06Maj2016

Matka Erasmusa Sofia Corradi

15 czerwca 1987 r. Wspólnoty Europejskie zdecydowały o uruchomieniu programu Erasmus. Bez przesady można powiedzieć, że ten dzień jest ważny dla milionów młodych ludzi. Wtedy bowiem uznano, że wymiana myśli i poglądów pomiędzy obywatelami różnych krajów, studiowanie w międzynarodowej grupie, wspólne przedsięwzięcia naukowe i dydaktyczne są na tyle ważne, że trzeba je wspierać i nadać im formalne ramy.

O sukcesie programu, jego początkach w materiale mówi profesor Sofia Corradi, włoska specjalistka w dziedzinie edukacji, która przyczyniła się do powstania Erasmusa. Profesor Corradi, laureatka 10. nagrody europejskiej Karola V, omawia wkład programu Erasmus do Europy, odpowiada o nadziejach i frustracjach uczestników programu.

Kategorie