Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora Edukacji Zawodowej mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, aby miał on wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:

 

Seminarium: Pathways to Enhanced Assessment and Recognition for those achieving Learning within and beyond national borders (PEARL)

 • Termin wydarzenia: 4.07.2017 – 5.07.2017
 • Miejsce: Birmingham ,Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
29 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Narodowa Agencja programu Erasmus+ w Wielkiej Brytanii Erasmus organizuje dwudniowe wydarzenie tematyczne, które odbędzie się w Birmingham. Wstępny program dostępny jest tutaj.

Poprzednie wydarzenie (ECVET Today and Tomorrow, 2015), z udziałem partnerów z Bułgarii, Islandii, Irlandii, Malty, Słowenii i Szkocji, pozwoliło na lepsze zrozumienie różnych krajowych systemów oceniania i uznawania praktyk, poznanie indywidualnych i wspólnych perspektyw, oraz pokazało obszary, które powinny zostać przedyskutowane.

Obecne seminarium jest kontynuacją w/w szkolenia z 2015 roku i przeznaczone jest dla specjalistów i praktyków zajmujących się europejskimi narzędziami wspierającymi przejrzystość i uznawanie kwalifikacji – szczególnie tymi, które mają na celu ułatwienie oceny i uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności m.in.: ECVET, EQAVET i Europass.  Na spotkaniu zostaną omówione sukcesy i perspektywy oraz potencjalne bariery dla dalszego i szerszego wykorzystania wszystkich takich narzędzi i instrumentów. Celem wydarzenia jest poprawa polityki mobilności w sektorze VET, oraz nadanie kierunku przyszłym europejskim praktykom i inicjatywom skupionym na ułatwianiu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 3 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

UWAGA: Prosimy o wypełnienie opisowej części formularza w języku angielskim (dane adresowe/kontaktowe i osobowe w j. polskim).

 

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Szkolenie: Training on Capacity building in the implementation of VET (KA1) Erasmus+ projects

 • Termin wydarzenia: 25.04.2017 – 27.04.2017
 • Miejsce: Malta

Termin zgłoszeń:
23 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Trzydniowe szkolenie skoncentruje się na identyfikacji wyzwań, przed którymi obecnie stoją organizacje w związku z realizacją projektów KA1 Erasmus+ w sektorze VET. Spotkanie nie tylko stworzy przestrzeń do wymiany wiedzy i pomysłów, ale także spróbuje zbudować strategie dotyczące metod i narzędzi w celu zwiększenia mobilności uczniów i pracowników. Będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty KA1 w programie Erasmus+ VET. Seminarium jest skierowane do pracowników szkół zawodowych i instytucji VET oraz interesariuszy.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+ oraz zachęcenie uczestników do wykorzystania możliwości akcji KA1 w sektorze VET;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 2 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

UWAGA: Formularz zgłoszeniowy przygotowany przez organizatorów należy wypełnić w języku angielskim i przesłać do 23 marca b.r., do końca dnia na adres: mdybala@frse.org.pl . W tytule maila należy umieścić tytuł wydarzenia: „Training on Capacity building in the implementation of VET (KA1) Erasmus+ projects” . Zgłoszenia bez dołączonego formularza i tytułu identyfikującego wydarzenie nie będą rozpatrywane.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Formularz zgłoszeniowy

 


Wizyta studyjna: The Role of Social Partners in VET

 • Termin wydarzenia: 8.05.2017 – 12.05.2017
 • Miejsce: Sztokholm, Szwecja

Termin zgłoszeń:
15 marca 2017 r.

Tematyka i cele

W rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), partnerzy społeczni odgrywają istotną rolę. Współpraca między instytucjami edukacyjnymi i innymi podmiotami ma kluczowe znaczenie w zaspokajaniu oczekiwań rynku pracy i zwiększaniu atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Wizyta studyjna w Sztokholmie skoncentruje się na konkretnych przykładach i inicjatywach dotyczących wzmacniania sektora VET. Uczestnicy odbędą wizyty w krajowych, regionalnych i lokalnych instytucjach VET, spotkają interesariuszy i przedsiębiorców, będą mieli możliwość spotkania i rozmowy z uczniami i nauczycielami.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.utbyten.se/the-role-of-social-partners-in-vet

Celami wydarzenia są:

 • poznanie inicjatyw podejmowanych przez różne sektory na poziomie krajowym;
 • prezentacja różnych partnerów społecznych;
 • omówienie współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego i partnerami społecznymi
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Szkolenie: How to use the Work-based Learning TOOLKIT – TCA Training Seminar

 • Termin wydarzenia: 27.03.2017 – 28.03.2017
 • Miejsce: Kolonia, Niemcy

Termin zgłoszeń:
2 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Work-based Learning TOOLKIT www.wbl-toolkit.eu to pierwsza platforma internetowa, która zapewnia dostęp do obszernych materiałów i uniwersalnych narzędzi przydatnych w uczeniu się opartym na pracy (WBL). TOOLKIT może być wykorzystywany przez podmioty kluczowe dla kształcenia w środowisku pracy, partnerów społecznych, instytucje szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, władze lokalne i krajowe. Platforma pozwala również na nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami związanymi z tematyką WBL.  WBL TOOLKIT jest podstawą sieci tematycznej  – NetWBL network www.net-wbl.eu  , której celem jest wspieranie upowszechniania dobrych praktyk i rezultatów projektów z dziedziny WBL w programach: Erasmus + i LLP.

Seminarium skierowane jest do uczestników, którzy są zainteresowani poznaniem narzędzi dostępnych w WBL Toolkit, przykładów dobrej praktyki oraz chcieliby upowszechniać WBL Toolkit. Po szkoleniu będzie można korzystać z zestawu narzędzi do własnych celów w pracy zawodowej i edukacji.

W programie przewidziane są warsztaty, porady ekspertów w tej dziedzinie, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, oraz wieczór kulturalny w Kolonii.

Celami wydarzenia są:

 • uzyskanie zestawu narzędzi, które będą stanowić praktyczną pomoc dla każdego, kto jest zaangażowany we wdrażanie WBL;
 • dostarczenie informacji i przykładów dobrych praktyk dla użytkowników na wszystkich poziomach;
 • możliwość skorzystania z zestawu narzędzi do własnych celów w pracy zawodowej i edukacji;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń ;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Seminarium kontaktowe: „Key to inclusion” – International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion

 • Termin wydarzenia: 19.04.2017 – 22.04.2017
 • Miejsce: Słowenia

Termin zgłoszeń:
2 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Celem seminarium jest wspieranie międzynarodowej współpracy międzysektorowej dotyczącej działań włączających młodzież oraz zwrócenie uwagi na potrzebę międzysektorowego podejścia do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie zapewni przestrzeń do wymiany doświadczeń i modeli współpracy, dobrych praktyk, budowania więzi i refleksji na temat integracji społecznej.

Seminarium będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+ KA2.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO *

* UWAGA: Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia poprzez stronę SALTO dotyczą jedynie sektora młodzieży.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości międzysektorowe wnioski w ramach Erasmusa+ oraz zachęcenie uczestników do wykorzystania możliwości akcji KA2;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń w tematyce integracji społecznej;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
 • zebranie dobrych praktyk przyczyniającymi się do integracji młodzieży na poziomie lokalnym;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja