Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora Edukacji Zawodowej mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, aby miał on wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych i aktualnych szkoleń:


„Impact+ Exercise for Vocational and Training beneficiares”

  • Termin wydarzenia:8-9.10.2018
  • Miejsce: Wielka Brytania, Birmingham

Termin zgłoszeń:
24 sierpnia 2018 roku

Tematyka i cele
Celem seminarium jest pomoc beneficjentom w zrozumieniu koncepcji szacowania wpływu projektu. Uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się jak identyfikować wpływ i rezultaty projektu, jak rozwijać odpowiednie wskaźniki i identyfikować odpowiednie źródła danych.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • beneficjentów KA2 VET, których projekty zostały dofinansowane w 2018 roku i są na początkowym etapie cyklu życia projektu;
  • beneficjentów KA2 VET, którzy są relatywnie niedoświadczeni w obszarze szacowania wpływu projektu;
  • osób, które ukończyły 18 rok życia;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).
Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja