Kształcenie i szkolenia zawodowe

22 463 10 70 vet@erasmusplus.org.pl
P.O. DYREKTORA
► Izabela Laskowska 22 46 31 282 ilaskowska@frse.org.pl

Akcja 1 „Mobilności” (VET-KA 1)

ZESPÓŁ
► Magda Spoczyńska 22 46 31 271 mspoczynska@frse.org.pl
► Piotr Lenartowicz 22 46 31 311 plenartowicz@frse.org.pl
► Marcin Niewiadomski 22 46 31 298 mniewiadomski@frse.org.pl
► Elżbieta Sokołowska 22 46 31 290 esokolowska@frse.org.pl
Katarzyna Tulkis-Błesnowska 22 46 31 297
► Małgorzata Turek

► Marta Affeltowicz

► Paulina Machera

 

22 46 31 308

22 46 31 298

22 46 31 096

mturek@frse.org.pl

maffeltowicz@frse.org.pl

pmachera@frse.org.pl

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” (VET-KA2)

ZESPÓŁ
► Iwona Fus 22 46 31 303 ifus@frse.org.pl
► Agata Hernik-Ślusarczyk 22 46 31 475 aslusarczyk@frse.org.pl
► Agnieszka Włodarczyk

► Kinga Motysia

22 46 31 300

22 46 31 283

awlodarczyk@frse.org.pl

kmotysia@frse.org.pl

Zapisz