Młodzież

22 463 10 80 yia@erasmusplus.org.pl
DYREKTOR PROGRAMU
► Alicja Pietrzak 22 46 31 287 alicja.pietrzak@frse.org.pl

Akcja 1 „Mobilność” (Y-KA 1)

KOORDYNATOR
Anna Pavlovych 22 46 31 474 anna.pavlovych@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Urszula Buchowicz 22 46 31 421 ubuchowicz@frse.org.pl
Wolontariat Europejski
► Agnieszka Bielska 22 46 31 423 abielska@frse.org.pl
Europejski Korpus Solidarności
► Aleksandra Kania 22 46 31 425 akania@frse.org.pl
Wolontariat Europejski
► Wiesława Krasuska 22 46 31 412 wkrasuska@frse.org.pl
Wymiany młodzieży
► Joanna Helena  Jastrzębska  22 46 31 425 joannaHelenaJastrzebska@frse.org.pl
Wolontariat Europejski
► Melania Miksiewicz 22 46 31 422 mmiksiewicz@frse.org.pl
Wolontariat Europejski
► Justyna Niemczynowicz

► Lia Sayadyan

22 46 31 441

22 46 31 431

jniemczynowicz@frse.org.pl

lia.sayadyan@frse.org.pl

Mobilność osób pracujących z młodzieżą
► Kalina Strzałba 22 46 31 411 kstrzalba@frse.org.pl
Wolontariat Europejski
► Sabina Szmyd 22 46 31 443 sszmyd@frse.org.pl
Wymiany Młodzieży
► Adrianna Wójcik

► Jakub Łyszkowski

22 46 31 426

22 46 31 554

awojcik@frse.org.pl

jlyszkowski@frse.org.pl

Wymiany młodzieży

Akcja 2 „Partnerstwa Strategiczne” (Y-KA 2)

KOORDYNATOR
Anna Pavlovych 22 46 31 474 anna.pavlovych@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Magdalena Gessel 22 46 31 472 mgessel@frse.org.pl
► Magdalena Paszkowska 22 46 31 416 mpaszkowska@frse.org.pl

Akcja 3 „Rozwój polityki młodzieżowej” (Y-KA 3)

► Anna Pavlovych 22 46 31 474 anna.pavlovych@frse.org.pl

Zapisz