03Lis2014

Krajowe Biuro EPALE w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Z przyjemnością informujemy, że od 1 października bieżącego roku w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęło działalność Krajowe Biuro (EPALE).

Elektroniczna Platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma służyć rozwojowi profesjonalistów zajmujących się edukacją dorosłych. Głównym celem Krajowego Biura EPALE jest wspieranie wdrażania platformy na terenie Polski. Ponadto, do zadań Biura należeć będzie prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych związanych z platformą, gromadzenie jej treści/zasobów merytorycznych, zachęcanie osób bądź instytucji do uczestniczenia w tworzeniu tych treści/zasobów oraz tworzenie krajowej sieci osób zajmujących się edukacją dorosłych. Biuro ma również przybliżać wszystkim zainteresowanym funkcjonalności platformy.

W razie pytań i sugestii dotyczących platformy zapraszamy do kontaktu z Krajowym Biurem EPALE w Polsce (tel. 22 46 31 063, e-mail: epale@frse.org.pl).

Kategorie