Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora Edukacji Zawodowej mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, aby miał on wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:


Seminarium kontaktowe: Exchange of good practices to succeed in applications, project management and impact

  • Termin wydarzenia: 25.01.2017 – 27.01.2017
  • Miejsce: Saragossa* (hiszp. Zaragoza), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
6 grudnia 2016 r.

Tematyka i cele

Tematyką seminarium kontaktowego jest poprawa jakości i zwiększenie liczby otrzymanych wniosków w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w konkursie 2017 oraz wymiana dobrych praktyk. Organizatorzy chcieliby zachęcić uczestników do tworzenia sieci, które mogłyby prowadzić do nowych projektów w sektorze VET.

Seminarium będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych,  szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+ KA1 i KA2.

Link do programu: http://www.sepie.es/doc/formacion-profesional/seminarios/ProgrammeDraftv2.pdf

Celami wydarzenia są:

  • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+, w sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego;
  • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
  • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
  • dzielenie się dobrymi praktykami i analiza przykładów udanych partnerstw w projektach VET
  • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;
  • wymiana doświadczeń

* stolica regionu Aragonii znajduje się w prawie jednakowej odległości (około 300 km) od innych dużych miast: Madrytu, Barcelony, Walencji i Bilbao. Oznacza to, że istnieją różne możliwości dojazdu do miasta: http://www.spain.info/en/que-quieres/ciudades-pueblos/grandesciudades/zaragoza/como_llegar_zaragoza.html  ; http://www.turismodezaragoza.es/zaragoza-ciudad.html

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 5 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja