16Mar2016

Level up! CZ-PL-SK szkolenie dotyczące Transnarodowych Inicjatyw Młodzieżowych

Rodzaj spotkania: szkolenie
Termin spotkania: 16-20 marca 2016 r.
Miejsce: Czechy, okolice Pragi
Erasmus+ Młodzież

"Level up!"

Wszystkich zainteresowanych realizacją projektów w ramach Transnarodowych Inicjatyw Międzynarodowych zapraszamy na trzydniowe szkolenie. Jeśli jesteście młodzi, aktywni, chcecie nawiązać kontakt i współpracę z rówieśnikami z innych krajów lub pracujecie z młodzieżą i wspólnie z nią będziecie przygotowywać taki projekt – to spotkanie jest dla Was!

Transnarodowa Inicjatywa Młodzieżowa to projekty lokalne realizowane jednocześnie przez dwie grupy młodzieży współpracujące ze sobą w minimum dwóch różnych krajach programu Erasmus+.

Co Ty i Twoja grupa może zyskać organizując projekt w ramach Transnarodowych Inicjatyw Młodzieżowych?

 • Zdobędziesz cenne umiejętności przydatne dla rozwoju zawodowego (np. nauczysz się jak zarządzać projektem i czasem, podniesiesz poziom języka obcego);
 • wprowadzisz pozytywne zmiany w twoim otoczeniu;
 • przeżyjesz niezapomnianą przygodę z przyjaciółmi i nawiążesz nowe znajomości.

Cele szkolenia:

 • przedstawienie założeń i zasad realizowania Transnarodowych Inicjatyw Międzynarodowych (kryteria oceny, zasady wnioskowania o fundusze itp.);
 • pomoc w dopracowaniu pomysłu na projekt i w zaplanowaniu dalszych kroków przełożenia pomysłu na działanie;
 • poznanie korzyści wynikających z nawiązania partnerstwa międzynarodowego i powiązania go z działaniami lokalnymi.

Wydarzenie skierowane jest do osób:

 • mieszkających w Polsce, Czechach lub Słowacji;
 • które mają ukończone 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • działających lokalnie w grupach znajomych, kołach zainteresowań bądź organizacjach lub instytucjach;
 • mających za sobą swoje pierwsze doświadczenia w organizowaniu np. lokalnego wydarzenia, wystawy, wydarzenia sportowego, festynu, przedstawienia, akcji charytatywnej itp.;
 • zmotywowanych do przełożenia swoich pomysłów na działanie;
 • otwartych na wzięcie pod uwagę możliwości poszerzenia swojej działalności o współpracę z rówieśnikami z zagranicy (uczestnicy zainteresowani współpracą z innymi krajami niż CZ-PL-SK są mile widziani);
 • istnieje możliwość udziału dwóch osób z grupy/organizacji/instytucji (w przypadku osób pracujących z młodzieżą, sugerujemy wówczas udział tej osoby wraz z reprezentantem grupy młodzieżowej);

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem  strony SALTO-Youth https://www.salto-youth.net/tools/european-training-Calendar/training/level-up-cz-pl-sk-transnational-youth-initiatives-training-course.5575/  (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia. 16 marca i 20 marca to dni przeznaczone na podróż.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Kontakt:

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Magdaleny Paszkowskiej: mpaszkowska@frse.org.pl

Kategorie