24Paź2014

Międzynarodowe projekty edukacyjne w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – seminarium informacyjne

Rodzaj spotkania: seminarium
Termin spotkania: 24 października 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+  Edukacja szkolna

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako Narodowa Agencja programu Erasmus+,  zaprasza na seminarium dla przedstawicieli szkół i przedszkoli, pt. Międzynarodowe projekty edukacyjne w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Spotkanie dotyczyć będzie korzyści jakie mogą odnieść Państwa instytucje z uczestnictwa w programie Erasmus+ Edukacja Szkolna oraz perspektyw finansowania działań w obszarze, w tym współpracy międzynarodowej, w latach 2014-2020 w ramach europejskich programów edukacyjnych.

Celem seminarium jest:

  • Upowszechnienie wiedzy o możliwości wykorzystania rezultatów programu Erasmus+ Edukacja Szkolna.
  • Wsparcie dla kadry zarządzającej w projektowaniu i realizowaniu projektów w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uwzględniającej założenia i kierunki polityki edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  • Wspieranie mobilności i rozwijanie europejskiego wymiaru współpracy placówek oświatowych.

Seminarium kierujemy w szczególności do:

  • Wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+ Edukacja Szkolna
  • Dyrektorów i nauczycieli  przedszkoli , szkół podstawowych publicznych i niepublicznych

Rejestracja

Rejestracja

Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży i zakwaterowania.

Miejsce:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna
ul. Koszykowa 26,
00-950 Warszawa

 

Kontakt:

Weronika Przybysz
wprzybysz@frse.org.pl
tel. 22 46 31 205

Marta Affeltowicz
maffeltowicz@frse.org.pl
tel. 22 46 31 208

Kategorie