30Kwi2015

Międzysektorowe spotkanie informacyjne w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży w woj. opolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne w ramach ETM
Termin spotkania: 30 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Opole
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o możliwości pozyskania dofinansowania na realizację różnego rodzaju inicjatyw w ramach programu Erasmus+ w sektorach: Młodzież, Edukacja Szkolna i Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Zaprezentowane zostaną również podstawowe informacje o poszczególnych akcjach, narzędziach i materiałach wspomagających beneficjenta, jak i praktyczne wskazówki w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach programu Erasmus+.  Szkolenie poprowadzą konsultanci regionalni programu Erasmus+.

W ramach spotkania będzie również możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń organizacji oraz instytucji, które realizują projekty w ramach programu Erasmus+.

W spotkaniu mogą wziąć udział:

1. Młodzież i osoby z nią pracujące oraz działające na jej rzecz (bez limitu wieku): instruktorzy, pedagodzy, wychowawcy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic, w tym m.in.: szkoły, młodzież, osoby zajmujące się młodzieżą, organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się młodzieżą i edukacją pozaformalną.

2. Przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniami zawodowymi, w tym m.in.: szkoły ponadgimnazjalne zawodowe i techniczne, Centra Kształcenia Praktycznego, organizacje związane z kształceniem zawodowym, organizacje pozarządowe oraz pracownicy placówek oświatowych, nauczyciele, dyrekcja i przedstawiciele organów prowadzących szkół wszystkich szczebli prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe.

Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku czy udziałem w projektach współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

Rejestracja

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń na spotkania to 28 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: erasmus@rcre.opolskie.pl

Organizator może wydłużyć termin nadsyłania zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Miejsce

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji,
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole

Kontakt

Organizatorem spotkania jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.
E-mail: erasmus@rcre.opolskie.pl
Telefon: 774579895
WWW: www.rcre.opolskie.pl

Konsultanci:

Bronisława Niespor – Sektor Młodzież i Edukacja Szkolna
e-mail: bniespor@rcre.opolskie.pl

Elżbieta Jurkowska – Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
e-mail: ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Łukasz Żmuda – Sektor Młodzież, Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
e-mail: lzmuda@rcre.opolskie.pl

Kategorie