Szkolnictwo wyższe

22 463 10 50, faks 22 463 10 26
he@erasmusplus.org.pl
DYREKTOR PROGRAMU
► Beata Skibińska 22 46 31 249 bskibinska@frse.org.pl

Akcja 1 „Mobilność” (HE-KA 1)

KOORDYNATOR
► Dorota Rytwińska 22 46 31 244 drytwinska@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Renata Decewicz 22 46 31 243 rdecewicz@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL WARSZAW89 do PL ZIELONA01
► Tomasz Jasiński 22 46 31 247 tjasinski@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL LODZ09 do PL OPOLE04
► Joanna Jóźwik 22 46 31 491 jjozwik@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL TARNOW02 do PL WARSZAW21
► Magdalena Kazińska 22 46 31 251 mkazinska@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL OSTROLE02 do PL PRZEMYSL01
► Piotr Nozdryń-Płotnicki 22 46 31 492 pplotnicki@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL KATOWIC02 do PL KRAKOW05
► Anna Rogowicz-Pierzchała 22 46 31 250 arogowicz@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL BIALA01 do PL CZESTOC05
► Renata Smolarczyk 22 46 31 245 rsmolarczyk@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL KRAKOW06 do PL LODZ07
► Karolina Stopczyńska 22 46 31 493 kstopczynska@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL DABROWA01 do PL KATOWIC01
► Katarzyna Żochowska 22 46 31 248 kzochowska@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL PRZEMYSL02 do PL TARNOW01
► Sylwia Iżyniec 22 46 31 473 sizyniec@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL WARSZAW22 do PL WARSZAW87 oraz konsorcja

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” (HE-KA 2)

KOORDYNATOR
► Anna Bielecka 22 46 31 241 abielecka@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Małgorzata Członkowska-Naumiuk 22 46 31 242 mczlonkowska@frse.org.pl
► Katarzyna Żarek 22 46 31 246 kzarek@frse.org.pl