Cele i polityki Komisji Europejskiej

Przypominamy, że zgodnie z zasadami Przewodnika po Programie Erasmus+ projekty składane do Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne powinny wpisywać się w szeroko rozumiane cele polityki odpowiadające na wyzwania i potrzeby w dziedzinie młodzieży lub też w przypadku projektów międzysektorowych realizować cele polityki, odpowiadają na wyzwania i potrzeby dotyczące kilku dziedzin w ramach kształcenia, szkolenia i młodzieży.

W związku z tym poniżej przedstawiamy listę dokumentów strategicznych Komisji Europejskich, które określają te polityki w dziedzinie sektora młodzieżowego:

  1. Odnowione Ramy Współpracy na Rzecz Młodzieży (2010-2018) [PDF]
  2. Declaration European youth work convention [PDF]
  3. Pathways II towards recognition of non-formal learning Jan 2011 [PDF]
  4. Kształcenie i szkolenia 2020 (ET2020) [PDF]
  5. The EU Youth report [PDF]
  6. Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. [PDF]