Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week) to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych. Cel ma zostać osiągnięty poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora edukacji.

Odkryj swój talent!

Obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych rozpoczną się oficjalnym otwarciem w Brukseli w dniu 5 grudnia br. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to doskonała okazja, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną, jak i międzynarodową – dzięki uczestnictwu w inicjatywie Komisji Europejskiej instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do nawiązania kontaktów i wspólnego działania na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego.
Wszystkie instytucje, które zdecydują się wziąć udział w wydarzeniu otrzymają możliwość korzystania z identyfikacji graficznej oraz hasła inicjatywy: „Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych – odkryj swój talent!”. Ponadto, każda zaangażowana instytucja stanie się częścią ogromnej międzynarodowej sieci podmiotów wspierających wzmocnienie sektora kształcenia i szkoleń zawodowych. Informacja o każdym ze zorganizowanych spotkań zostanie zamieszczona na interaktywnej mapie Europy, która będzie opublikowana na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Podmioty zainteresowane wsparciem tej inicjatywy na rzecz rozwoju sektora kształcenia i szkoleń zawodowych mają wiele możliwości działań. Mogą zorganizować m.in.: dni otwarte w szkołach, sesje z ekspertami sektora, konkursy z nagrodami, prelekcje, warsztaty, spotkania z politykami i przedstawicielami władz lokalnych oraz wiele innych.
Dotychczas zarejestrowano blisko 500 wydarzeń w całej Europie, z czego w Polsce odbędzie się ponad 50.

Aktualności

Pokaż wszystkie »

Materiały do pobrania:

Wytyczne do zorganizowania własnego wydarzenia
Wytyczne do zorganizowania własnego wydarzenia
Ulotka w j. polskim
Ulotka w j. polskim

Kontakt

Piotr Lenartowicz
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
tel. 22 46 31 311
e-mail: