Szkolnictwo wyższe

22 463 10 50, faks 22 463 10 26
he@erasmusplus.org.pl
DYREKTOR PROGRAMU
► Beata Skibińska 22 46 31 249 bskibinska@frse.org.pl

Akcja 1 „Mobilność” (HE-KA 1)

KOORDYNATOR
► Dorota Rytwińska 22 46 31 244 drytwinska@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Renata Decewicz 22 46 31 243 rdecewicz@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL SLUPSK01 do PL WARSZAW06
► Tomasz Jasiński 22 46 31 247 tjasinski@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL BIALA01 do PL GDANSK04
► Joanna Jóźwik 22 46 31 491 jjozwik@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL GDANSK05 do PL JELENIA01
► Magdalena Kazińska 22 46 31 251 mkazinska@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL KRAKOW06 do PL LODZ07
► Piotr Nozdryń-Płotnicki 22 46 31 492 pplotnicki@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL LODZ09 do PL POZNAN01
► Anna Rogowicz-Pierzchała 22 46 31 250 arogowicz@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL JOZEFOW01 do PL KRAKOW05
► Renata Smolarczyk 22 46 31 245 rsmolarczyk@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL POZNAN02 do PL SKIERNI02
► Karolina Stopczyńska 22 46 31 493 kstopczynska@frse.org.pl
Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL WARSZAW07 do PL WARSZAW77
► Katarzyna Żochowska 22 46 31 248

Osoba kontaktowa dla uczelni:
od PL WARSZAW78 do PL ZIELNA01

kzochowska@frse.org.pl

 

 

 ► Sylwia Iżyniec 22 46 31 473                                    sizyniec@frse.org.pl

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” (HE-KA 2)

KOORDYNATOR
► Anna Bielecka 22 46 31 241 abielecka@frse.org.pl
ZESPÓŁ
► Małgorzata Członkowska-Naumiuk 22 46 31 242 mczlonkowska@frse.org.pl
► Katarzyna Żarek 22 46 31 246 kzarek@frse.org.pl