Prezentacje

.


Prezentacje ogólne o programie Erasmus+

Prezentacja o możliwościach, jakie oferuje Erasmus+ (w j. polskim)


Prezentacje sektorowe programu Erasmus+

Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szkolnictwo wyższe

Edukacja dorosłych

Młodzież

Materiały pokonferencyjne wydarzeń Erasmus+

Zapraszamy do korzystania z naszego zbioru materiałów prezentowanych podczas spotkań organizowanych w ramach Akademii Erasmus+.

Wszystkie dostępne prezentacje znajdują się w zakładce materiały Akademii Erasmus+.

akademia_mini


Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!