Edukacja dorosłych

22 463 10 60 ae@erasmusplus.org.pl
P.O. DYREKTORA
► Izabela Laskowska 22 46 31 282 ilaskowska@frse.org.pl

Akcja 1 „Mobilność kadry” (AE-KA 1)

KOORDYNATOR
► Alina Respondek 22 46 31 232 arespondek@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Karolina Milczarek 22 46 31 233 kmilczarek@frse.org.pl
► Agata Poczman 22 46 31 231 apoczman@frse.org.pl

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” (AE-KA 2)

KOORDYNATOR
► Alina Respondek 22 46 31 232 arespondek@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Wojciech Zawadzki 22 46 31 237 wzawadzki@frse.org.pl
► Michał Chodniewicz 22 46 31 234 mchodniewicz@frse.org.pl
► Jakub Kozłowski 22 46 31 235 jkozlowski@frse.org.pl

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)

22 463 10 63 epale@frse.org.pl
KOORDYNATOR
► Anna Przychodzka 22 46 31 452 aprzychodzka@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Iwona Buks 22 46 31 520 ibuks@frse.org.pl
► Justyna Bednarz 22 46 31 206 jbednarz@frse.org.pl

Zapisz