólnych zasadach finansowania projektów.

Konsultanci regionalni są do dyspozycji dla sektorów:

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi, szczegółowymi listami kontaktów dla poszczególnych sektorów.