07Wrz2015

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji i Tydzień Alfabetyzacji w Europie

8 września na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji (International Literacy Day). W tym roku tematem przewodnim jest Umiejętność pisania i czytania a zrównoważone społeczeństwa (Literacy and Sustainable Societies).

Na stronie UNESCO czytamy, że umiejętność pisania i czytania jest kluczowym warunkiem zrównoważonego rozwoju. Jest ona także niezbędna do zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozwijania postaw i wartości niezbędnych do tworzenia zrównoważonych społeczeństw. W dniach 8-9 września w siedzibie UNESCO odbędzie się najważniejsze wydarzenie związane z Międzynarodowym Dniem Alfabetyzacji – Global Meeting on “Literacy and Sustainable Societies”, podczas którego czołowi eksperci będą dyskutować o powiązaniu alfabetyzacji ze zrównoważonym rozwojem oraz o koordynacji przyszłych działań na rzecz alfabetyzacji. Wręczone zostaną również UNESCO International Literacy Prizes przyznawane organizacjom i instytucjom wyróżniającym się na polu alfabetyzacji.

Więcej na temat Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji można znaleźć tutaj.

W Europie obchodzony jest Tydzień Alfabetyzacji (Literacy Week), który rozpoczyna się 8 września, czyli w Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji i potrwa do17 września, kiedy to w Brukseli odbędzie się jego uroczyste zakończenie. W całej Europie odbędzie się szereg wydarzeń promujących umiejętność pisania i czytania oraz przybliżających społeczeństwom problem niskich umiejętności w tym zakresie. Eksperci edukacji dorosłych zapraszają 8 września o godz. 13.00 do uczestnictwa w panelowej dyskusji online w języku angielskim poświęconej alfabetyzacji i jej roli na szczeblu krajowym oraz ogólnoeuropejskim. W dyskusji mogą uczestniczyć zarejestrowani użytkownicy platformy EPALE.

Alfabetyzację osób dorosłych należy rozumieć jako poprawę u osób dorosłych podstawowej umiejętności pisania, czytania, rozumienia i korzystania z niezbędnych we współczesnym świecie informacji oraz ich krytycznej oceny. Problem w skali światowej stanowi bowiem nie tylko analfabetyzm, lecz również niski poziom umiejętności czytania i pisania, który znacznie ogranicza możliwość niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie. Osoby o niskich umiejętnościach czytania i pisania mogą mieć problem ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji, dokumentów i bardziej złożonych tekstów czy zwykłej ulotki dołączonej do lekarstwa. Będą miały również trudności z napisaniem urzędowego pisma czy wyrażeniem pisemnie swojej opinii. Ocenia się, że w Europie 20% osób dorosłych nie dysponuje umiejętnością pisania i czytania na poziomie umożliwiającym pełny udział w życiu społecznym. Problem ten dotyczy również Polski. W związku z tym, konieczne jest podejmowanie inicjatyw na rzecz alfabetyzacji osób dorosłych oraz działań zwracających uwagę społeczeństw na tę kwestię.

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!