Kształcenie i szkolenia zawodowe

22 463 10 70 vet@erasmusplus.org.pl
DYREKTOR PROGRAMU
Aleksandra Ścibich-KopiecDyrektor Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
ZASTĘPCA DYREKTORA
► Rafał Hubczyk 22 46 31 238
BIURO ZARZĄDU
► Wioleta Lewandowska

Akcja 1 „Mobilności” (VET-KA 1)

KOORDYNATOR
► Izabela Laskowska 22 46 31 282 ilaskowska@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Aleksandra Bałchan-Wiśniewska (ECVET) 22 46 31 295 abalchan@frse.org.pl
► Grzegorz Kucharyk 22 46 31 413 gkucharyk@frse.org.pl
► Piotr Lenartowicz 22 46 31 311 plenartowicz@frse.org.pl
► Marcin Niewiadomski 22 46 31 298 mniewiadomski@frse.org.pl
► Elżbieta Sokołowska 22 46 31 290 esokolowska@frse.org.pl
Katarzyna Tulkis-Błesnowska 22 46 31 297
► Małgorzata Turek 22 46 31 308 mturek@frse.org.pl

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” (VET-KA2)

KOORDYNATOR
► Izabela Laskowska 22 46 31 282 ilaskowska@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Iwona Fus 22 46 31 303 ifus@frse.org.pl
► Agata Hernik-Ślusarczyk 22 46 31 475 aslusarczyk@frse.org.pl
► Marianna Pawlik-Zdziarska 22 46 31 283 mzdziarska@frse.org.pl
► Agnieszka Włodarczyk 22 46 31 300 awlodarczyk@frse.org.pl