04Lis2016

Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 4 listopada 2016 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Dzień Informacyjny „Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym. Akcje/działania centralne wspierające współpracę polskich uczelni z uczelniami w krajach partnerskich”.

W ramach przygotowania polskich uczelni do skorzystania z możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w konkursach wniosków 2017 Narodowa Agencja programu Erasmus+ zaprasza przedstawicieli polskich uczelni na Dzień informacyjny, podczas którego będzie można uzyskać informacje o następujących działaniach/akcjach programu Erasmus+ :

  • Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich (Capacity Building in the field of Higher Education – CBHE);
  • Jean Monnet
  • Sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances)
  • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees EMJMDs)

Są to akcje/działania zarządzane na szczeblu europejskim, przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (tzw. akcje centralne). Udział w konferencji przedstawicielki Agencji Wykonawczej specjalizującej się w projektach typu CBHE stworzy dobrą okazję do lepszego ich poznania. Udział w konferencji przedstawicieli polskich uczelni realizujących projekty CBHE, Jean Monnet umożliwi zadanie pytań o korzyści i wyzwania wynikające z uczestnictwa w tych inicjatywach.

W tegorocznym Dniu Informacyjnym spodziewany jest udział przedstawiciela krajowego biura programu Erasmus+ z Jordanii. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do poznania specyfiki szkolnictwa wyższego w tym kraju oraz oczekiwań uczelni jordańskich odnoszących się do współpracy z uczelniami polskimi.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z uczelniami z Jordanii prosimy o wypełnienie formularza – Partner Search Form i wysłanie go na adres he2@erasmusplus.org.pl w terminie do 27 października 2016 r. Zebrane oferty współpracy zostaną przekazane przedstawicielce Biura Krajowego Programu Erasmus+ w Jordanii.

Dzień Informacyjny jest adresowany do:

– przedstawicieli szkół wyższych (nauczycieli akademickich, władz wydziałów, władz uczelni), którzy chcieliby pogłębić wiedzę na temat możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w zakresie współpracy z krajami pozaeuropejskimi;

– uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+, którzy chcieliby pozyskać ogólne informację o wyżej wymienionych projektach centralnych, aby przekazać je społeczności akademickiej własnych uczelni.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim, bez tłumaczenia na język polski. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania w języku polskim (goście z zagranicy będą mieli zapewnione tłumaczenie z języka polskiego na język angielski).
Program konferencji i możliwość zarejestrowania się na spotkanie dostępne są na niniejszej stronie internetowej.

Rejestracja

Kontakt

Adres e-mail: he2@erasmusplus.org.pl

Numer telefonu ogólnego: 22 463 10 52

Program spotkania

Pobierz

Kategorie