Archiwum

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą archiwalnych wydarzeń:


„Responding to the Future Skills Needs – The Power of Anticipation”

 • Termin wydarzenia: 28-30.01.2019
 • Miejsce: Finlandia, Helsinki

Termin zgłoszeń:
14 listopada 2018 roku

Tematyka i cele

Tematyka wydarzenia koncentruje się wokół prognozowania zawodów i umiejętności, które w przyszłości będą potrzebne w obszarze edukacji.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • wymiana dobrych praktyk;
 • identyfikacja wyzwań i omówienie potencjalnych rozwiązań.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • ekspertów zajmujących się prognozowaniem zawodów przyszłości i/lub obecnie rozwijających własny system prognozowania w obszarze edukacji;
 • osób aktywnie korzystających z prognozowanych danych;
 • osób, które ukończyły 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

Preselekcja zostanie przeprowadzona przez Polską Narodową Agencję. Ostateczna decyzja pozostaje po stronie organizatora, czyli Fińskiej Narodowej Agencji.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/4ade24565aebe884d078c902ad21eb3e

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja„Impact+ Exercise for Vocational and Training beneficiares”

 • Termin wydarzenia:8-9.10.2018
 • Miejsce: Wielka Brytania, Birmingham

Termin zgłoszeń:
24 sierpnia 2018 roku

Tematyka i cele
Celem seminarium jest pomoc beneficjentom w zrozumieniu koncepcji szacowania wpływu projektu. Uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się jak identyfikować wpływ i rezultaty projektu, jak rozwijać odpowiednie wskaźniki i identyfikować odpowiednie źródła danych.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • beneficjentów KA2 VET, których projekty zostały dofinansowane w 2018 roku i są na początkowym etapie cyklu życia projektu;
 • beneficjentów KA2 VET, którzy są relatywnie niedoświadczeni w obszarze szacowania wpływu projektu;
 • osób, które ukończyły 18 rok życia;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).
Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium „Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage”

 • Termin wydarzenia: 26-28.09.2018
 • Miejsce: Włochy, Palermo

Termin zgłoszeń:
11 lipca 2018 roku

Cel i tematyka:

Tematyka konferencji koncentruje się wokół dziedzictwa kulturowego, które odgrywa ogromną rolę w budowaniu przyszłości Europy, wzmacnianiu europejskiej tożsamości. Inne obszary tematyczne konferencji, nawiązujące do tematu głównego, to: rola edukacji i kultury w przeciwdziałaniu radykalizmom, udostępnianie dziedzictwa kulturowego (narzędzia cyfrowe), rola kultury śródziemnomorskiej jako pomostu do innych kultur.

Więcej informacji o wydarzeniu: Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów;
 • osób zarządzających, liderów;
 • twórców polityki;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 2 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnej rezerwacji hotelu, zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży oraz pobytu zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 3150 PLN (750 euro) po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów i faktur.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja
„Career Paths”

 • Termin wydarzenia: 19-21.06.2018
 • Miejsce: Polska, Miedzeszyn k. Warszawy

Termin zgłoszeń:
31 maja 2018 roku

Tematyka i cele
Seminarium będzie okazją do wymiany doświadczeń w obszarze wpływu projektów mobilnościowych na rozwój kompetencji, poprzez:

 • wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z udziałem ekspertów;
 • wymianę dobrych praktyk, narzędzi i metod;
 • prezentację możliwości programu Erasmus+ dla rozwoju projektów wspierających rozwój zawodowy poprzez mobilność edukacyjną.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • stworzenie sieci doradców-praktyków w obszarze doradztwa zawodowego;
 • nawiązanie kontaktów dla przyszłej współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli organizacji zajmujących się doradztwem zawodowym: doradców zawodowych, nauczycieli, pracowników biur pośrednictwa pracy, decydentów, beneficjentów programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

(uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 5 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników z sektora VET.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium „Enhancing Digital Competences in Education and Training”

 • Termin wydarzenia: 19-22.09.2018
 • Miejsce: Estonia, Tallin

Termin zgłoszeń:
16 maja 2018 roku

Cel i tematyka:

Główną idea seminarium jest umożliwienie nawiązania partnerstw dla osób o podobnych zainteresowaniach w obszarze ICT i umiejętności cyfrowych celem nawiązania nowych partnerstw strategicznych (KA2). Wydarzenie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i odkrycia nowych perspektyw ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzysektorowej.

Więcej informacji o wydarzeniu: Enhancing Digital Competences in Education and TrainingO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • reprezentujących organizacje działające w sektorach: SE, VET, AE i HE;
 • zainteresowanych tematyką wydarzenia i chcących stworzyć partnerstwo strategiczne w ramach programu Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym czynny udział w szkoleniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 4 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Julity Skomorowskiej: Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja
„Erasmus+ programme impact on individuals in VET and HE”

 • Termin wydarzenia: 30.05-1.06.2018
 • Miejsce: Litwa, Wilno

Termin zgłoszeń:
22 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

Celem konferencji jest przyjrzenie się różnym doświadczeniom studentów/absolwentów z sektorów VET i HE w obszarze wpływu programu Erasmus+ na poziomie indywidualnym.

Więcej o wydarzeniu: The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • reprezentantów z sektorów VET i HE zaangażowani w program Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

(uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


„Result Plus: The sound of projects”

 • Termin wydarzenia: 18-23.06.2018
 • Miejsce: Rumunia, Bukareszt

Termin zgłoszeń:
22 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

Główne zagadnienia:

 • rola strategii DEOR w osiąganiu celów projektu
 • komunikacja i wyniki, wskaźniki i wpływ
 • cele komunikacyjne
 • DEOR: plan, metody, narzędzia i zasoby

Oczekiwane rezultaty:

 • uczestnicy będą umieli odróżniać elementy definiujące rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów Erasmus+;
 • uczestnicy będą umieli wybrać adekwatne narzędzia dla osiągnięcia najlepszych wyników jeśli chodzi o DEOR;
 • uczestnicy będą umieli stworzyć plan DEOR.

Więcej o wydarzeniu: Result Plus: The sound of projects

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli, kadry akademickiej, koordynatorów projektów z instytucji lub organizacji, które wdrożyły projekt w ramach programu Erasmus+ lub aplikowały do udziału w programie Erasmus+;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

(uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


„Cross-sectorial TCA Professionalisation – ‚The Impact of Staff Mobility’”

 • Termin wydarzenia: 13-15.06.2018
 • Miejsce: Holandia, Zandvoort

Termin zgłoszeń:
10 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

 • wymiana idei, doświadczeń i dobrych praktyk;
 • zdefiniowanie i zmierzenie wpływu Erasmus+ KA1 „Mobilność edukacyjna” na rozwój zawodowy nauczycieli, kadry i/lub wolontariuszy;
 • identyfikacja obszarów istotnych dla podniesienia jakości aktualnych i przyszłych projektów w obszarach: planowanie, selekcja, przygotowanie, dostarczenie, ewaluacja, promocja.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • uczestnicy nawiążą kontakty celem przyszłej współpracy międzynarodowej;
 • uczestnicy będą umieli ulepszyć Europejski Plan Rozwoju swojej organizacji z uwzględnieniem zawodowego rozwoju nauczycieli, kadry i/lub wolontariuszy;
 • uczestnicy będą umieli zidentyfikowac obszary istotne dla podniesienia jakości aktualnych i przyszłych projektów;
 • uczestnicy będą umieli określić wpływ Erasmus+ KA1 „Mobilność edukacyjna” na rozwój zawodowy nauczycieli, kadry i/lub wolontariuszy oraz zdefiniować kryteria i narzędzia do zmierzenia tego wpływ.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli organizacji zaangażowanych w Erasmus+ KA1 „Mobilność edukacyjna”: koordynatorów projektów, liderów, decydentów, doradców strategicznych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

(uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja„The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET”

 • Termin wydarzenia: 6-9.05.2018
 • Miejsce: Dania, Kopenhaga

Termin zgłoszeń:
8 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

Tematyka seminarium skupia się wokół roli kierowania przejściem od edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym do IVET oraz na tym jak proces doradczy i kampanie informacyjne mogą wzmocnić wiedzę o IVET oraz atrakcyjność oferty IVET.

Więcej o wydarzeniu: The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET

Oczekiwane rezultaty:

Inspiracje do przyszłej pracy i projektów europejskich związanych z tematem seminarium.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • europejskich doradców współpracujących z IVET;
 • doradców – praktyków ze szkół ponadpodstawowych i ośrodków kształcenia zawodowego;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

(uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja„Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations”

 • Termin wydarzenia: 6-8.06.2018
 • Miejsce: Czechy, Praga

Termin zgłoszeń:
25 marca 2018 roku

Tematyka i cele

 • prezentacja przykładów różnych struktur EIS (European Internationalization Strategy) – według typów i wielkości instytucji VET/HE;
 • zwiększenie świadomości internacjonalizacji wśród ośrodków kształcenia i szkoleń zawodowych oraz instytucji szkolnictwa wyższego (przede wszystkim w oparciu o program Erasmus+);
 • rozwój jakości internacjonalizacji w sektorze HE i VET;
 • współpraca międzysektorowa (VET i HE);
 • najlepsze możliwe włączanie efektów kursów i staży do programów nauczania odpowiednich instytucji edukacyjnych, rozwój programów nauczania.

Oczekiwane rezultaty:

 • nawiązanie partnerstw;
 • inspiracje do przyszłej pracy i projektów;
 • pomysły udoskonalenia strategii internacjonalizacji.

Wstępny program wydarzenia:

Wednesday 6th June:

 • 18:00-19:00 registration
 • 19:00-21:00 social evening, introduction, networking, dinner

Thursday 7th June:

 • 9:00-16:00 workshops / in the evening – guided tour of Prague, dinner

Friday 8th June:

 • 9:00-13:00 workshops
 • 13:00-14:00 lunch, departure

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • przedstawicieli organizacji działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym przedstawicieli szkół kształcenia i szkolenia zawodowego, centrów kształcenia, szkół wyższych, izb rzemieślniczych, przedsiębiorstw, zaintersowanych uzyskaniem lub posiadających VET Mobility Charter
  • przedstawicieli organizacji działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym przedstawicieli szkół kształcenia i szkolenia zawodowego, centrów kształcenia, szkół wyższych, izb rzemieślniczych, przedsiębiorstw, posiadających Kartę Erasmusa dla kształcenia i szkoleń zawodowych+;
  • ekspertów doświadczonych w obszarze internacjonalizacji;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

(uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


„Fast track to employment for immigrants”

 • Termin wydarzenia: 3-4.05.2018
 • Miejsce: Szwecja, Sztokholm

Termin zgłoszeń:
25 marca 2018 roku

Tematyka i cele

 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
 • poznanie krajowych inicjatyw takich jak: doradztwo, kształcenie i szkolenia zawodowe, wielopoziomowa współpraca pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, nauka języków obcych.

PROGRAM

Oczekiwane rezultaty:

 • stworzenie nowych metod oraz sieci rynku szybkiego zatrudnienia;
 • nowe propozycje dla programu Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • przedstawicieli organizacji aktualnie działających w obszarze „szybka ścieżka zatrudnienia imigrantów”;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

(uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


„VET MOBILITY on engineering / technology / construction”

 • Termin wydarzenia: 7-9.05.2018
 • Miejsce: Leuven, Belgia

Termin zgłoszeń:
18 marca 2018 roku

Tematyka i cele

Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie uczestnikom przedstawienia propozycji nowych projektów (budownictwo, mechanika samochodowa, stolarstwo, obróbka metali, spawalnictwo, mechatronika, itp). Seminarium skierowane jest do wszystkich organizacji działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Szkolenie jest skierowane zarówno do nowych instytucji, jak i do organizacji mających już doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy będą mieli również możliwość stworzenia partnerstw.

Oczekiwane rezultaty:

Propozycje wspólnych projektów w ramach programu Erasmus+.

Wstępny program wydarzenia:

Monday 7 May 2018:

 • Start of the seminar at 15:00 h – plenary session: introduction, getting to know each other.

Tuesday 8 May 2018:

 • Project development in small working groups – cultural activity

Wednesday 9 May 2018:

 • Project development in small working groups – departure after the lunch (14:00 h)

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl

RejestracjaSeminarium „VET Connected – Get Connected”

 • Termin wydarzenia: 23-25.04.2018
 • Miejsce: Irlandia, Dublin

Termin zgłoszeń:
14 marca 2018 roku

Tematyka i cele

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni dla spotkania osób zainteresowanych znalezieniem partnerów do realizacji projektów w ramach akcji 1 programu Erasmus+. Oferta jest skierowana zarówno do osób bez jak i z doświadczeniem w realizacji projektów w programie Erasmus+.

VET Connected – Get Connected (Draft Programme 2018)

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja


Training seminar on impact and dissemination for strategic partnership

 • Termin wydarzenia: 21.03.2018 – 23.03.2018
 • Miejsce: Francja, Bordeaux

Termin zgłoszeń:
11 lutego 2018 roku

Tematyka i cele

Głównym tematem wydarzenia jest wpływ i upowszechnianie rezultatów w projektach Erasmus+.

Program wydarzenia

 • prezentacje Narodowych Agencji – 2 lub 3 różne podejścia do tematu wpływu i upowszechniania;
 • wymiana doświadczeń z działalności w grupach sektorowych i międzysektorowych na bazie przywołanych przykładów.

Oczekiwane rezultaty

 • udoskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wpływu i upowszechniania rezultatów projektu;
 • nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestniczącymi instytucjami pozwalające zaplanować realizację wspólnych projektów.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli szkolnictwa wyższego; władz lokalnych i krajowych działających na rzecz kształcenia nauczycieli
 • zainteresowanych realizowaniem projektów programu Erasmus+;
 • osób zaangażowanych w aktualnie realizowane projekty partnerstw strategicznych – Akcja 2;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W seminarium mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium międzynarodowe: „The quality bonus – the first ETS Conference”

 • Termin wydarzenia: 26-28.03.2018
 • Miejsce: Niemcy, Mainz

Termin zgłoszeń:
7 lutego 2018 roku

Cel i tematyka

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, idei i strategii dla zwiększania możliwości i rozwoju jakości w obszarze pracy z młodzieżą poprzez wzmacnianie osób pracujących z młodzieżą.

Więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie SALTO.

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • pracowników młodzieżowych;
 • trenerów, ekspertów;
 • praktyków i badaczy;
 • decydentów w obszarze polityki młodzieżowej;
 • przedstawicieli uczelni wyższych i szkół zawodowych;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywny udział w wydarzeniu;
 • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 5 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja
Training seminar on the impact of VET projects on the personal and professional development of learners – an exchange of good practices and experiences”

 • Termin wydarzenia: 06.02.2018 – 08.02.2018
 • Miejsce: Valletta, Malta

Termin zgłoszeń:
10 stycznia 2018 r.

Tematyka i cele

Głównym celem wydarzenia jest zapewnienie możliwości wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń związanych z różnymi aspektami projektów Erasmus+ w sektorze VET. Seminarium skierowane jest do wszystkich organizacji działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są ukierunkowane na grupy ryzyka/grupy szczególnie wrażliwe czy wykluczone. Podczas spotkania będą analizowane potrzeby koordynatorów projektów na etapie składania wniosków, omawiane główne priorytety w sektorze VET i strategia internacjonalizacji. Zostanie przedstawione zarządzanie projektem pod kątem poprawy jakości. Szkolenie jest skierowane zarówno do nowych instytucji , jak i do organizacji mających już pewne doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy będą mieli również możliwość stworzenia partnerstw – jako partnerzy wysyłający lub odbierający w projektach mobilności.

Oczekiwane rezultaty:

• Zidentyfikowanie korzyści płynących z projektów Erasmus + związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym, w tym z nowym programem ErasmusPro;
• Analiza potrzeb koordynatorów projektów na etapie składania wniosku;
• Analiza potrzeb i wyzwań podczas realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia wymaganego przez uczniów;
• Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w projektach Erasmus + VET;
• Zbadanie możliwości zwiększania wpływu projektów Erasmus + VET;
• Identyfikacja narzędzi, które można wykorzystać w celu lepszego upowszechniania rezultatów projektów VET

 

Wstępny program wydarzenia:

Tuesday 6 February 2018:

 • Introduction
 • Working groups- create strategies on methods and tools to enhance capacity building in the mobilities of learners and staff; analyse the needs of project coordinators at application stage.
 • Evening social/cultural programme.

Wednesday 7 February 2018:

 • Working groups – Elaborate proposals to improve the quality of project implementation – sharing of knowledge and ideas and to explore ways to enhance capacity building in the design and execution of VET projects

Thursday 8 February 2018:

 • Working groups –The impact of VET projects on the personal and professional development of learners (within the definition of policy making on education and lifelong learning). Explore possibility of developing collaborations for future projects.
 • Evening social programme and farewell dinner.

Friday 9 February 2018:

 • Departure.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz posiłków pokrywają organizatorzy.

Uwaga: zaakceptowani uczestnicy są zobowiązani sami opłacić hotel i mogą ubiegać się o zwrot tej kwoty na podstawie faktury!

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Karoliny Sucheckiej ksuchecka@frse.org.pl

Rejestracja

Szkolenie: Behind the scenes of the teachers education – new challenges in Europe

 • Termin wydarzenia: 29.11.2017 – 02.12.2017
 • Miejsce: Miedzeszyn koło Warszawy

Termin zgłoszeń:
5 listopada 2017 r.

Tematyka i cele

To międzysektorowe seminarium TCA jest organizowane w ramach horyzontalnego priorytetu wspierania wysokiej jakości nauczania i szkolenia.

Tematyka szkolenia to: kształcenie nauczycieli, wprowadzanie nowych nauczycieli do zawodu, w tym mentoring dla młodych nauczycieli, a także dalsze szkolenie doświadczonych nauczycieli.

W wydarzeniu uczestniczyć będą uczestnicy reprezentujący trzy sektory: odpowiedzialni za kształcenie nauczycieli (HE), szkolenie w miejscu pracy (VET) oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół (SE). Oznacza to, że uczestnicy będą mogli przeprowadzić kompleksowe dyskusje na temat odpowiednich tematów – kształcenia nauczycieli i ich dalszego szkolenia.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem – będą mieli wsparcie trenerów doświadczonych w prowadzeniu szkoleń międzynarodowych.

Głównym celem seminarium jest zwiększenie liczby dobrej jakości projektów w zakresie wspierania wysokiego poziomu nauczania i szkolenia obecnych i przyszłych nauczycieli.

Cele szczegółowe to:

 • wymiana doświadczeń i perspektyw przedstawicieli trzech sektorów dotyczących edukacji obecnych i przyszłych nauczycieli i wychowawców;
 • tworzenie partnerstw, które mogłyby składać projekty Erasmus + i kontynuować współpracę międzynarodową

 

Program ramowy wydarzenia:

29.11.2017

 

30.11.2017

 

1.12.2017

 

2.12.2017

 

Arrivals of participants;

Dinner 6 p.m.;

7.00-8.30 p.m. getting to know each other session;

Workshops – preparing projects drafts;Workshops – preparing project drafts;Sightseeing tour (after breakfast) ending in Warsaw centre at 2 p.m.

 

 

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy poszerzą wiedzę na temat edukacji obecnych i przyszłych nauczycieli i wychowawców w różnych krajach. Uczestnicy znajdą partnerów międzynarodowych i stworzą wstępne wersje projektów Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Szkolenie: INCLUSION  WITHIN KA2

 • Termin wydarzenia: 07.11.2017 – 10.11.2017
 • Miejsce: Warszawa

Termin zgłoszeń:
19 października 2017 r.

Tematyka i cele

Włączenie społeczne jest jedną z najważniejszych kwestii poruszanych przez program Erasmus+, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji priorytetów programu strategicznego UE na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego.

Jak określono w programie Erasmus+ włączenie społeczne ma dość szeroką definicję i może odnosić się do takich zagadnień jak:

 • niepełnosprawność (tj.uczestników o specjalnych potrzebach) lub problemy zdrowotne;
 • trudności edukacyjne: osoby młode mające trudności w uczeniu się; osoby przedwcześnie kończące naukę; osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach; osoby młode osiągające słabe wyniki w nauce szkolnej;
 • przeszkody natury ekonomicznej: osoby o niskim standardzie życia, długotrwałe bezrobocie lub doświadczające ubóstwa itp.;
 • różnice kulturowe: imigranci lub uchodźcy bądź ich potomkowie; osoby należące do mniejszości narodowych lub etnicznych; osoby mające trudności z adaptacją językową lub integracją kulturową;
 • przeszkody społeczne: osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność itd.;
 • przeszkody geograficzne: osoby z obszarów oddalonych lub wiejskich, osoby z „problematycznych” stref miejskich; osoby z obszarów o słabiej rozwiniętej sieci usług (ograniczony transport publiczny, słaba infrastruktura).

Tematyka włączenia społecznego jest obecna w priorytetach określonych dla Partnerstw Strategicznych realizowanych w ramach akcji 2. Jednym z priorytetów bezpośrednio odnoszącym się do włączenia społecznego jest priorytet horyzontalny. Oznacza to, że ​​jest to tematyka odpowiednia dla różnych sektorów edukacji i możliwa jest współpraca różnych organizacji w jednym projekcie koncentrującym się wokół wspólnych zagadnień związanych z włączeniem społecznym. W zależności od celu, projekty mogą skupiać osoby z różnych środowisk lub być skierowane do jednej konkretnej grupy docelowej.

Wstępny program dostępny jest tutaj.

Oczekiwane rezultaty:

Ogólnym celem seminarium kontaktowego jest znalezienie partnerów o podobnych zainteresowaniach i opracowanie pomysłów na nowe partnerstwa strategiczne w ramach akcji 2 dotyczące włączenia społecznego. Punktem wyjścia są doświadczenia uczestników oraz organizacji i środowiska społecznego, które reprezentują.
Seminarium będzie również okazją do odkrywania nowych podejść w obszarze włączenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia współpracy między różnymi sektorami i organizacjami. Mamy nadzieję osiągnąć punkt, w którym różnice nie będą stanowić bariery dla przyszłej współpracy.
Aby osiągnąć te cele, zostaną zorganizowane sesje plenarne z udziałem ekspertów i małych grup roboczych gromadzących uczestników gotowych opracować wspólny projekt. NA będzie wspierać uczestników podczas całego seminarium.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 – 5 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora VET.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Seminarium: Erasmus+ for Equity and Inclusion”

 • Termin wydarzenia: 23.11.2017 – 24.11.2017
 • Miejsce: Rzym, Włochy

Termin zgłoszeń:
4 października 2017 r.

Tematyka i cele

Seminarium kontaktowe ma na celu wsparcie tworzenia sieci wśród organizacji zainteresowanych opracowywaniem projektów Erasmus+ KA1 i/lub KA2 promujących mobilność uczestników o specjalnych potrzebach, jak również wymianę praktyk i opracowanie narzędzi wspierających działania w zakresie kształcenia międzynarodowego.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 2 miejsc na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Szkolenie: Quality cooperation/applications in Vocational Education and Training and Adult Education”

 • Termin wydarzenia: 08.11.2017 – 10.11.2017
 • Miejsce: Larnaca, Cypr

Termin zgłoszeń:
14 września 2017 r.

Tematyka i cele

The Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes, która pełni funkcję cypryjskiej Narodowej Agencji programu Erasmus + organizuje seminarium kontaktowe w sektorach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych dla zainteresowanych projektami w akcji KA2. Seminarium odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2017 w Larnace na Cyprze.

Celem seminarium jest zapewnienie nauczycielom/ trenerom/ edukatorom kształcenia i szkolenia zawodowego oraz osób dorosłych, oraz innym osobom zainteresowanym szkoleniami w w/w sektorach okazji do spotkania się i przedstawienia praktyk we własnym sektorze i instytucji, w celu podnoszenia jakości współpracy. Seminarium kontaktowe obejmuje sesje plenarne, warsztaty, networking.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 2 miejsc na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Szkolenie: “Strategic Partnerships Plus: Innovation in education

 • Termin wydarzenia: 21.11.2017 – 25.11.2017
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
14 września 2017 r.

Tematyka i cele

„Innovation in education” to trzydniowe wydarzenie mające na celu opracowanie projektów międzysektorowych partnerstw strategicznych w celu złożenia ich w ramach akcji KA2 w konkursie 2018. Będzie to już kolejne wydarzenie w ramach „Strategic Partnerships Plus”, którego pierwsza edycja odbyła się w 2014 r. i jest jednym z cyklicznych seminariów organizowanych przez rumuńską Narodową Agencję. Dotychczasowe spotkania wypracowały wiele wyników ilościowych i jakościowych, przekładających się na nowe partnerstwa, współpracę i wypracowywanie dobrych praktyk.

Tegorocznym tematem przewodnim jest innowacja w edukacji i sposoby podejścia do tej potrzeby w projektach partnerstw strategicznych. Program Erasmus+ oferuje zarówno możliwość, jak i odpowiednie narzędzia umożliwiające zmiany w procesie nauczania. Konferencja została zaprojektowana jako szkolenie dotyczące pisania wniosków w połączeniu z elementami klasycznego seminarium. Przeznaczone jest dla  przedstawicieli szkół i organizacji VET, uniwersytetów, instytucji publicznych, władz krajowych i regionalnych, stowarzyszeń młodzieżowych, organizacji pozarządowych, firm itp.

Cele wydarzenia to:

 • stworzenie przestrzeni dla tworzenia partnerstw, które złożą wysokiej jakości wnioski i będą skutecznie wdrażać międzysektorowe partnerstwa strategiczne
 • dostarczenie niezbędnych informacji i umiejętności do zrozumienia i wdrożenia takich partnerstw
 • zapewnienie przestrzeni dla wymiany wiedzy i doświadczeń między organizacjami zaangażowanymi we wszystkie rodzaje działań edukacyjnych.

Wykorzystane zostaną szkolenia, warsztaty, moderowane dyskusje, a wyniki pracy będą prezentowane na sesjach plenarnych.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium kontaktowe: “Cooperation in the Field of Health and Social Care Education

 • Termin wydarzenia: 11.10.2017 – 14.10.2017
 • Miejsce: Praga, Czechy

Termin zgłoszeń:
20 lipca 2017 r.

Tematyka i cele

Seminarium skierowane jest do wszystkich organizacji aktywnie zajmujących się kształceniem zawodowym i szkoleniem przyszłych pracowników z dziedziny zdrowia i opieki społecznej. Zaproszeni do wzięcia udziału w seminarium są przedstawiciele szkół, firm, organizacji pozarządowych, szpitali lub innych organizacji zaangażowanych działających w tym sektorze. Mogą to być pracownicy organizacji mających już pewne doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów Erasmus+, ale także instytucji, które jeszcze nie brały udziału w programie. Uczestnicy będą wymieniać doświadczenia, przykłady dobrych praktyk i pracować nad nowymi projektami mobilności (jako partner wysyłający lub przyjmujący).

Cele wydarzenia to:

 • umożliwienie budowania sieci wśród organizacji aktywnych w kształceniu zawodowym i szkoleniu przyszłych pracowników w dziedzinie opieki zdrowotnej i społecznej;
 • łączenie osób z organizacji wysyłających i przyjmujących oraz promowanie ich współpracy w celu zapewnienia możliwości praktyk zagranicznych;
 • zachęcanie do mobilności kadry (szkolenie kadry w formie praktyk lub job shadowing);
 • możliwość dzielenia się doświadczeniami i odkrywania nowego podejścia w dziedzinie opieki zdrowotnej i społecznej;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Wizyta studyjna: “Strengthening the competence-based approach in VET – Flexible learning paths and recognition of competences”

 • Termin wydarzenia: 12.11.2017 – 17.11.2017
 • Miejsce: Helsinki i Kerava/Tampere, Finlandia

Termin zgłoszeń:
15 lipca 2017 r.

Tematyka i cele

Seminarium skierowane jest do dyrektorów instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, szefów wydziałów, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli władz oświatowych itp., którzy, zdobędą wiedzę na temat podejścia opartego na kompetencjach i stosowania indywidualnych ścieżek kształcenia, różnych środowisk nauczania w kraju i na świecie, podzielą się najlepszymi praktykami; nawiążą kontakty zawodowe i nieformalną wymianę informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów, oraz uzyskają szansę do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+.

Wizyta rozpocznie się konferencją otwierającą w Helsinkach w EDUFI (fińska Narodowa Agencja), która pokaże uczestnikom założenia fińskiej edukacji i przedstawi program wizyty studyjnej. Następnie uczestnicy w dwóch grupach (maksymalnie 25 uczestników w grupie) będą kontynuować wizytę w różnych miejscach; Tampere i Kerava, gdzie grupy odwiedzą trenerów VET i poznają ich praktyki i innowacje. Poprzez prezentacje ekspertów, dyskusje i wizyty w instytutach zawodowych uczestnicy zdobędą doświadczenie w zakresie podejścia opartego na kompetencjach.

Cele wydarzenia to:

 • poznanie, w jaki sposób wdrożono w fińskim systemie kwalifikacji zawodowych podejście oparte na kompetencjach i jego zastosowanie w programach szkoleniowych VET;
 • uzyskanie obrazu poszczególnych ścieżek kształcenia w VET: jakie są wymagania i możliwości nauczania, oceny, uznania, współpracy z światem pracy i działań międzynarodowych;
 • zrozumienie, w jaki sposób ECVET został wdrożony w fińskim systemie VET;
 • dzielenie się doświadczeniami i pomysłami z uczestnikami z innych krajów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 3 miejsc na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Dofinansowanie obejmuje bilet lotniczy, 5 dniowy program seminarium, zakwaterowanie na 5 nocy, transport z Helsinek do Tampere / Kerava i Tampere / Kerava oraz na lotnisko Helsinki-Vantaa, codzienne obiady i kolacje w poniedziałek, wtorek i czwartek.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Szkolenie: “Contact seminar ‘intercultural competences”

 • Termin wydarzenia: 12.10.2017 – 14.10.2017
 • Miejsce: Zandvoort aan Zee, Holandia

Termin zgłoszeń:
5 czerwca 2017 r.

Tematyka i cele

Międzysektorowe seminarium kontaktowe jest skierowane do nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych w Europie.  Uczestnicy powinni pochodzić ze szkół / organizacji zajmujących się projektami dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Główny nacisk jest położony na kształcenie ogólne, ale także zawodowe, jeżeli dotyczy wyżej wspomnianej grupy wiekowej.

Tematem seminarium jest walidacja kompetencji międzykulturowych za pomocą interaktywnych warsztatów, wykładów i przykładów dobrych praktyk przedstawianych przez głównych mówców.

Cele wydarzenia to:

 • zdobywania wiedzy na temat kompetencji międzynarodowych i ich walidacji;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty akcji KA2 w programie Erasmus+ a także w programie e-Twinning

Więcej informacji na temat szkolenia będzie można znaleźć na stronie seminarium: http://www.erasmusplus.nl/tca-interculturalcompetences-oct2017

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Seminarium międzynarodowe: “CONNECTOR 2017”

 • Termin wydarzenia: 03.07.2017 – 08.07.2017
 • Miejsce: Rumunia

Termin zgłoszeń przedłużony:
29 maja 2017 r.

Tematyka i cele:

Główne cele seminarium to:

 • promocja edukacji pozaformalnej;
 • stworzenie pomostu między edukacją pozaformalną, formalną i zawodową;
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk, dzielenia się metodami pracy i wykorzystania ich w praktyce.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie SALTO.

Uczestnicy:

Wydarzenie skierowane jest do:

 • liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą, trenerów;
 • nauczycieli, osób wspierających edukację (w tym zawodową);
 • osób zajmujących się edukacją dorosłych;
 • mentorów w projektach Wolontariatu Europejskiego;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • mających ukończone 18 lat.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie SALTO

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Szkolenie: “Enhancing Digital Competences in Education and Training

 • Termin wydarzenia: 17.09.2017 – 19.09.2017
 • Miejsce: Tallinn, Estonia

Termin zgłoszeń:
5 maja 2017 r.

Tematyka i cele

Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej w akcji KA2 oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Cele wydarzenia to:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • stworzenie grup projektowych, które wstępnie zaplanują wnioski, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na temat szkolenia można znaleźć tutaj oraz na stronie seminarium: https://contactseminar.wixsite.com/erasmusplus

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Szkolenie: “European shared strategies to put in place a coherent involvement of migrants, youth migrants, asylum seekers and refugees in Erasmus+”

 • Termin wydarzenia: 15.05.2017 – 17.05.2017
 • Miejsce: Rzym, Włochy

Termin zgłoszeń:
9 kwietnia 2017 r.

Tematyka i cele

Międzysektorowe seminarium tematyczne i kontaktowe koncentruje się na wkładzie programu Erasmus+ w integrację migrantów (w tym nowo przybyłych), osób ubiegających się o azyl i uchodźców w lokalnych społecznościach. Projekty w Erasmus+ mogą być wykorzystywane przez nauczycieli, trenerów, wychowawców, mentorów, pracowników i liderów młodzieżowych, organizacji zajmujących się kształceniem osób dorosłych, decydentów politycznych i wszystkich zainteresowanych stron z sektorów: Edukacja Szkolna, Edukacja Dorosłych, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, oraz Młodzież w celu ułatwienia i promowania włączania społecznego wyżej wymienionych grup docelowych, w szczególności poprzez ponadnarodową wymianę skutecznych narzędzi, praktyk i metodologii.

Celami wydarzenia są:

 • dzielenie się narzędziami, praktykami i metodologiami w celu wspierania nawiązywania kontaktów wśród osób pracujących w różnych sektorach programu Erasmus+, wspierających aktywną integrację migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców w lokalnych społecznościach;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Seminarium: Pathways to Enhanced Assessment and Recognition for those achieving Learning within and beyond national borders (PEARL)

 • Termin wydarzenia: 4.07.2017 – 5.07.2017
 • Miejsce: Birmingham ,Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
31 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Narodowa Agencja programu Erasmus+ w Wielkiej Brytanii Erasmus organizuje dwudniowe wydarzenie tematyczne, które odbędzie się w Birmingham. Wstępny program dostępny jest tutaj.

Poprzednie wydarzenie (ECVET Today and Tomorrow, 2015), z udziałem partnerów z Bułgarii, Islandii, Irlandii, Malty, Słowenii i Szkocji, pozwoliło na lepsze zrozumienie różnych krajowych systemów oceniania i uznawania praktyk, poznanie indywidualnych i wspólnych perspektyw, oraz pokazało obszary, które powinny zostać przedyskutowane.

Obecne seminarium jest kontynuacją w/w szkolenia z 2015 roku i przeznaczone jest dla specjalistów i praktyków zajmujących się europejskimi narzędziami wspierającymi przejrzystość i uznawanie kwalifikacji – szczególnie tymi, które mają na celu ułatwienie oceny i uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności m.in.: ECVET, EQAVET i Europass.  Na spotkaniu zostaną omówione sukcesy i perspektywy oraz potencjalne bariery dla dalszego i szerszego wykorzystania wszystkich takich narzędzi i instrumentów. Celem wydarzenia jest poprawa polityki mobilności w sektorze VET, oraz nadanie kierunku przyszłym europejskim praktykom i inicjatywom skupionym na ułatwianiu zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 3 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

UWAGA: Prosimy o wypełnienie opisowej części formularza w języku angielskim (dane adresowe/kontaktowe i osobowe w j. polskim).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Szkolenie: Training on Capacity building in the implementation of VET (KA1) Erasmus+ projects

 • Termin wydarzenia: 25.04.2017 – 27.04.2017
 • Miejsce: Malta

Termin zgłoszeń:
23 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Trzydniowe szkolenie skoncentruje się na identyfikacji wyzwań, przed którymi obecnie stoją organizacje w związku z realizacją projektów KA1 Erasmus+ w sektorze VET. Spotkanie nie tylko stworzy przestrzeń do wymiany wiedzy i pomysłów, ale także spróbuje zbudować strategie dotyczące metod i narzędzi w celu zwiększenia mobilności uczniów i pracowników. Będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty KA1 w programie Erasmus+ VET. Seminarium jest skierowane do pracowników szkół zawodowych i instytucji VET oraz interesariuszy.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+ oraz zachęcenie uczestników do wykorzystania możliwości akcji KA1 w sektorze VET;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 2 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

UWAGA: Formularz zgłoszeniowy przygotowany przez organizatorów należy wypełnić w języku angielskim i przesłać do 23 marca b.r., do końca dnia na adres: mdybala@frse.org.pl . W tytule maila należy umieścić tytuł wydarzenia: „Training on Capacity building in the implementation of VET (KA1) Erasmus+ projects” . Zgłoszenia bez dołączonego formularza i tytułu identyfikującego wydarzenie nie będą rozpatrywane.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Formularz zgłoszeniowy


Wizyta studyjna: The Role of Social Partners in VET

 • Termin wydarzenia: 8.05.2017 – 12.05.2017
 • Miejsce: Sztokholm, Szwecja

Termin zgłoszeń:
15 marca 2017 r.

Tematyka i cele

W rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), partnerzy społeczni odgrywają istotną rolę. Współpraca między instytucjami edukacyjnymi i innymi podmiotami ma kluczowe znaczenie w zaspokajaniu oczekiwań rynku pracy i zwiększaniu atrakcyjności kształcenia zawodowego.

Wizyta studyjna w Sztokholmie skoncentruje się na konkretnych przykładach i inicjatywach dotyczących wzmacniania sektora VET. Uczestnicy odbędą wizyty w krajowych, regionalnych i lokalnych instytucjach VET, spotkają interesariuszy i przedsiębiorców, będą mieli możliwość spotkania i rozmowy z uczniami i nauczycielami.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.utbyten.se/the-role-of-social-partners-in-vet

Celami wydarzenia są:

 • poznanie inicjatyw podejmowanych przez różne sektory na poziomie krajowym;
 • prezentacja różnych partnerów społecznych;
 • omówienie współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego i partnerami społecznymi
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Szkolenie: How to use the Work-based Learning TOOLKIT – TCA Training Seminar

 • Termin wydarzenia: 27.03.2017 – 28.03.2017
 • Miejsce: Kolonia, Niemcy

Termin zgłoszeń:
2 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Work-based Learning TOOLKIT www.wbl-toolkit.eu to pierwsza platforma internetowa, która zapewnia dostęp do obszernych materiałów i uniwersalnych narzędzi przydatnych w uczeniu się opartym na pracy (WBL). TOOLKIT może być wykorzystywany przez podmioty kluczowe dla kształcenia w środowisku pracy, partnerów społecznych, instytucje szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, władze lokalne i krajowe. Platforma pozwala również na nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami związanymi z tematyką WBL.  WBL TOOLKIT jest podstawą sieci tematycznej  – NetWBL network www.net-wbl.eu  , której celem jest wspieranie upowszechniania dobrych praktyk i rezultatów projektów z dziedziny WBL w programach: Erasmus + i LLP.

Seminarium skierowane jest do uczestników, którzy są zainteresowani poznaniem narzędzi dostępnych w WBL Toolkit, przykładów dobrej praktyki oraz chcieliby upowszechniać WBL Toolkit. Po szkoleniu będzie można korzystać z zestawu narzędzi do własnych celów w pracy zawodowej i edukacji.

W programie przewidziane są warsztaty, porady ekspertów w tej dziedzinie, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, oraz wieczór kulturalny w Kolonii.

Celami wydarzenia są:

 • uzyskanie zestawu narzędzi, które będą stanowić praktyczną pomoc dla każdego, kto jest zaangażowany we wdrażanie WBL;
 • dostarczenie informacji i przykładów dobrych praktyk dla użytkowników na wszystkich poziomach;
 • możliwość skorzystania z zestawu narzędzi do własnych celów w pracy zawodowej i edukacji;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń ;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe: „Key to inclusion” – International seminar on cross-sectorial cooperation in the field of inclusion

 • Termin wydarzenia: 19.04.2017 – 22.04.2017
 • Miejsce: Słowenia

Termin zgłoszeń:
2 marca 2017 r.

Tematyka i cele

Celem seminarium jest wspieranie międzynarodowej współpracy międzysektorowej dotyczącej działań włączających młodzież oraz zwrócenie uwagi na potrzebę międzysektorowego podejścia do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie zapewni przestrzeń do wymiany doświadczeń i modeli współpracy, dobrych praktyk, budowania więzi i refleksji na temat integracji społecznej.

Seminarium będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+ KA2.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO *

* UWAGA: Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia poprzez stronę SALTO dotyczą jedynie sektora młodzieży.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości międzysektorowe wnioski w ramach Erasmusa+ oraz zachęcenie uczestników do wykorzystania możliwości akcji KA2;
 • stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń w tematyce integracji społecznej;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
 • zebranie dobrych praktyk przyczyniającymi się do integracji młodzieży na poziomie lokalnym;
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe: Exchange of good practices to succeed in applications, project management and impact

 • Termin wydarzenia: 25.01.2017 – 27.01.2017
 • Miejsce: Saragossa* (hiszp. Zaragoza), Hiszpania

Termin zgłoszeń:
6 grudnia 2016 r.

Tematyka i cele

Tematyką seminarium kontaktowego jest poprawa jakości i zwiększenie liczby otrzymanych wniosków w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w konkursie 2017 oraz wymiana dobrych praktyk. Organizatorzy chcieliby zachęcić uczestników do tworzenia sieci, które mogłyby prowadzić do nowych projektów w sektorze VET.

Seminarium będzie także okazją do znalezienia potencjalnych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych,  szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+ KA1 i KA2.

Link do programu: http://www.sepie.es/doc/formacion-profesional/seminarios/ProgrammeDraftv2.pdf

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+, w sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • uzyskanie wiedzy o możliwościach finansowania i współpracy w programie Erasmus +;
 • dzielenie się dobrymi praktykami i analiza przykładów udanych partnerstw w projektach VET
 • znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty w programie Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń

* stolica regionu Aragonii znajduje się w prawie jednakowej odległości (około 300 km) od innych dużych miast: Madrytu, Barcelony, Walencji i Bilbao. Oznacza to, że istnieją różne możliwości dojazdu do miasta: http://www.spain.info/en/que-quieres/ciudades-pueblos/grandesciudades/zaragoza/como_llegar_zaragoza.html  ; http://www.turismodezaragoza.es/zaragoza-ciudad.html

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 5 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe: Erasmus+ fostering the mobility of apprentices and staff across Europe

 • Termin wydarzenia: 19.12.2016 – 20.12.2016
 • Miejsce: Rzym, Włochy

Termin zgłoszeń:
27 października 2016 r.

Tematyka i cele

Seminarium kontaktowe ma na celu wspieranie nawiązywania kontaktów wśród przedsiębiorstw i organizacji działających w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, zainteresowanych przygotowywaniem wniosków na projekty Erasmus+ KA1. Projekty mogą wspierać zarówno mobilności uczniów, jak i / lub kadry zaangażowanej w poprawę jakości kształcenia ukierunkowanego na praktykantów. Ponadto wydarzenie będzie się skupiać na rozwiązaniach dla projektów KA1 mających pozytywne skutki dla uczestniczących organizacji, np. w kategoriach bardziej atrakcyjnych programów dla praktykantów.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+ wspierających mobilność uczniów i pracowników;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • poprawa jakości kształcenia zawodowego i pracy kadry nauczającej;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 4 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe: Change mentalities to fight against educational inequalities –Building bridges between formal and non-formal education of the youngster

 • Termin wydarzenia: 30.11.2016 – 02.12.2016
 • Miejsce: Bruksela, Belgia

Termin zgłoszeń:
18 października 2016 r.

Tematyka i cele

Głównym celem seminarium jest  przestawienie kilku nowatorskich i oryginalnych rozwiązań edukacyjnych, które pozwolą uczestnikom na pisanie projektów w ramach programu Erasmus+ (KA 1 lub 2) w celu zmniejszenia nierówności społecznych i edukacyjnych wśród młodzieży.

Liczne międzynarodowe badania prowadzone przez Unię Europejską i OECD podkreślają fakt, że wiele metod dydaktycznych np.: wydalenie ze szkoły, powtarzanie roku, pasywne metody nauczania, sprzyja powstawaniu nierówności społecznych i edukacyjnych. Przyszłe projekty powinny przyczynić się do zmniejszenia tych mechanizmów, tworzyć związki pomiędzy edukacją formalną i pozaformalną oraz wpływać na samopoczucie młodych ludzi. Seminarium będzie krótkie, ale intensywne, będą prezentacje ekspertów (badania, obserwacje itp.) dobre praktyki, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, warsztaty i dyskusje.

Uczestnicy seminarium powinni reprezentować szkoły ogólne i zawodowe, instytucje zajmujące się szkoleniami formalnymi i pozaformalnymi młodzieży, chcieliby wspierać zmiany w tradycyjnym systemie edukacji i europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Mogą to być pracownicy oświaty (nauczyciele i pedagodzy, trenerzy zawodu), jak i facylitatorzy*(osoby wspierające proces uczenia się młodych osób między 12 a 20 r.ż.) lub trenerzy kadry szkolnej z sektora prywatnego lub publicznego.

Celami wydarzenia są:

 • wysokiej jakości wnioski w ramach Erasmusa+ na temat zmniejszania nierówności społecznych i edukacyjnych;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • zmiana mentalności osób odpowiedzialnych za edukację młodzieży;
 • stworzenie europejskiej sieci specjalistów

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Więcej informacji na stronie: : http://www.erasmusplus-fr.be/menu-expert/ressources/nos-seminairesconferences/change-mentalities/

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe – VET Connected – GET Connected

 • Termin wydarzenia: 23.11.2016 – 25.11.2016
 • Miejsce: Dublin, Irlandia

Termin zgłoszeń:
10 października 2016 r.

Tematyka i cele

Léargas, irlandzka Narodowa Agencja Erasmus+, ma przyjemność zaprosić na seminarium kontaktowe „VET Connected – Get Connected”, które odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2016 w Dublinie. Dublin, stolica Irlandii, jest nowoczesnym i jednocześnie zabytkowym miastem z tętniącą życiem dzielnicą kulturalną.

Seminarium jest skierowane do organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, które chcą poszerzyć zakres swojej działalności i wziąć udział w międzynarodowych mobilnościach uczniów i pracowników. Uczestnicy muszą być zainteresowani wymianą i rozwijaniem dobrych praktyk oraz zaangażować się w planowanie projektów mobilności (KA1) w ramach Erasmus+. Pierwszeństwo podczas naboru mają instytucje, które jeszcze nie mają doświadczenia w projektach KA1 w sektorze VET.

Celem wydarzenia jest poznanie możliwości dostępnych w ramach programu Erasmus+ poprzez dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie mobilności VET i zrozumienie mechanizmów, które dobrze działają w partnerstwach projektowych. W szczególności seminarium koncentruje się na ułatwieniu uczestnikom znalezienia potencjalnych partnerów.

Celami wydarzenia są:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania międzynarodowymi mobilnościami;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • dzielenie się dobrymi praktykami i analiza przykładów udanych partnerstw w projektach

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy do 2 miejsc na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe – Hands on Experience for VET trainers

 • Termin wydarzenia: 22.11.2016 – 24.11.2016
 • Miejsce: Malta

Termin zgłoszeń:
27 września 2016 r.

Tematyka i cele

Celem seminarium jest poszukiwanie partnerów do realizacji projektów KA1 i KA2 w ramach Programu Erasmus+  w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe.

Priorytetem instytucji specjalizujących się w kształceniu zawodowym (VET) jest stworzenie oferty dla uczniów/studentów, dającej możliwość zdobycia praktycznych kwalifikacji. Nauczyciele VET, odnoszący sukcesy w życiu zawodowym, musza dysponować nie tylko przygotowaniem akademickim, ale także praktycznym doświadczeniem zawodowym w nauczanej dziedzinie. Praktyczne umiejętności są kluczowe,  muszą być związane z daną dziedziną i aktualne. Trenerzy, nauczyciele muszą być na bieżąco także z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.

Program Erasmus + to idealny program dla nauczycieli, trenerów VET do podniesienia swoich kwalifikacji, dzięki podejmowanie ukierunkowanych praktyk w branży, co pozwali im wzbogacić swoje umiejętności w oparciu o najnowszą technologię. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Celami wydarzenia są:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów;
 • zwiększenie umiejętności w zakresie zastosowania najnowszych technologii

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Seminarium kontaktowe – Removing Barriers. Access to learning opportunities for disabled learners at pre-primary, primary, secondary and adult levels

 • Termin wydarzenia: 13.10.2016 – 14.10.2016
 • Miejsce: Bratysława, Słowacja

Termin zgłoszeń:
14 września 2016 r.

Cel i tematyka

Seminarium będzie dotyczyło wspierania uczniów niepełnosprawnych w systemie edukacji formalnej oraz poprzez edukację nieformalną i poza formalną. W czasie spotkania będzie można wysłuchać wprowadzenia do tematu oraz wziąć udział w warsztatach mających na celu wypracowanie założeń projektu tak, aby w przyszłości aplikować o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+.

Celem wydarzenia jest stworzenie grup projektowych, które zaplanują zręby projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+ w ramach obszaru tematycznego – wspieranie uczniów niepełnosprawnych;

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Wizyta studyjna – The future begins today: educational and professional guidance practices

 • Termin wydarzenia: 10.10.2016 – 14.10.2016
 • Miejsce: Botosani, Rumunia

Termin zgłoszeń:
11 września 2016 r.

Tematyka i cele

Tematyka wizyty studyjnej dotyczy doradztwa edukacyjnego i zawodowego na rzecz uczniów zagrożonych przedwczesny porzuceniem nauki, uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Goście zagraniczni będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach i debatach dotyczących doradztwa edukacyjnego i zawodowego, odwiedzać szkoły, które z powodzeniem realizują działania, również w ramach projektów międzynarodowych Erasmus+, których efektem jest stwarzanie możliwości nauki lub szkolenia uczniom zagrożonym przedwczesnym porzuceniem nauki. Podczas wizyty przewidziane są również spotkania z przedstawicielami władz.

Celami wydarzenia są:

 • wymiana doświadczeń w obszarze tematyki wizyty;
 • poszerzenie wiedzy w obszarach doradztwa edukacyjnego i zawodowego, walidacji kompetencji uzyskiwanych w ramach projektów współpracy międzynarodowej, tworzenia spersonalizowanych ścieżek edukacyjnych dla uczniów;
 • networking służący pozyskaniu partnerów do realizacji projektów w programie Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Wizyta studyjna – Educational approaches in the field of special education and social inclusion for children and youngsters with disabilities

 • Termin wydarzenia: 26.09.2016 – 30.09.2016
 • Miejsce: Deva, Rumunia

Termin zgłoszeń:
4 września 2016 r.

Tematyka i cele

Uczestnicy wizyty studyjnej będą brali udział w debatach i konferencjach, będą odwiedzali szkoły i inne instytucje prowadzące edukację dla uczniów z niepełnosprawnościami, również takie, które realizowały projekty współpracy międzynarodowej w ramach programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus+. W czasie wizyty zostały także przewidziane spotkania z przedstawicielami władz. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami lokalnych instytucji w celu realizacji wspólnych projektów.

Celami wydarzenia są:

 • wymiana doświadczeń między profesjonalistami zajmującymi się edukacją uczniów z niepełnosprawnościami w obszarze rozwiązań stosowanych w poszczególnych krajach;
 • nawiązywanie kontaktów w celu realizacji projektów programu Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

Seminarium kontaktowe – Enhancing Digital Competences in Education and Training

 • Termin wydarzenia: 11.09.2016 – 14.09.2016
 • Miejsce: Tallin, Estonia

Termin zgłoszeń:
27 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej w akcji KA2 oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Cele wydarzenia to:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • stworzenie grup projektowych, które wstępnie zaplanują projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji zawodowej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Szkolenie międzynarodowe: CONNECTOR 2016

 • Termin wydarzenia: 05.07.2016 – 11.07.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
8 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie i doświadczanie.

Celami wydarzenia są:

 •   promowanie nieformalnego uczenia się w Europie i w Rumunii
 •   łączenie edukacji pozaformalnej, formalnej i zawodowej;
 •   zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia;
 •   zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom;
 •   stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się;
 •   stworzenie przyszłych partnerstw strategicznych w ramach programu Erasmus +

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji zawodowej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Salto

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja


Trzecia międzynarodowa konferencja sieci NetWBL: “Work-based Learning 2020”

 • Termin wydarzenia: 28.06.2016 – 29.06.2016
 • Miejsce: Berlin, Niemcy

Termin zgłoszeń:
9 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Konferencja jest trzecim i ostatnim już międzynarodowym wydarzeniem w ramach realizacji projektu NetWBL. Będzie ona okazją do podsumowania działań projektu oraz zaprezentowania jego rezultatów. W międzynarodowym gronie przedstawicieli władz publicznych, partnerów społecznych, organizacji kształcenia i szkolenia, przedstawicieli narodowych agencji programu Erasmus+ oraz ekspertów i polityków będziemy rozmawiać o przyszłości kształcenia w środowisku pracy (WBL).

Konferencja w Berlinie będzie koncentrować się wokół tematu „Co wydarzyło się w dziedzinie rozwijania kształcenia w środowisku pracy do roku 2016? Jakie są perspektywy na przyszłość? Wydarzenie zakończy się sformułowaniem przez poszczególne grupy docelowe konkretnych rekomendacji.

Kształcenie zawodowe realizowane w środowisku pracy ma znaczący udział we wspieraniu młodych ludzi na drodze do znalezienia zatrudnienia oraz rozwijaniu ich konkurencyjności ekonomicznej. Kraje z dobrze rozwiniętym i atrakcyjnym systemem kształcenia i szkolenia zawodowego, a w szczególności te, w których szeroko rozpowszechniona jest nauka zawodu w formie zajęć praktycznych u pracodawcy (np. w formie kształcenia dualnego), mają wyraźnie niższe wskaźniki bezrobocia wśród osób młodych, kończących naukę zawodu.

Dlatego też NetWBL ma na celu wzmacnianie elementów kształcenia w rzeczywistym środowisku pracy (Work-Based Learning WBL) w istniejących systemach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego, a w szczególności wspieranie form kształcenia na zasadzie przygotowania zawodowego u pracodawcy  (Apprenticeships). Głównym produktem współpracy sieci NetWBL jest WBL – TOOLKIT (wbl-toolkit.eu), który prezentuje rezultaty najlepszych projektów z tej dziedziny, finansowanych ze środków programów “Uczenie się przez całe życie” oraz Erasmus+. NetWBL zwraca się do głównych podmiotów kluczowych dla kształcenia w środowisku pracy, w każdym z krajów europejskich, biorąc pod uwagę różnice prawne oraz różnorodność systemów kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. Ponadto NetWBL wspiera Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego (European Alliance for Apprenticeships).

Konferencja będzie również okazją do nawiązywania kontaktów.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.net-wbl.eu/?page_id=245

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • osób reprezentujących: władze publiczne, partnerów społecznych (związki branżowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby przemysłowo-handlowe), organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego, szkoły wyższe oraz ekspertów
 • zainteresowanych współpracą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz wdrażaniem, promowaniem uczenia się w rzeczywistym środowisku pracy
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Projekty

Organizatorzy przygotują kompendium projektów reprezentowanych w trakcie konferencji. Uczestnicy będą proszeni o przesłanie krótkich opisów swoich projektów. Uczestnicy będą także mogli podczas konferencji zaprezentować rezultaty swoich projektów w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu w lobby.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie do Narodowej Agencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia oraz koszty zakwaterowania w hotelu.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln. Koszty zakwaterowania w hotelu (maks. 2 noclegi) zostaną zwrócone na podstawie faktury za noclegi.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Szkolenie międzynarodowe: CONNECTOR 2016

 • Termin wydarzenia: 05.07.2016 – 11.07.2016
 • Miejsce: Bukareszt, Rumunia

Termin zgłoszeń:
8 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Tematyka wydarzenia dotyczy interaktywnych, partycypacyjnych metod uczenia się i nauczania, uczenia się we współpracy, uczenia się przez działanie i doświadczanie.

Celami wydarzenia są:

 •   promowanie nieformalnego uczenia się w Europie i w Rumunii
 •   łączenie edukacji pozaformalnej, formalnej i zawodowej;
 •   zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań stojących przed uczestnikami wydarzenia;
 •   zaproponowanie projektów i działań służących zaspokojeniu potrzeb i sprostaniu wyzwaniom;
 •   stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany metod, idei, narzędzi służących uczeniu się;
 •   stworzenie przyszłych partnerstw strategicznych w ramach programu Erasmus +

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 3 miejscami dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji zawodowej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Salto

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Seminarium kontaktowe – Enhancing Digital Competences in Education and Training

 • Termin wydarzenia: 11.09.2016 – 14.09.2016
 • Miejsce: Tallin, Estonia

Termin zgłoszeń:
27 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Seminarium będzie się koncentrowało wokół tematyki kompetencji informacyjno komunikacyjnych i wykorzystania TIK w edukacji. Podczas seminarium uczestnicy będą mogli uzyskać wsparcie dotyczące tworzenia projektów współpracy międzynarodowej w akcji KA2 oraz znaleźć instytucje partnerskie do tworzenia wspólnych projektów.

Cele wydarzenia to:

 • zwiększenie wiedzy uczestników dotyczącej planowania i zarządzania projektami współpracy międzynarodowej;
 • stworzenie grup projektowych, które wstępnie zaplanują projektów, które będą mogły zostać złożone do programu Erasmus+;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na stronie internetowej seminarium

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestników z Polski w ramach sektora edukacji zawodowej.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 


Re-engaging People with Educational Barriers in Non-Formal and Formal Learning

 • Termin wydarzenia: 5.06.2016 – 7.06.2016
 • Miejsce: Południowa Szkocja, Wielka Brytania

Termin zgłoszeń:
13 kwietnia 2016 r.

Cel i tematyka

Seminarium międzysektorowe koncentruje się na tematyce angażowania osób z trudnościami edukacyjnymi w pozaformalną i formalną edukację. Projekt ten jest kontynuacją udanej Konferencji dotyczącej Integracji Społecznej (Social Inclusion), która została zorganizowana przez brytyjską Narodowa Agencję Erasmus + w grudniu 2014 roku.

Głównym celem spotkania będzie wspólne opracowanie metod i podejścia do grupy docelowej (młodzież z trudnościami w uczeniu się, przedwcześnie kończąca naukę, osoby o niskich kwalifikacjach, uczniowie ze słabymi wynikami w szkole) w celu zniesienia barier i umożliwienia dostępu do różnych typów kształcenia. Seminarium umożliwi organizacjom tworzenie partnerstw międzysektorowych dotyczących w/w tematyki, która jest ważna dla wszystkich: niezależnie od sektora i kraju pochodzenia.

Celami wydarzenia są:

 • pobudzanie międzysektorowej współpracy w ramach międzynarodowych szkoleń i seminariów pomiędzy Młodzieżą, VET, Edukacją Dorosłych oraz Szkolną w celu pokonywania barier edukacyjnych
 • dzielenie się dobrymi praktykami i analiza przykładów udanych partnerstw w projektach dotyczących zniesienia barier edukacyjnych;
 • zebranie rekomendacji i rezultatów w celu stworzenia projektów.

Uczestnicy

Dzięki aktywnemu udziałowi, uczestnicy seminarium:

 • staną się świadomi tego, jakie wsparcie jest dostępne w ramach programu Erasmus +, w odniesieniu do Strategii Integracji i Różnorodności;
 • dostaną możliwość tworzenia sieci i partnerstw międzysektorowych;
 • zainspirują się przykładami dobrych praktyk z różnych sektorów i krajów, które mogłyby być zastosowane lub zaadaptowane lokalnie;
 • pogłębią wiedzę na temat programu Erasmus+ w celu wspierania młodych ludzi z trudnościami edukacyjnymi.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia. Uczestnicy muszą władać językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.
Dysponujemy 1 miejscem dla uczestnika z Polski.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie Salto

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja

 

Trzecia międzynarodowa konferencja sieci NetWBL: “Work-based Learning 2020”

 • Termin wydarzenia: 28.06.2016 – 29.06.2016
 • Miejsce: Berlin, Niemcy

Termin zgłoszeń:
9 maja 2016 r.

Cel i tematyka

Konferencja jest trzecim i ostatnim już międzynarodowym wydarzeniem w ramach realizacji projektu NetWBL. Będzie ona okazją do podsumowania działań projektu oraz zaprezentowania jego rezultatów. W międzynarodowym gronie przedstawicieli władz publicznych, partnerów społecznych, organizacji kształcenia i szkolenia, przedstawicieli narodowych agencji programu Erasmus+ oraz ekspertów i polityków będziemy rozmawiać o przyszłości kształcenia w środowisku pracy (WBL).

Konferencja w Berlinie będzie koncentrować się wokół tematu „Co wydarzyło się w dziedzinie rozwijania kształcenia w środowisku pracy do roku 2016? Jakie są perspektywy na przyszłość? Wydarzenie zakończy się sformułowaniem przez poszczególne grupy docelowe konkretnych rekomendacji.

Kształcenie zawodowe realizowane w środowisku pracy ma znaczący udział we wspieraniu młodych ludzi na drodze do znalezienia zatrudnienia oraz rozwijaniu ich konkurencyjności ekonomicznej. Kraje z dobrze rozwiniętym i atrakcyjnym systemem kształcenia i szkolenia zawodowego, a w szczególności te, w których szeroko rozpowszechniona jest nauka zawodu w formie zajęć praktycznych u pracodawcy (np. w formie kształcenia dualnego), mają wyraźnie niższe wskaźniki bezrobocia wśród osób młodych, kończących naukę zawodu.

Dlatego też NetWBL ma na celu wzmacnianie elementów kształcenia w rzeczywistym środowisku pracy (Work-Based Learning WBL) w istniejących systemach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego, a w szczególności wspieranie form kształcenia na zasadzie przygotowania zawodowego u pracodawcy  (Apprenticeships). Głównym produktem współpracy sieci NetWBL jest WBL – TOOLKIT (wbl-toolkit.eu), który prezentuje rezultaty najlepszych projektów z tej dziedziny, finansowanych ze środków programów “Uczenie się przez całe życie” oraz Erasmus+. NetWBL zwraca się do głównych podmiotów kluczowych dla kształcenia w środowisku pracy, w każdym z krajów europejskich, biorąc pod uwagę różnice prawne oraz różnorodność systemów kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. Ponadto NetWBL wspiera Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego (European Alliance for Apprenticeships).

Konferencja będzie również okazją do nawiązywania kontaktów.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.net-wbl.eu/?page_id=245

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • osób reprezentujących: władze publiczne, partnerów społecznych (związki branżowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby przemysłowo-handlowe), organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego, szkoły wyższe oraz ekspertów
 • zainteresowanych współpracą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz wdrażaniem, promowaniem uczenia się w rzeczywistym środowisku pracy
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Projekty

Organizatorzy przygotują kompendium projektów reprezentowanych w trakcie konferencji. Uczestnicy będą proszeni o przesłanie krótkich opisów swoich projektów. Uczestnicy będą także mogli podczas konferencji zaprezentować rezultaty swoich projektów w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu w lobby.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie do Narodowej Agencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Eramus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia oraz koszty zakwaterowania w hotelu.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln. Koszty zakwaterowania w hotelu (maks. 2 noclegi) zostaną zwrócone na podstawie faktury za noclegi.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja