Cele i polityki Komisji Europejskiej

Przypominamy, że zgodnie z zasadami Przewodnika po Programie Erasmus+ projekty składane do Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne powinny wpisywać się w szeroko rozumiane cele polityki odpowiadające na wyzwania i potrzeby w dziedzinie młodzieży lub też w przypadku projektów międzysektorowych realizować cele polityki, odpowiadają na wyzwania i potrzeby dotyczące kilku dziedzin w ramach kształcenia, szkolenia i młodzieży.

W związku z tym poniżej przedstawiamy listę dokumentów strategicznych Komisji Europejskich, które określają te polityki w dziedzinie sektora młodzieżowego:

  1. Odnowione Ramy Współpracy na Rzecz Młodzieży (2010-2018) [PDF]
  2. Declaration European youth work convention [PDF]
  3. Pathways II towards recognition of non-formal learning Jan 2011 [PDF]
  4. Kształcenie i szkolenia 2020 (ET2020) [PDF]
  5. The EU Youth report [PDF]
  6. Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. [PDF]

Erasmus+ Feedback - zgłoś swoje uwagi

Jeżeli w serwisie nie znalazłeś informacji, których szukałeś, napisz do nas. Twoja opinia pomoże nam poprawić jakość funkcjonowania serwisu Erasmusplus.org.pl.

Dziękujemy!

Rate your favorite idea!

No Feedback yet, be the first one to submit your idea!
Feedback