Edukacja dorosłych

22 463 10 60 ae@erasmusplus.org.pl
P.O. DYREKTORA
► Izabela Laskowska 22 46 31 282 ilaskowska@frse.org.pl

Akcja 1 „Mobilność kadry” (AE-KA 1)

KOORDYNATOR
► Alina Respondek 22 46 31 232 arespondek@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Karolina Milczarek 22 46 31 233 kmilczarek@frse.org.pl
► Anna Pokrzywnicka-Jakubowska

► Michał Chodniewicz

  22 46 31 231

22 46 31 234

  apokrzywnicka@frse.org.pl

mchodniewicz@frse.org.pl

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” (AE-KA 2)

KOORDYNATOR
► Alina Respondek 22 46 31 232 arespondek@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Wojciech Zawadzki 22 46 31 237 wzawadzki@frse.org.pl
► Michał Chodniewicz 22 46 31 234 mchodniewicz@frse.org.pl
► Jakub Kozłowski

► Joanna Replin

22 46 31 235

22 46 31 238

jkozlowski@frse.org.pl

 jreplin@frse.org.pl

Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE)

22 463 10 63 epale@frse.org.pl
KOORDYNATOR
► Aleksandra Bałchan – Wiśniewska22 46 31 302  abalchan@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Iwona Buks 22 46 31 520 ibuks@frse.org.pl
► Justyna Bednarz 22 46 31 206 jbednarz@frse.org.pl
► Beata Jurkowicz 22 46 31 522  bjurkowicz@frse.org.pl
► Karolina Milczarek 22 46 31 233  kmilczarek@frse.org.pl
► Małgorzata Dybała 22 46 31 301  mdybala@frse.org.pl
 ► Konrad Romaniuk  22 46 31 514   kromaniuk@frse.org.pl
 ► Klaudia Szydełko  22 46 31 516   kszydelko@frse.org.pl
 ► Karolina Telka  22 46 31 512   ktelka@frse.org.pl
 ► Dawid Wójcicki  22 46 31 515   dwojcicki@frse.org.pl

Zapisz